δημος

Αποφάσεις

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

Αριθμός απόφασης

Θ Ε Μ Α

Αρχείο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 1/15-01-2020
Γνωμοδότηση περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευαγγελιστρίας και Γκορτσολόγου της Κοινότητας Σπαρτιατών  6Μ7ΓΩ1Ν-ΓΥΚ
 2/15-01-2020 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019   9ΨΣΕΩ1Ν-ΖΚ4
 3/26-02-2020 Γνωμοδότηση επί της αριθμ.1/2020 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ευαγγελιστρίας αριθ.93 κατόπιν αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»  ΨΕΣΔΩ1Ν-Κ60
 4/26-02-2020 Γνωμοδότηση επί της αριθμ.2/2020 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Βρασίδου αριθμ.196 κατόπιν αιτήματος της κ.Δημοπούλου Ελένης, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»  6ΨΩ2Ω1Ν-ΓΩΒ
5/26-02-2020 Γνωμοδότηση για μικρή μετατόπιση γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ   Ψ7ΧΗΩ1Ν-ΕΡ8
6/26-02-2020 Γνωμοδότηση επί της αριθμ.11/2020 Κυκλοφοριακής μελέτης: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020, εντός της πόλης της Σπάρτης»   6Λ7ΘΩ1Ν-ΦΗΝ
 7/09-03-2020 Γνωμοδότηση επί της αριθ.13/2020 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, εντός της πόλης της Σπάρτης»  ΩΧΜΤΩ1Ν-8ΝΥ
 8/19-05-2020 Γνωμοδότηση επί της αριθ.17/2020 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία γενικής στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Χαμαρέτου αριθμ.84 κατόπιν αιτήματος του κ.Λεργιουδάκη Γεωργίου, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»       Ψ1Φ5Ω1Ν-ΒΝΓ
 9/19-05-2020 Γνωμοδότηση επί της αριθ.18/2020 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ωραίας Ελένης 110, κατόπιν αιτήματος του κ.Μήτρη Αθανασίου, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»   65ΤΥΩ1Ν-Θ40
 10/27-07-2020 Γνωμοδότηση επί της αριθ.44/2020 μελέτης: «Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σπάρτης – Υλοποίηση: Περιφέρεια Πελοποννήσου»   ΩΥ9ΤΩ1Ν-Π2Σ
11/27-08-2020 Γνωμοδότηση επί της αριθ.46/2020 μελέτης: «Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σπάρτης – Υλοποίηση : Δήμος Σπάρτης»  ΨΠΕΖΩ1Ν-Ν93
12/27-08-2020 Γνωμοδότηση περί διατήρησης ή απομάκρυνσης περιπτέρου Ω8ΑΩΩ1Ν-ΦΨΨ
 13/02-10-2020 Έγκριση της αριθ.74 /2020 μελέτης: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Γύρου της Πελοποννήσου, εντός της πόλης της Σπάρτης»  ΩΧΗ4Ω1Ν-Η3Ε
14/06-10-2020 Έγκριση της αριθ.59/2020 μελέτης: «Ρύθμιση στάθμευσης οχημάτων μεταφορών για τροφοδοσία καταστημάτων - φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στις κεντρικές οδούς της πόλης της Σπάρτης» ΨΘ2ΝΩ1Ν-Ψ7Τ
15/06-10-2020 Γνωμοδότηση περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κων.Παλαιολόγου και Διοσκούρων της κοινότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης   6Η9ΕΩ1Ν-ΙΗΕ
 16/06-10-2020 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης των έργων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  61ΘΦΩ1Ν-5ΗΕ
 17/06-10-2020 Έγκριση της αριθ.72/2020 μελέτης: «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Γκορτσολόγου αριθ.129 κατόπιν αιτήματος του κ.Γιάνναρη Αντωνίου του Αθανασίου, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»  ΩΧΦΥΩ1Ν-Σ47
18/06-10-2020 Έγκριση της αριθ.70/2020 μελέτης: «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Διοσκούρων αριθ.46 κατόπιν αιτήματος της κ.Λυγερού Βίκυς, στην Κοινότητα Σπαρτιατών» Ω3Ν8Ω1Ν-6ΔΒ
19/04-11-2020 Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ ΓΟΥΔΕ» 9724Ω1Ν-7ΕΠ
20/04-11-2020 Εξέταση εναλλακτικών προτάσεων της προκαταρκτικής μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (Βόρειος και νότιος κλάδος οδού Κ. Παλαιολόγου) Αναβολή
21/04-11-2020 Κοπές (θανατώσεις) δέντρων σε χώρους ευθύνης του Δήμου 6ΥΦΒΩ1Ν-ΞΓΧ
22/23-11-2020 Έγκριση της αριθ.91/2020 κυκλοφοριακής μελέτης: «Περιοριστικά μέτρα στάθμευσης οχημάτων με χρήση εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών ελαστικών κώνων και δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης για την τροφοδοσία καταστημάτων - φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην συμβολή των οδών Μενελάου & Γκορτσολόγου της πόλης της Σπάρτης»  Ψ6ΛΝΩ1Ν-ΙΞΜ
23/23-11-2020 Έγκριση της αριθ.97/2020 μελέτης του έργου «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρων οχημάτων και ΑΜΕΑ για τις ανάγκες του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Υάκινθος» επί της οδού Λεωνίδου αριθμ. 69 στην Σπάρτη» 6ΘΚΘΩ1Ν-Ο74 
24/23-11-2020 Έγκριση της αριθ.82/2020 μελέτης «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Άγιδος  αριθ.90 κατόπιν αιτήματος του κ.Αθανασιάδη Κυριάκου του Νικολάου, στην Κοινότητα Σπαρτιατών» 6ΕΣ7Ω1Ν-8Υ3 
25/23-11-2020 Εξέταση εναλλακτικών προτάσεων της προκαταρκτικής μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (Βόρειος και νότιος κλάδος οδού Κ. Παλαιολόγου)»  655ΑΩ1Ν-ΝΕΓ
26/14-12-2020 Έγκριση της Β1 Φάσης, της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας & της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και  Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μυστρά» Ω2Ν2Ω1Ν-71Ι
27/14-12-2020 Γνωμοδότηση για κατάργηση ή μετατόπιση του περιπτέρου στην οδό Λυκούργου αρ.85 (σχετική αίτησης κ.Κωνσταντινάκου Κων/νου και κ.Βαρβιτσιώτη Αντωνίου  6ΓΗΙΩ1Ν-Σ17
28/14-12-2020 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης: «Κυκλοφοριακή μελέτη της οδού Κ. Παλαιολόγου, από Θερμοπυλών μέχρι Όθωνος /Αμαλίας στη Σπάρτη»  6ΖΕΩΩ1Ν-2ΜΨ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.