δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 16ης Μαρτίου 2021 (πρακτικό 13)

13ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 68/16-03-2021
Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής έργου – εργασιών: «Καθαίρεση τσιμεντοστρώσεων και Αποκατάστασης αυτών περιμετρικά της ιδιοκτησίας του στην Τ.Κ. Καρυών» του κ. Κολοβού Γεώργιου»  6ΞΡ7Ω1Ν-ΝΣΤ
69/16-03-2021 Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου του Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή - συντήρηση υδραυλάκων ομβρίων, αρδευτικών υδραυλάκων και δικτύων 2020»  6Δ7ΝΩ1Ν-ΣΒΝ
70/16-03-2021 Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2017»  ΨΤ45Ω1Ν-ΠΘΥ
71/16-03-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018»  ΩΜΞ1Ω1Ν-Ρ04
72/16-03-2021 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ 2019»    Ω3Ζ3Ω1Ν-Α0Ψ
73/16-03-2021 Περί  εγκρίσεως  λογαριασμού εσόδων-εξόδων για το μήνα Φεβρουάριο    έτους 2021   ΨΗΒΗΩ1Ν-ΖΙΝ
74/16-03-2021 Διορισμός δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφου»  61ΕΥΩ1Ν-9ΨΖ
75/16-03-2021 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2021-2022», έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών και καθορισμός των όρων διακήρυξης  ΨΥ46Ω1Ν-ΞΕΞ
76/16-03-2021 Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022– 2025   6ΙΣΛΩ1Ν-ΤΝ0
77/16-03-2021 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας  «Αμοιβές Κτηνιάτρων», -ανάδειξη προσωρινού  αναδόχου»   9Β98Ω1Ν-4ΧΗ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.