δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 9ης Μαρτίου 2021 (πρακτικό 12)

12ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 52/09-03-2021
2η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και  τεχνικού Προγράμματος   2021 ΩΜ48Ω1Ν-ΕΧ3
 53/09-03-2021 Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» - Άξονας Προτεραιότητας «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταμείου».  Ψ4ΤΣΩ1Ν-ΧΡΩ
 54/09-03-2021 Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για τον διαγωνισμό του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΑΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΓΟΡΑΝΟΥΣ-ΚΟΥΜΟΥΣΤΑ».    ΨΙΝ4Ω1Ν-ΘΩΖ
 55/09-03-2021 Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την  Υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες διαχείρισης οργανωμένων περιοχών πρασίνου έτους 2020»
ΩΤΧΥΩ1Ν-ΛΚΘ 
56/09-03-2021 Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2020». ΩΝ3ΦΩ1Ν-ΞΙΖ
57/09-03-2021 Περί καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
58/09-03-2021 Διαπίστωση του άγονου του διαγωνισμού για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙOY ΣΤΕΓΑΣΗΣ TOY KEΠ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΟΕ8Ω1Ν-Μ45
59/09-03-2021 Διαπίστωση του άγονου του διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ». ΩΗΒΜΩ1Ν-ΙΜ6
60/09-03-2021 Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’αριθμ. 2/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σπάρτης.              ΨΟΞΚΩ1Ν-Σ99
61/09-03-2021 Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2017». 6Μ8ΥΩ1Ν-ΑΛΥ
62/09-03-2021 Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για το έτος 2021 6Θ6ΕΩ1Ν-ΟΣ4 
63/09-03-2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού έτους 2021 ΨΛΥΒΩ1Ν-14Π
64/09-03-2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού έτους 2021 9ΞΨΛΩ1Ν-Υ7Ω
65/09-03-2021 Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2021. 6ΡΦ0Ω1Ν-421
66/09-03-2021 Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πράξης του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης»
964ΖΩ1Ν-Γ41
67/09-03-2021 Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης για χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου» ΩΓ0ΜΩ1Ν-ΧΓΧ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.