Κάτοικοι

Κανονισμοί

Κανονισμοί Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

 

Ψήφιση κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης.

Αριθμός Απόφασης:    72/02-03-2016

 

Κανονισμοί Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων