δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019

 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 1/15-01-2019
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018  Ω6ΝΩΩ1Ν-97Φ
 2/15-01-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.5/2019 κυκλοφοριακής μελέτης:  «Δημιουργία  γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων  ΑΜΕΑ  στην οδό Όθωνος Αμαλίας αριθ. 66 κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης: «Κέντρο Λογοθεραπείας - Κινησιολογίας ανάπτυξη» της κ.Μαραγκού Αγγελική, στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών»  Ω81ΨΩ1Ν-ΒΛΦ
 3/15-01-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.6/2019 κυκλοφοριακής μελέτης:  «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Χαμαρέτου αριθ.116 κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης: «IASIS PHYSIO CENTER (Σταματάκος Κωνσταντίνος), στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών»  6ΓΞΦΩ1Ν-ΔΓΧ
 4/15-01-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.8/2019 κυκλοφοριακής μελέτης:  «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Αγησιλάου αριθ.116 κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης: «Σκρουμπέλου Αναστασίας», στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών»   6ΙΝΡΩ1Ν-774
5/15-01-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.3/2019 κυκλοφοριακής μελέτης: «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε οδούς στη Σπάρτη»   ΨΛΩΟΩ1Ν-ΛΧ4
6/15-01-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.125/2018 κυκλοφοριακής μελέτης:  «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Όθωνος Αμαλίας 107 κατόπιν αιτήματος της Κ/Ξ ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ στο γραφείο Κτηματογράφησης Σπάρτης, στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών»  6ΝΩΒΩ1Ν-ΗΡΥ
7/11-02-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.9/2019 κυκλοφοριακής μελέτης: «Διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Τ.Κ. Θεολόγου Δήμου Σπάρτης»    ΩΟΧ4Ω1Ν-ΨΑΘ
8/20-02-2019 Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Μοσχοβίτη Κωνσταντίνου του Χρήστου περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση χρήσης γης στο ακίνητο (ισόγειο με υπόγειο) επί της οδού Κ.Παλαιολόγου αρ. 114 – ΟΤ 40 στη Σπάρτη  6ΔΦ9Ω1Ν-Γ32
9/10-04-2019 Γνωμοδότηση επί του κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Σπάρτης  ΨΩΞΕΩ1Ν-Ν5Λ
10/25-04-2019 Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Εταιρείας ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ – ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε.   ΨΩΔΤΩ1Ν-ΝΛΥ
11/25-04-2019 Ανάκληση – διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΛΙΜΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε.   ΩΛΔΤΩ1Ν-ΚΓΟ
12/25-04-2019 Εξέταση αιτήματος περί καταβολής αποζημίωσης στην ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0415013 η οποία περιλαμβάνεται στην κυρωθείσα Πράξη Εφαρμογής περιοχών Χαρισίου –Πλατανιστά –Αγίας Ειρήνης, κατόπιν Δικαστικής Απόφασης περί αναγνώρισης των δικαιούχων αποζημίωσης  ΩΖ7ΜΩ1Ν-ΟΚΣ
13/03-07-2019 Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Εταιρείας ΑΜΠΕΡΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ – ΑΜΠΕΡΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε. (εξ αναβολής)  90Π3Ω1Ν-ΧΩΖ
14/03-07-2019 Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης περί τροποποίησης (συμπλήρωσης-αναδιάταξης) των επιτρεπομένων χρήσεων γης στο ΟΤ 182Α περιοχής "Αγία Ειρήνη" του Δήμου Σπάρτης   ΨΝΨΥΩ1Ν-Δ16
15/03-07-2019 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «Μπαρ» στο χώρο της πισίνας του τουριστικού καταλύματος, της εταιρείας ΠΑΝΑΜΟΣ Α.Ε., στην Τοπική Κοινότητα Παρορίου του Δήμου Σπάρτης  9Γ44Ω1Ν-ΡΛΙ
 16/07-08-2019 Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Τσάκωνα Θεόδωρου του Κων/νου περί καθορισμού χρήσης γης στο ισόγειο κατάστημα ακινήτου επί της οδού Ορθίας Αρτέμιδος αρ.52 στη Σπάρτη – ΟΤ 115  9ΠΟΘΩ1Ν-547
17/07-08-2019 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης (εστιατόριο-ταβέρνα)», του κ.Κρομμύδα Χρήστου, στην Τοπική Κοινότητα Παρορίου του Δήμου Σπάρτης  Ω36ΦΩ1Ν-5ΨΜ
 18/07-08-2019 Γνωμοδότηση επί της κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  την 23η Αυγούστου 2019 για διευκόλυνση διεξαγωγής «Λευκής Νύχτας», εντός της πόλης της Σπάρτης»   ΩΒ6ΩΩ1Ν-7ΨΒ
 19/14-08-2019 Προέγκριση προσωρινής εγκατάστασης ψυχαγωγικής δραστηριότητας (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)   ΨΨΠ6Ω1Ν-ΩΝ1
 20/14-08-2019 Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Μυστρά   9417Ω1Ν-Ω1Α
21/10-09-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.70/2019 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  την 17η  και 18η Σεπτεμβρίου 2019 για διευκόλυνση στάθμευσης οχημάτων ιστορικού χαρακτήρα (αντίκες)»  ΩΤ26Ω1Ν-4Ο1
22/10-09-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.71/2019 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  την 21η  και 22η Σεπτεμβρίου 2019 για διευκόλυνση διεξαγωγής του αγώνα ‘‘14ο  Εντούρο Λεωνίδας’’» 64Σ7Ω1Ν-7Ε0
23/10-09-2019 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  ΩΥΛΔΩ1Ν-9ΛΣ
24/25-09-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.75/2019 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στα πλαίσια του ‘’Σπάρταθλον’’ 2019, εντός της πόλης της Σπάρτης ΩΨΑΚΩ1Ν-99Η
25/07-10-2019 Περί συμπλήρωσης κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης ΨΟΟ1Ω1Ν-Σ1Ι
26/07-10-2019 Γνωμοδότηση επί της κυκλοφοριακής μελέτης «Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κλεάρχου 35 στη Σπάρτη / Επικαιροποίηση της αριθμ.244/2001 Α.Δ.Σ.» ΩΡΥΑΩ1Ν-ΦΟ6
27/07-10-2019 Γνωμοδότηση περί χωροθέτησης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)  6ΓΒΡΩ1Ν-3ΚΕ
28/25-10-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθ.82/2019 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στα πλαίσια  διεξαγωγής αγώνα Spartan Race 2019 εντός της πόλης της Σπάρτης»  62ΞΔΩ1Ν-7ΚΙ
29/25-10-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθμ.80/2019 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου Οδοποιία και Τεχνικά Έργα Δ.Κ. Σπαρτιατών 2016» 9Λ7ΘΩ1Ν-ΞΨΦ
30/07-11-2019 Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε. Σπάρτης  ΩΜ6ΕΩ1Ν-ΝΚΟ
31/27-11-2019 Γνωμοδότηση επί της αριθμ.74/2019 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Μενελάου αριθ.69 κατόπιν αιτήματος του κ.Κουλούρη Χρήστου, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»  ΩΝΗΦΩ1Ν-ΖΞ2
32/09-12-2019 Παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου δημοτικού κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΠΟΑ)  ΩΓΡΡΩ1Ν-ΨΡΘ
33/09-12-2019 Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε. Σπάρτης  ΨΞΝΦΩ1Ν-ΔΛ0

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.