δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 23ης Νοεμβρίου 2021(πρακτικό 52)

52ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

404/23-11-2021
Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  ΩΥΘΒΩ1Ν-ΞΜΥ
405/23-11-2021  Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  6ΤΟ9Ω1Ν-ΚΔ6
406/23-11-2021  Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμημάτων σε κοινή χρήση (κοινότητα Σελλασίας) ΨΑ7ΛΩ1Ν-ΓΕΘ
407/23-11-2021  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»  Ψ10ΠΩ1Ν-ΖΚ3
408/23-11-2021 Περί διαχείρισης λογαριασμών κληροδοτημάτων του Δήμου Σπάρτης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΨΛΤ4Ω1Ν-ΔΛ8
409/23-11-2021 Περί διαχείρισης λογαριασμών κληροδοτημάτων του Δήμου Σπάρτης στην τράπεζα Eurobank 6ΘΓ4Ω1Ν-274
410/23-11-2021 Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ. έτους 2022 ΩΜΚΩΩ1Ν-2ΩΨ
411/23-11-2021 Περί αναπροσαρμογής ή μη   φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2022 Ω3ΘΔΩ1Ν-ΡΚ0
412/23-11-2021 Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας  οικ. έτους 2022 ΩΔ1ΣΩ1Ν-3ΣΜ
413/23-11-2021 Αποστολή 4ου Πρακτικού του διαγωνισμού:  «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Σπάρτης- Προμήθεια ανταλλακτικών» ΩΑ1ΩΩ1Ν-ΜΨΝ
414/23-11-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 ΩΝΘΚΩ1Ν-ΧΩ1
415/23-11-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για χριστουγεννιάτικο διάκοσμο 65Ψ9Ω1Ν-ΗΩ4
416/23-11-2021 Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ. έτους 2022 6ΞΓ9Ω1Ν-ΒΑΛ
417/23-11-2021 Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2022 Ψ03ΣΩ1Ν-ΧΞ8
418/23-11-2021 Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικ. έτος 2022 ΨΕΦΝΩ1Ν-ΘΦΚ
419/23-11-2021 Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το έτος 2022 ΩΞΗΩΩ1Ν-Ψ23
420/23-11-2021 Έγκριση μετακίνησης αποστολής για τη συμμετοχή του Δήμου στο 1ο Συνέδριο «Δήμων με μνημεία UNESCO» στην Καλαμπάκα ΩΧΙ7Ω1Ν-ΡΒ0
421/23-11-2021 Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΦΑΣ» 6ΔΙΕΩ1Ν-0Ρ4
422/23-11-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή οικ. έτους 2021 6ΔΦΨΩ1Ν-6ΔΑ
***** Περί  διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ.  Ε5/7/2021  μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος και καθορισμού των όρων διακήρυξης του Διαγωνισμού» ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
423/23-11-2021 Έγκριση μετακίνησης αποστολής για τη συμμετοχή του Δήμου στην Εκδήλωση Λήξης του έργου EUKI - Living Streetsστο Faro της Πορτογαλίας  Ψ6Λ7Ω1Ν-60Ρ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.