δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 7ης Δεκεμβρίου 2021 (πρακτικό 54)

54ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

436/7-12-2021 
Έγκριση της αρίθμ πρωτ. 22844/30-11-21 (ΑΔΑΜ 21AWRD009638020,  ΑΔΑ ΡΒΟΩΩ1Ν-Υ0Ε Απόφασης Δημάρχου για την επείγουσα ανάθεση  εργασιών «Αποκατάσταση προβλημάτων από την έντονη ανεμοθύελλα της 28,29,30/11/2021» και αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021  9Δ8ΤΩ1Ν-ΑΝΖ
437/7-12-2021 Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  6Ω5ΝΩ1Ν-ΣΙΡ
438/7-12-2021  Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  ΨΗΔΧΩ1Ν-ΩΞ5 
439/7-12-2021 Περί καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού λοιπών Δ.Ε. (πλην Σπάρτης)»  ΨΨ7ΦΩ1Ν-1ΕΥ 
440/07-12-2021 Τροποποίηση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν την παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σπάρτης -Ενίσχυση προσωπικού και δημιουργία Παραρτήματος ΡΟΜΑ -Τροποποίηση της απόφασης ένταξης Ω1ΡΒΩ1Ν-Ξ4Ν
441/07-12-2021 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων (σχετική η αριθ.220/2021 απόφαση Δ.Σ.) ΩΤΒΔΩ1Ν-Ο8Ψ
442/7-12-2021 Περί καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9ΠΝ7Ω1Ν-ΠΗΔ
443/7-12-2021 Αναμόρφωση   προϋπολογισμού για την δημιουργία  κωδικών (α) Υπηρεσίες Διαλογής –Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών» και (β) Υπηρεσίες μεταφόρτωσης  και μεταφοράς  σύμμεικτων στερεών απόβλητων» Ψ8Ρ5Ω1Ν-ΜΓΓ
444/7-12-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή εσόδου και εξόδου για κάλυψη  δαπάνης θέρμανσης  των σχολείων σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 85940/22-11-2021  με ΑΔΑ:ΡΩ0046ΜΤΛ6-Κ9Ξ  καθώς και για ενίσχυση κωδικών αριθμών. ΨΤ5ΑΩ1Ν-ΝΝΧ
445/7-12-2021 Αναμόρφωση για "βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και Μετατροπή σε Κέντρο Πολιτιστικών Τουριστικών  και Διοικητικών Δραστηριοτήτων" 6Μ0ΛΩ1Ν-ΜΟΖ
446/7-12-2021 Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΩΦ9ΛΩ1Ν-2ΛΣ
447/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Αγίας Ειρήνης) ΩΑΠΝΩ1Ν-ΑΝΗ
448/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Αγίου Ιωάννη) 629ΡΩ1Ν-ΩΩΙ
449/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Αμυκλών) ΩΣ1ΡΩ1Ν-ΓΚΙ
450/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Ανώγεια) Ω0ΝΗΩ1Ν-9ΕΓ
451/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Άρνας) 6ΔΓΖΩ1Ν-Π4Π
452/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Βασσαρά) 6ΑΝΑΩ1Ν-9ΦΖ
453/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Καμίνια) ΩΗΙΙΩ1Ν-7ΨΙ
454/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Ξηροκαμπίου) 9Ψ0ΧΩ1Ν-ΕΣ2
455/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Παλαιοπαναγιάς) 6ΖΧ5Ω1Ν-7ΤΥ
456/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Παρορίου) ΨΠΔΞΩ1Ν-7ΛΝ
457/7-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Περιβόλια) 6Ω3ΖΩ1Ν-3ΒΠ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.