δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 21ης Δεκεμβρίου 2021(πρακτικό 57)

57ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

482/21-12-2021 
Έγκριση της αριθ.19/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης  με θέμα «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021»  Ψ66ΤΩ1Ν-ΟΗΔ 
483/21-12-2021  Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  Ψ6Θ4Ω1Ν-ΖΜΝ
484/21-12-2021  Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης  ΨΜΜΣΩ1Ν-ΟΩΔ 
485/21-12-2021 Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής   Ω8ΤΟΩ1Ν-2ΔΗ
486/21-12-2021 Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων 652ΗΩ1Ν-1ΑΧ
487/21-12-2021 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης» 6ΡΧΛΩ1Ν-63Φ
488/21-12-2021 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας  Σπάρτης» Ρ3ΥΘΩ1Ν-ΓΞΟ
489/21-12-2021 Έγκριση της αριθ.25/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2021 του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου  Σπάρτης»   ΨΤΓΚΩ1Ν-ΨΧΞ
490/21-12-2021 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ)» 93ΟΔΩ1Ν-ΚΒΜ
491/21-12-2021 Περί έγκρισης μελέτης καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ (2η εργολαβία)» Ψ1ΖΖΩ1Ν-ΒΕΣ
492/21-12-2021 Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ» Ψ6ΜΟΩ1Ν-9ΣΝ
493/21-12-2021 Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 9ΛΟΙΩ1Ν-ΗΞΚ
494/21-12-2021 Περί καθορισμού όρων και  ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «Αγροτική οδοποιία Μαγούλας-Αγ. Ιωάννη-Αγ.Ειρήνης» ΩΙΠΑΩ1Ν-ΕΛΗ
495/21-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Χρύσαφα) ΨΩΔΔΩ1Ν-ΟΛ6
496/21-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Βασιλική) ΩΝΘΩΩ1Ν-ΑΦΠ
497/21-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Τρύπη) 9ΟΒ1Ω1Ν-Λ6Χ
498/21-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Γεωργίτσι) 6ΠΑΡΩ1Ν-ΙΑΔ
499/21-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Καρυές) 9ΨΝΑΩ1Ν-8ΗΞ
500/21-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Λογκανίκος) Ω3ΘΒΩ1Ν-ΛΘΨ
501/21-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Σελλασία) 9Β6ΔΩ1Ν-ΑΘ4
502/21-12-2021 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή των Προέδρων οικ. έτους 2021 (Μυστράς) 6Ο0ΥΩ1Ν-Η5Σ
503/21-12-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για εξόφληση οφειλομένων εισφορών στο  eΕΦΚΑ, για ενίσχυση κωδικού υπερωριών- μισθοδοσίας  και για εξόφληση δαπάνης δημοσίευσης διαγωνισμών Ψ6ΙΓΩ1Ν-5ΩΥ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.