δημος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων μέχρι τις 30 Απριλίου, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ο Δήμος Σπάρτης 

Μέχρι τις 30 Απριλίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17647 οικ. Φ.700.20 (ΦΕΚ 1301/Β/18-03-2022)  απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη.

Ο καθαρισμός των χώρων θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Την υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.), δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.

β. Την απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Το κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση καθαρισμό στο ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Την συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών  τους μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, οι υπόχρεοι καλούνται από το Δήμο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ο Δήμος θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του Δήμου και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκταση πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε πενήντα λεπτά  (0,50 €) ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, ενώ  βεβαιούται εις βάρος τους και η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε καθημερινά, είναι απαραίτητη η συνεργασία και η συμμόρφωση ΟΛΩΝ, ώστε να συμβάλλουμε στην αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς και των δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει στην περιοχή μας.

 

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!

                                                   

Δήμος Σπάρτης

 

 

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022 15:35

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 05-04-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη μικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς,  με τη σύμφωνη γνώμη όλων των Δημοτικών παρατάξεων, λόγω της πανελλήνιας απεργίας που έχει εξαγγελθεί για την 6η Απριλίου , προκειμένου αφ΄ενός μεν να δοθεί η δυνατότητα  στους υπαλλήλους του Δήμου που εμπλέκονται με τη συνεδρίαση να απεργήσουν και αφ΄ ετέρου να καταδείξει το Δημοτικό Συμβούλιο, με αυτό τον συμβολικό τρόπο τη στήριξή του στους εργαζομένους του Δήμου μας.

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ελένη Δαράκη

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Αρχική Πρόσκληση

Καλείστε σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί, την 06-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σπάρτης, αίθουσα «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη).   

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Σάββατο 02/04/2022  δεν θα πραγματοποιηθούν δωρεάν  Rapid test στο χώρο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δήμου Σπάρτης.

 

 

Εκ του Δήμου

 

 

 

 

Με πολύ μεγάλη έκπληξη γίναμε γνώστες της σημερινής ανακοίνωσης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα αναφορικά με το τι συνέβη στη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της περιφέρειας, την Τρίπολη. 

Ο κ. Νίκας αναφέρει πως: «Αναζητούμε τρόπο να βοηθήσουμε την Σπάρτη, να δώσουμε μια προσωρινή λύση μέχρι την λειτουργία της μονάδας στη Σκάλα η οποία προορίζεται να καλύπτει το σύνολο των δήμων της Λακωνίας. Όσο καθυστερεί η Σκάλα δυστυχώς τόσο θα εντείνεται το πρόβλημα στους δήμους της Λακωνίας.»! 

Δηλαδή ο κ. Νίκας, ενημερώνει εμάς αλλά και όλους τους δημότες της Σπάρτης ότι αυτός και οι Αντιπεριφερειάρχες του, κ.κ. Τζινιέρης, Βερούτης και Τσουκαλάς μέχρι αυτή την ώρα ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΛΥΣΗ, για ένα θέμα που είναι αποκλειστικής δικής τους ευθύνης και αρμοδιότητας.  

Ο δε Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ κ. Σταύρος Αργειτάκος ενώ παραδέχεται δημόσια ότι «ο Δήμος Σπάρτης δεν φέρει καμία ευθύνη για τη κατάσταση με τα σκουπίδια», μας ενημέρωσε ότι το θέμα των σκουπιδιών της Σπάρτης δεν είναι δική του αρμοδιότητα

Επίσης, η σημερινή ανακοίνωση της Περιφέρειας αποκαλύπτει ότι πολύ σύντομα και όλοι οι άλλοι Δήμοι της Λακωνίας θα έχουν το ίδιο πρόβλημα!

Ζήτησα χθες από τον κ. Περιφερειάρχη και τους  κκ. Αντιπεριφερειάρχες να εκδώσουν, εδώ και τώρα «εντέλλεσθε» για λόγους δημόσιας υγείας, ώστε να μπορέσουν τα απορριμματοφόρα μας να αδειάσουν στην Παλαιόχουνη, ωστόσο η πρότασή μου απορρίφθηκε.  

