δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 23ης Απριλίου 2021 (πρακτικό 20)

20o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 126/23-04-2021
Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2021 σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης και καθορισμού θέσεων, καθηκόντων και αμοιβής υδρονομέων άρδευσης  645ΞΩ1Ν-1Δ6
127/23-04-2021  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2017»     69Ζ8Ω1Ν-ΣΞ8
128/23-04-2021  Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (2021)», έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης.  Ψ97ΝΩ1Ν-Θ5Γ
129/23-04-2021 Περί  εγκρίσεως  της  υπ' αριθμ. 5/2021 ΑΔΣ  του  Αθλητικού  Οργανισμού  με  τίτλο:" Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2021" 9ΟΨΩΩ1Ν-1Ε2
130/23-04-2021 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής με θέμα: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης των εργασιών της 2ης ΟΜΑΔΑΣ: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς» της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου έτους 2020» ΩΑΜΑΩ1Ν-ΥΟΩ
131/23-04-2021 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης έτους 2021” ΨΙΜ5Ω1Ν-ΘΙΜ
132/23-04-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 και τεχνικού προγράμματος ΨΘΜ7Ω1Ν-907

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.