δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 23ης Φεβρουαρίου 2021 (πρακτικό 9)

9ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 38/23-02-2021
 Περί έγκρισης αιτήματος αναδόχου για τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια βίντεο για την τουριστική προβολή του Δήμου Σπάρτης. Ω2Κ9Ω1Ν-9ΨΒ 
 39/23-02-2021 Έγκριση των από 30-12-2020 και από 10-02-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή αναδόχου  για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης».  96Χ3Ω1Ν-7ΕΞ
 40/23-02-2021 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.117/05-01-2021 επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου 2/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης και επανάληψη της δημοπρασίας.  ΩΧΑΙΩ1Ν-Ν5Ο
 41/23-02-2021 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.119/05-01-2021 επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου 1/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης και επανάληψη της δημοπρασίας.  ΨΣ1ΝΩ1Ν-ΨΥ1
42/23-02-2021 «Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.122/05-01-2021 επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου 2/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης και επανάληψη της δημοπρασίας» ΨΥ9ΞΩ1Ν-4ΨΡ
43/23-02-2021 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας  «Αμοιβές Κτηνιάτρων», έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών και καθορισμός των όρων διακήρυξης. 6Ρ2ΣΩ1Ν-ΗΕ8 
44/23-02-2021 Διαγραφή οφειλών  61Ο4Ω1Ν-0Χ0
45/23-02-2021 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Πλατείας Λογκανίκου»  (ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ)». ΩΙΩΕΩ1Ν-ΒΑΧ
46/23-02-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου  Παραλαβής έργου-εργασιών:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ή ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ  της Κοινότητας Ποταμιάς ΔΕ Φάριδος» 69ΟΖΩ1Ν-8ΕΧ
47/23-02-2021 Έγκριση της αριθ.3/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2021 του Ν.Π. Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης» 69ΨΘΩ1Ν-ΨΛ7

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.