Μάλιστα, χθες βράδυ (Πέμπτη 31/3) έστειλα στον κ. Περιφερειάρχη την ακόλουθη επιστολή: 

 

«Αγαπητέ Παναγιώτη, 

Μίλησα ο ίδιος με την ΤΕΡΝΑ! 

  1. Από πλευράς τους το μόνο που χρειάζονται είναι το δικό σας απλό ΟΚ σήμερα για να δεχθούν στη μονάδα τα παρακάτω οχήματα (βλ. συνημμένο) με Απορρίμματα του Δήμου Σπάρτης!  

  ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ! Ένα απλό ΟΚ για την παρακάτω λίστα με τα ‘διαπιστευμένα’ αυτοκίνητα που σας είχαμε ήδη επιδώσει!  

  1. Για να μας διευκολύνουν μέχρι την τακτοποίηση των προγραμματικής σύμβασης - συμφωνίας, κλπ., η ΤΕΡΝΑ είναι διατεθειμένη να μην καν πληρωθεί για λίγες μέρες!! 

Δωρεάν προσφορά στη Σπάρτη

Με εκτίμηση, 

Πέτρος Γ. Δούκας 

Δήμαρχος Σπάρτης» 

 

Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε συζητήσει με την Περιφέρεια το πρόβλημα για τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Σπάρτης από τον περασμένο Αύγουστο! 

Με τη δική τους προτροπή απευθυνθήκαμε στον Υπουργό κ. Σκρέκα και για την κήρυξη της Σπάρτης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και για τις Αποφάσεις για την Τριανταφυλλιά και την Παλαιοχούνη! Το δε ΦΕΚ με τη θετική ‘Απόφαση Σκρέκα’ έχει δημοσιευτεί από τις 15/03!  

Η υπουργική απόφαση του κ. Σκρέκα προφανώς και είναι καθ’ όλα σύννομη. Το νομικό επιτελείο του Υπουργείου είχε ήδη εξετάσει εξονυχιστικά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του ΣΔΙΤ καθώς και όλες τις σχετικές νομικές παραμέτρους και ρήτρες. Η εναντίωση στην απόφαση αυτή από πλευράς Περιφέρειας Πελοποννήσου, ουσιαστικά την ακυρώνει. 

Παρά τις έντονες ενστάσεις του Δημάρχου Σπάρτης που αφορούσαν όχι μόνο την άθλια εικόνα της πόλης και των χωριών, αλλά πρωτίστως και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία των συμπολιτών μας, η Περιφέρεια μας ενημέρωσε εχθές ότι απλά θα προσπαθήσει να επιταχύνει τις διαδικασίες σύνταξης -που ήδη έχουν καθυστερήσει απελπιστικά- της Προγραμματικής Σύμβασης και των Τεχνικών Εισηγήσεων, ώστε να φέρει σχετική Εισήγηση στην Οικονομική της Επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. 

Η αδυναμία ή ανικανότητα της Περιφέρειας να δώσει λύση στο θέμα αυτό πλήρους και αποκλειστικής ευθύνης και αρμοδιότητάς της, δεν θα μας ωθήσει σε πόλεμο με τη Σκάλα. Ότι έπρεπε να κάνουμε για την υπόθεση αυτή, το έχουμε κάνει.

Η Κυβέρνηση θέλει, το αρμόδιο Υπουργείο θέλει, οι αρμόδιες Γενικές Γραμματείες θέλουν, ο Δήμος θέλει, η Περιφέρεια και ο ΦΟΔΣΑ γιατί δεν μπορούν;

Θα επανέλθουμε.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ έτους  2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ έτους 2022, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων) για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ Εργατών  Γενικών Καθηκόντων

20

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Έως  5

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης  τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-69863-02.11.2020, σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829/τ.Β’-2/02-11-2020) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Τα έντυπα της αιτήσεως και των υπευθύνων δηλώσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr.

Το e-mail στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους είναι: dhmos.spartis@gmail.com.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, θα γίνεται προς:

Δήμο Σπάρτης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευαγγελιστρίας 85 – 87 – Σπάρτη Λακωνίας TK 231 00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι, από 04 Απριλίου 2022 έως και 08 Απριλίου 2022.

 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 

 

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022 14:00

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση

 

Η διακοπείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης  της 30ης Μαρτίου 2022 θα συνεχιστεί την  Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 20:00.  

