δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 23ης Μαρτίου 2021 (πρακτικό 15)

 15ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 78/23-03-2021
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.», για την πράξη «Ωρίμανση και υλοποίηση του έργου: ‘‘Αστική Αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης’’» για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών  6ΗΠΨΩ1Ν-8Ν5 
 79/23-03-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: «Αστική Αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.  9ΡΝ1Ω1Ν-ΕΚΖ 
 80/23-03-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: «Γωνιές Ανακύκλωσης Δήμου  Σπάρτης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών».  ΩΥΠ5Ω1Ν-Ψ7Ν
81/23-03-2021  Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για προμήθειες, στα πλαίσια υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Σπάρτης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»   Ψ94ΡΩ1Ν-Λ04
82/23-03-2021 Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Γ.Ε.Τ». 6ΙΠΔΩ1Ν-ΥΓΠ
83/23-03-2021 Αποδοχή δωρεάς εποχιακών και πολυετών φυτών  ΨΕΛ8Ω1Ν-Ο25
84/23-03-2021 Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ». ΩΤΟ6Ω1Ν-Ρ1Ε
85/23-03-2021 Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016» Ω2ΦΕΩ1Ν-ΡΨΙ
86/23-03-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΑΣ 2017». ΩΔΔΖΩ1Ν-Η1Ρ 
87/23-03-2021 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2022-2025.  ΩΤΟ6Ω1Ν-Ρ1Ε
88/23-03-2021 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για ενίσχυση κωδικών αποδοχών καθαριστριών σχολικών μονάδων. ΨΙ6ΥΩ1Ν-ΛΜΞ 
89/23-03-2021 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 αναφορικά με δαπάνες πολιτικής προστασίας. ΩΝΡΠΩ1Ν-Κ5Α 
90/23-03-2021 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για ΚΑΕ Δ/νσης Προγραμματισμού. 9ΞΓΠΩ1Ν-Μ9Ε
91/23-03-2021 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ευρώ 8.680,00  εκ των 30.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο: «Διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.α.» για την προβολή του Δήμου Σπάρτης στην ταξιδιωτική εκπομπή ΕΙΚΟΝΕΣ του τηλεοπτικού σταθμού ΟPEN TV. Ψ3ΗΕΩ1Ν-ΥΦ4
92/23-03-2021 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ευρώ 3.720,00 εκ των 30.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο «Διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.α» για την προβολή του Δήμου στην ιστοσελίδα Τhecaller.gr. Ψ0Ι8Ω1Ν-ΠΜΝ
93/23-03-2021 Παράταση σύμβασης Δήμου – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ για “Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς” 9ΔΓΠΩ1Ν-ΧΕ7
94/23-03-2021 Περί ασκήσεως αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου (περιπτέρου) και εξουσιοδότησης της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Σπάρτης να καταθέσει την σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.   6Ρ6ΧΩ1Ν-ΣΘΡ
95/23-03-2021 Αδυναμία  παραχώρησης  υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο ΝΠ Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΩΓΔΒΩ1Ν-2Τ9
96/23-03-2021 Αδυναμία  παραχώρησης  υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο ΝΠ Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΨΞΨΞΩ1Ν-ΞΘΦ 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.