δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 14ης Δεκεμβρίου 2021 (πρακτικό 56)

56ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

460/14-12-2021 
Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  ΡΗΚ1Ω1Ν-Σ6Ι
461/14-12-2021  Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  ΨΙΝΜΩ1Ν-72Κ
462/14-12-2021 Διαγραφή οφειλών  96ΜΠΩ1Ν-ΣΕΘ 
463/14-12-2021  Έγκριση Πρακτικού (2ο Πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2021».  Ω5Ψ1Ω1Ν-Χ1Γ
464/14-12-2021 Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.24/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Ψ38ΔΩ1Ν-ΑΝΛ
465/14-12-2021 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 37/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του κατ’ εξαίρεση διορισμού του δικηγόρου Αθηνών Ευγένιου Χριστοφιλόπουλου, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΨΥ5ΗΩ1Ν-ΚΦΚ
466/14-12-2021 Περί του κατ’ εξαίρεση διορισμού Δικηγόρου Αθηνών προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σπάρτης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  (σχετική η αριθ.233/08-12-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)                          6ΠΗ8Ω1Ν-ΗΚΥ
467/14-12-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021          6ΘΞ3Ω1Ν-Δ1Ν

468/14-12-2021

Περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού σχετικά με αίτηση του  κ.Δημητρίου Καλατζή

Ψ0ΦΝΩ1Ν-ΑΗ8

469/14-12-2021

Περί έγκρισης  δανειστικού συμβολαίου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»

694ΔΩ1Ν-ΙΤΗ 

470/14-12-2021

Έγκριση λογαριασμού εσόδων –εξόδων για τον μήνα Νοεμβρίου έτους 2021

ΨΑΠ2Ω1Ν-ΤΘΛ

471/14-12-2021

Συμμετοχή του Δήμου στην «Πρωτοβουλία 75UN – 75 Trees UNAI SDG7»

ΨΡ1ΥΩ1Ν-ΤΞΩ

472/14-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Αφισιού)  ΨΞ9ΦΩ1Ν-6ΟΧ
473/14-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Βρέσθενα) 9Σ5ΟΩ1Ν-ΣΚΗ
474/14-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Καστόρειο) ΡΚΗΣΩ1Ν-2ΒΕ
475/14-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Λευκόχωμα) ΨΣΛΦΩ1Ν-ΟΣΘ
476/14-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Λογγάστρα) 9Η3ΩΩ1Ν-5ΡΩ
477/14-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021(Πελλάνα) ΨΞΣΧΩ1Ν-476
478/14-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Σουστιάνοι) ΕΦΤΤΩ1Ν-Θ47
479/14-12-2021 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας  Σπάρτης» ΑΝΑΒΟΛΗ
480/14-12-2021 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ 2ου & 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΨΩΕΑΩ1Ν-80Σ 
481/14-12-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πράξη: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) Δήμου Σπάρτης», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021, του Πράσινου Ταμείου Ε3ΘΖΩ1Ν-ΩΗΤ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.