δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 30ης Νοεμβρίου 2021 (πρακτικό 53)

53ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

424/30-11-2021
Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  9ΘΣΟΩ1Ν-ΒΘ7
425/30-11-2021  Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης   6Ζ06Ω1Ν-Ψ1Ι
426/30-11-2021  Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.51/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης  9Γ8ΑΩ1Ν-Θ1Ω
427/30-11-2021  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για απευθείας αγορά ακινήτου Ευαγγελίας Ζαφειροπούλου (σχετική η αριθ.221/24-11-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)  9ΘΥΧΩ1Ν-1ΧΨ
428/30-11-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 9ΝΖΙΩ1Ν-ΛΘΖ
429/30-11-2021 Περί  διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ.  Ε5/7/2021  μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος και καθορισμού των όρων διακήρυξης του Διαγωνισμού» ΨΜΝΞΩ1Ν-Π29
430/30-11-2021 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Αναβάθμιση/ εκσυγχρονισμός Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης» ΨΙ3ΗΩ1Ν-ΜΩΓ
431/30-11-2021 Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» 63ΒΟΩ1Ν-0ΗΦ
432/30-11-2021 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.284/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’ εξαίρεση διορισμό του δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο για εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Αρείου Πάγου 9ΕΗΩΩ1Ν-ΤΑΡ
433/30-11-2021 Έγκριση της αριθ.19/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2021 του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου  Σπάρτης»    ΨΤΜΑΩ1Ν-ΤΚ8
434/30-11-2021 Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος πληρωμής 69Ι3Ω1Ν-Ε1Δ 
435/30-11-2021 Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας τοποθέτησης φωτεινού εορταστικού στολισμού σε Κ/Χ  χώρους του Δήμου Σπάρτης ΩΗΚ1Ω1Ν-61Π

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.