δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 12ης Μαϊου 2021 (πρακτικό 22)

22o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 135/12-05-2021
Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών  «Καθαρισμός  ανοιχτών αυλάκων δημοτικών δικτύων άρδευσης - κατασκευή δέσεων Σπάρτης, Μυστρά, Πελλάνας»   9ΩΜΗΩ1Ν-ΤΥΚ
 136/12-05-2021 Έγκριση της αρ.5/2021 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ. έτους 2021».  6ΧΖΧΩ1Ν-Ζ7Μ
137/12-05-2021  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης ΣΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ». 66ΙΟΩ1Ν-ΝΒΦ 
138/12-05-2021  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καρυών».  94ΗΕΩ1Ν-Ε3Υ
139/12-05-2021 Περί καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 63ΣΨΩ1Ν-ΟΞΧ
140/12-05-2021 Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΥΣΤΡΑ» 6ΡΖΠΩ1Ν-ΡΗΕ
141/12-05-2021 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων και ενός (1) σαρώθρου»  Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 102471 (ΟΜΑΔΑ Α΄)  & 102623,1 (ΟΜΑΔΑ Β΄) 6Φ98Ω1Ν-Ν9Β
142/12-05-2021 Διαπίστωση άγονου του επαναληπτικού διαγωνισμού για την «ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑ». 6Σ5ΠΩ1Ν-Φ0Ζ
143/12-05-2021 Κατ’ εξαίρεση διορισμός Δικηγόρου Σπάρτης για την υπεράσπιση Βασιλείου Σκρουμπέλου (τέως Αντιδημάρχου). Ψ3Δ1Ω1Ν-ΝΙΒ
144/12-05-2021 Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 147/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’εξαίρεση διορισμό του δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο για εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.   ΨΟ0ΥΩ1Ν-ΧΝΗ
145/12-05-2021 Διαγραφή οφειλών.   62Α9Ω1Ν-ΩΙΤ
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.