δημος

Αποφάσεις

Συνεδρίαση 14ης Ιανουαρίου 2020 (πρακτικό 1)

 1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 1/14-01-2020

Απόφαση συμπαράστασης σχετικά με αίτημα των συμβασιούχων εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ. για το Δήμο Σπάρτης 

 ΩΑΤ2Ω1Ν-ΥΛΕ

 2/14-01-2020

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ορθή απεικόνιση κωδικών 

 ΩΗΝΥΩ1Ν-ΟΑ3

 3/14-01-2020

Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2020 

 62ΑΒΩ1Ν-Υ33

 4/14-01-2020

Έγκριση της αριθ.41/20-12-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψήφισης κανονισμού ΚΑΠΗ» 

6ΣΖ8Ω1Ν-ΤΦΘ
 

5/14-01-2020

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

 ΩΗΧ9Ω1Ν-ΞΡΤ

6/14-01-2020

Τροποποίηση της αριθ.398/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

 Ψ4ΖΕΩ1Ν-ΧΚ1

7/14-01-2020

Υποβολή αιτήματος για τροποποίηση αντικειμένου  της προμήθειας: «Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων κατασκευή ΜΜΔ»  - Τροποποίηση της αριθ. 387/03-10-2016 Α.Δ.Σ. [ΑΔΑ: 673ΨΩ1Ν-ΥΒΧ] ως προς το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας

 ΨΞΟ0Ω1Ν-Ν5Ο

8/14-01-2020

Περί αντικατάστασης του δηλωτικού σήματος του Δήμου Σπάρτης –Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων

 ΩΘΓΘΩ1Ν-ΚΥΣ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.