δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 17ης Αυγούστου 2021 (πρακτικό 38)

38o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 280/17-08-2021
Έγκριση της αριθ.38/13-08-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»  ΩΝΔΣΩ1Ν-ΤΣΘ
281/17-08-2021  Περί εκμίσθωσης του 3 και 4 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς ΩΣΧΖΩ1Ν-9ΘΕ
 282/17-08-2021 Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Ιούλιο  έτους 2021 ΩΚΗΕΩ1Ν-ΓΚΧ
 283/17-08-2021 Έγκριση της αρίθμ.14858/13-08-2021 Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση  υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  σε αρδευτική γεώτρηση της Κοινότητας Κλαδά στη θέση «Μπαμπιώτη» και αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021.  ΨΣΒΟΩ1Ν-ΔΧΒ
284/17-08-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Ψ1ΨΟΩ1Ν-Ε3Ρ
285/17-08-2021 Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με αίτηση του  κ. Αλειφέρη Ιωάννη ΑΝΑΒΟΛΗ
286/17-08-2021 Περί καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ 2ΟΥ ΚΑΙ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9ΘΖΧΩ1Ν-2Θ3
287/17-08-2021 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης κ.ά. 2021», έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ΩΦ00Ω1Ν-ΛΣ4
288/17-08-2021 Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΑΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΓΟΡΑΝΟΥΣ-ΚΟΥΜΟΥΣΤΑ», αναδόχου Σουρλή Χαράλαμπου 9ΙΝΝΩ1Ν-ΩΨ6
289/17-08-2021 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ», αναδόχου: «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ» 9067Ω1Ν-ΣΗ1
290/17-08-2021 Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» 98ΚΝΩ1Ν-Ε09 
291/17-08-2021 Περί καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ» 6ΔΤ6Ω1Ν-5ΘΤ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.