δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 10ης Αυγούστου 2021 (πρακτικό 37)

37o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 268/10-08-2021
Αποδοχή δωρεάς Ψ5Ο4Ω1Ν-ΨΩΦ 
269/10-08-2021  Λήψη απόφασης  για την ματαίωση διεξαγωγής δημοπρασίας για την ενοικίαση  χώρου για την διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά στην Τοπική Κοινότητα Μυστρά  641ΚΩ1Ν-Ε4Φ
270/10-08-2021  Καθορισμός του αριθμού των προσλαμβανομένων ατόμων των ωρών ημερήσιας απασχόλησης και κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων και για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2021-2022.  ΩΗΧ9Ω1Ν-ΒΜΔ
271/10-08-2021  Τροποποίηση της αρ.πρωτ.3469/26-02-2021 Σύμβασης «Προμήθεια  σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Δήμου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2020-2021  9Ξ6ΝΩ1Ν-Δ4Ζ
272/10-08-2021 Έγκριση της αριθμ.14375/4-8-2021 Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας και υποβρυχίου σε αρδευτική γεώτρηση της ΤΚ Βουτιάνων στη θέση Γελαδάρη περιοχής Κλαδά» και αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021. Ω25ΔΩ1Ν-63Σ
273/10-08-2021 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 για την τακτοποίηση της πολυετούς δαπάνης των κωδικών καυσίμων και λιπαντικών ΨΑΠ0Ω1Ν-ΡΡΞ
274/10-08-2021 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ψ75ΚΩ1Ν-Ξ72
275/10-08-2021 Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων και ενός (1) σαρώθρου»  691ΦΩ1Ν-0Ι7
276/10-08-2021 Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (2021)» ΨΤ06Ω1Ν-ΩΩΘ
277/10-08-2021 Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω απρόβλεπτου γεγονότος (πρόβλημα υγείας)-  εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση  χρηματικού βοηθήματος ΨΚΩΖΩ1Ν-Χ97
278/10-08-2021 Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω απρόβλεπτου γεγονότος (πρόβλημα υγείας)-  εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση  χρηματικού βοηθήματος ΩΘ7ΚΩ1Ν-4Ι2
279/10-08-2021 Εξειδίκευση πίστωσης – έγκριση δαπάνης για την επετειακή εκδήλωση «Επανάσταση και Λαογραφία» και διάθεση πίστωσης Ω1ΗΧΩ1Ν-Ε8Λ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.