δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 18ης Μαϊου 2021 (πρακτικό 23)

23o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 146/18-05-2021
Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2019-2020» 6560Ω1Ν-ΡΨΙ
 147/18-05-2021 Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΑΡΙΔΟΣ  2019-2020» 6ΜΝ9Ω1Ν-ΛΛΠ
 148/18-05-2021 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Καρυών» ΩΤ5ΩΩ1Ν-4ΣΡ
 149/18-05-2021 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο: «Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης». ΨΨΝΣΩ1Ν - Λ1Ο
150/18-05-2021 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ταφών – εκταφών στα Α΄ και Β΄ κοιμητήρια Σπάρτης κ.α., έτους 2021 ΨΖΨΑΩ1Ν-ΝΑΜ
151/18-05-2021 Περί  εγκρίσεως  λογαριασμού εσόδων-εξόδων για το μήνα Απρίλιο   έτους 2021. Ψ63ΒΩ1Ν-1Τ3
152/18-05-2021 Αποδοχή δωρεάς Παναγιώτη Κούτσαρη 6599Ω1Ν-ΦΕΘ
153/18-05-2021 Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου (αφορά την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ)» 9ΜΥ0Ω1Ν-ΚΜΕ
154/18-05-2021 Σύσταση Παγίας Προκαταβολής προέδρων δημοτικής  και τοπικών  κοινοτήτων έτους  2021. ΩΙΦΨΩ1Ν-ΖΗΞ
155/18-05-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  οικ. έτους  2021. ΩΧΨΞΩ1Ν-ΩΛ2
156/18-05-2021 Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ΨΗΥΝΩ1Ν-71Θ
157/18-05-2021 Περί Παράτασης ή μη συμβάσεων προσωπικού  ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξ' αιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 ΩΝΡ2Ω1Ν-48Ρ
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.