δημος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης
Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τηλέφωνο: 27313 61267
Fax: 27313 61267

 

Με την υπ’ αριθ. 63/28-2-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συγχωνεύτηκαν οι παρακάτω Δευτεροβάθμιες Σχολικές Επιτροπές σε μία με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» (ΦΕΚ 1210/τ. Β΄/14-6-2011)

Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή Πειραματικού Γυμνασίου Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Γυμνασίου Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Λυκείου Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή 2ου Λυκείου Σπάρτης

Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ και ΙΕΚ Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης

Σχολική Επιτροπή Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Δήμου Μυστρά

Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου Ξηροκαμπίου

Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου Τ.Δ.Καστορείου Δήμου Πελλάνας