δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 24ης Δεκεμβρίου 2021(πρακτικό 58)

58ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

504/24-12-2021
Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021  για δημιουργία κωδικού αριθμού  για προμήθεια θραυστού υλικού  και αμμοχάλικου  Ω2Ζ5Ω1Ν-Ψ3Η 
505/24-12-2021  Λήψη απόφασης σχετικά με την ρύθμιση συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με α/α 143138) για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών οδοφωτισμού LED ΔΕ  Σπάρτης», σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 45573/23-12-2021 ανακοίνωσης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  971ΙΩ1Ν-1ΝΔ 
506/24-12-2021  Περί διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο  «Προμήθεια απορριμματοφόρου (2021)», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. Ε5/13/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος και καθορισμού των όρων διακήρυξης  6Β8ΨΩ1Ν-ΓΙΣ 
 507/24-12-2021 Περί διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο  «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων, μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. Ε5/12/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος και καθορισμού των όρων διακήρυξης  ΩΤΡ7Ω1Ν-ΒΦΣ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.