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 20:56

Ενημέρωση για τα σκουπίδια

 

Δίχως κανένα ουσιαστικό συμπέρασμα έληξε και η σημερινή συνάντηση εργασίας του Δήμαρχου Σπάρτης Πέτρου Δούκα με τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα και τους Αντιπεριφερειάρχες κκ. Ν. Τζινιέρη και Θ. Βερούτη και τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ κ. Αργειτάκο. 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης συνοδευόταν από τους Αντιδημάρχους κκ. Καρλαύτη και Δεδεδήμου και την Νομική Σύμβουλο κα. Μαγγιώρου.

Αν και η υπουργική απόφαση του κ. Σκρέκα προφανώς είναι καθ’ όλα σύννομη και ενώ είχαν ήδη εξετάσει εξονυχιστικά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του ΣΔΙΤ και όλες τις σχετικές νομικές παραμέτρους και ρήτρες, η εναντίωση στην απόφαση αυτή από πλευράς Περιφέρειας Πελοποννήσου, ουσιαστικά την ακυρώνει.

Παρά τις έντονες ενστάσεις του Δημάρχου Σπάρτης που αφορούσαν όχι μόνο την εικόνα της πόλης και των χωριών, αλλά πρωτίστως και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία των συμπολιτών μας, η Περιφέρεια απλά μας ενημέρωσε ότι θα προσπαθήσει να επιταχύνει τις διαδικασίες σύνταξης -που ήδη έχουν καθυστερήσει απελπιστικά- της Προγραμματικής Συμφωνίας και των Τεχνικών Εισηγήσεων, ώστε να φέρει σχετική Εισήγηση στην Οικονομική της Επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη.

Ουσιαστικά, δηλαδή, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση μέχρι οι αρμόδιοι στην Περιφέρεια να αντιληφθούν τι απαιτούσε η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και να ζητήσουν από τις νομικές και τεχνικές τους υπηρεσίες τις σχετικές εισηγήσεις, και έτσι είναι πλέον αμφίβολο αν θα δεχθεί η μονάδα της Παλαιοχούνης τα απορρίμματα της Σπάρτης πριν την ερχομένη Τετάρτη.

Ζητήσαμε από τον κ. Περιφερειάρχη και τους κκ. Αντιπεριφερειάρχες να συντάξουν και υπογράψουν σήμερα κιόλας «εντέλλεσθε» για λόγους δημόσιας υγείας, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική. 

Φυσικά, και σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, θα ασκήσουμε άμεσα όλα τα ένδικα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας

Ο Δήμος Σπάρτης ευχαριστεί θερμά τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σκρέκα αλλά και τους Γενικούς Γραμματείς κ.κ. Γραφάκο και Παπαγεωργίου για την άμεση ανταπόκρισή τους. Όταν η Σπάρτη τους χρειάστηκε απέδειξαν ότι ήταν εκεί.

 

 

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 11:44

Διακοπή νερού στην Τ.Κ. Μαγούλας

 

Από την Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης  ανακοινώνεται ότι αύριο Παρασκευή 1η Απριλίου  2022 θα γίνει γενική διακοπή νερού στην περιοχή της  Τ.Κ. Μαγούλας, από Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας μέχρι τα tenis (όρια με Αγία Ειρήνη),  από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1  το μεσημέρι λόγω βλάβης  του κεντρικού δικτύου ύδρευσης.

 

 

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022 10:56

Ρύθμιση οφειλών ύδρευσης

 

Από την ΔΕΥΑΣ ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 57/23-3-2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με θέμα «Ρύθμιση οφειλών ύδρευσης»

 Επί των απαιτήσεων, μέχρι 01-01-2020 (λήξη λογαριασμών)

  • Έκπτωση 30% για εφάπαξ εξόφληση.
  • Έκπτωση 20% για 50% προκαταβολή και σε 24 μηνιαίες δόσεις τα υπόλοιπα.
  • Έκπτωση 10% για 30% προκαταβολή και 36 μηνιαίες δόσεις τα υπόλοιπα,

αφού βέβαια είναι συνεπείς και εμπρόθεσμοι στις τρέχουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις, προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Τα ανωτέρω ισχύουν από 01/04/2022 έως και 30/06/2022

 

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.