δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 25ης Μαϊου 2021 (πρακτικό 24)

24o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 158/25-05-2021
Περί συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Παλαιολογείων.  ΨΤΩΚΩ1Ν-7Η3
 159/25-05-2021 Επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2022. 97Μ9Ω1Ν-ΧΩΜ
 160/25-05-2021 Έγκριση του άγονου της αρ.πρωτ.οικ.6340/09-04-2021 διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση μιας αίθουσας του   6ου 2/θ νηπιαγωγείου Σπάρτης. 6ΞΚΩΩ1Ν-Ο9Χ
161/25-05-2021 Προτεραιοποίηση έργων (Δήμου Σπάρτης και ΔΕΥΑΣ) στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών». 6Ρ2ΣΩ1Ν-Λ3Θ
162/25-05-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση Πράξης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών». ΨΘΦΑΩ1Ν-3ΡΣ
163/25-05-2021 Εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο: «Διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.α», Προβολή του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό 2board». 6ΣΝΠΩ1Ν-ΤΦΡ
164/25-05-2021 Εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο: «Διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.α»,: Προβολή του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό LAKONIA MAGAZINE». 6837Ω1Ν-ΖΝΙ
165/25/05/2021 Εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο: «Διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.α.», Προβολή του Δήμου Σπάρτης στον Τουριστικό οδηγό TOURIST GUIDE OF GREECE ». ΩΥΣΓΩ1Ν-ΓΝΡ
166/25-05-2021 Εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο: «Διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.α» για : «Προβολή του Δήμου Σπάρτης σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας». 6Σ4ΘΩ1Ν-0ΒΖ
167/25-05-2021 Εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο: «Διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.α» για Προβολή του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό ΕΠΑΘΛΟ 691ΘΩ1Ν-3ΓΥ
168/25-05-2021 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια ζωοτροφών», έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης. 96ΜΛΩ1Ν-5ΔΨ
169/25-05-2021 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της  υπηρεσίας και προμήθειας με τίτλο  «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Σπάρτης  – Προμήθεια ανταλλακτικών», έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης 6ΙΜΦΩ1Ν-ΥΗΗ
170/25-05-2021 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής για την υπηρεσία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 61ΨΟΩ1Ν-Ψ2Ο
171/25-05-2021 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός  ανοιχτών αυλάκων δημοτικών δικτύων άρδευσης - κατασκευή δέσεων Σπάρτης, Μυστρά, Πελλάνας» 9ΚΞ6Ω1Ν-ΚΙΑ
172/25-05-2021 Περί ενοικίασης χώρων για τη διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης Μυστρά. 6ΘΙΥΩ1Ν-76Ο
173/25-05-2021 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών  «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Μυστρά, Πελλάνας, Σπάρτης και Φάριδος 2021». 9Χ7ΑΩ1Ν-ΜΡΤ
174/25-05-2021 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Οινούντος, Καρυών και Θεραπνών 2021». ΩΤΥΖΩ1Ν-ΞΑΑ
175/25-05-2021 Συγκρότηση Προσωρινής και Οριστικής Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ». Ψ62ΥΩ1Ν-ΥΤ0
176/25-05-2021 Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων  & αύλειων χώρων Δήμου Σπάρτης». Ω87ΗΩ1Ν-ΑΚΥ
177/25-05-2021 Περί  εγκρίσεως  της  υπ' αριθμ. 7/2021 ΑΔΣ  του  Αθλητικού  Οργανισμού  με  τίτλο: «Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2021». 6ΔΡΥΩ1Ν-641
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.