δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 22ας Ιουνίου 2021 (πρακτικό 30)

30o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 205/22-06-2021
Έγκριση απολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2019  Ψ2ΓΑΩ1Ν-ΦΔΙ
206/22-06-2021  Έγκριση απολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2020  Ψ3Φ8Ω1Ν-ΣΣΙ
207/22-06-2021  Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2019 (Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2019). Ψ36ΦΩ1Ν-ΕΦΙ
208/22-06-2021  Έγκριση της αριθ.8/2021 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  οικονομικού  έτους 2019». ΩΞΖΞΩ1Ν-Ν7Θ
209/22-06-2021 Έγκριση της αριθ.9/2021 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Ν. Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  οικονομικού  έτους 2020».  60ΟΨΩ1Ν-6ΙΠ
210/22-06-2021 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021.  ΨΨΖΠΩ1Ν-ΕΘΚ
211/22-06-2021 Διαγραφή οφειλών  9ΗΦ4Ω1Ν-ΡΛ7
212/22-06-2021 Περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ζωοτροφών». Ψ1ΧΗΩ1Ν-ΘΞΝ 
213/22-06-2021 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 10390/15-06-2020 σύμβασης  της υπηρεσίας  με τίτλο «Απολύμανση χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  ΩΜ0ΦΩ1Ν-ΟΜΥ
214/22-06-2021 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΥΣΤΡΑ».  Ψ3ΠΓΩ1Ν-ΡΝ9
215/22-06-2021 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ» 692ΕΩ1Ν-ΚΘΛ
216/22-06-2021 Τροποποίηση της αρ. 62/21 ΑΟΕ περί «Συγκρότησης επιτροπής εξέτασης –  αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για το έτος 2021» - Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους    Ψ4ΚΧΩ1Ν-ΨΛΖ
217/22-06-2021 Τροποποίηση της αρ. 65/21 ΑΟΕ (ορθή επανάληψη) περί «Συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2021» - Αντικατάσταση τακτικού μέλους.  6Π30Ω1Ν-ΖΤ9
218/22-06-2021 Περί έγκρισης Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΠΣ 5029208 – ΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1)”   ΨΞΥΨΩ1Ν-ΥΑΠ
219/22-06-2021 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3KM» .  ΩΥΟΓΩ1Ν-Α75

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.