δημος
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 14:46

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Σπάρτης στα πλαίσια της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανακοινώνει ότι οι δημότες μας που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό καλούνται να προσκομίσουν στο Δήμο Σπάρτης, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας οδός Ευαγγελιστρίας 85-87 στο 2ο όροφο, τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται κατωτέρω:

i) υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

· Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν παίρνει παρεχόμενα είδη από άλλο φορέα.

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

· Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

· Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο

· Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Όπου θα φαίνεται ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά:

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ένα (1) άτομο

5.500 ευρώ

Δύο (2) άτομα

6.700 ευρώ

Τρία (3) άτομα

7.900 ευρώ

Τέσσερα (4)άτομα

9.100 ευρώ

Πέντε(5)άτομα και άνω

10.300 ευρώ

· Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

· Φωτογραφία δικαιούχου

· Κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ , εφόσον πρόκειται για άνεργο.

· Γνωμάτευση αναπηρίας(στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας).

· Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία των αιτούντων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.

ii) Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά από τους δυνητικούς δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012.

Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012, προκειμένου να έχουν κριθεί οι πρώτοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για να λάβουν τις παροχές του πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων.
Εξυπακούεται ότι όσες αιτήσεις υποβληθούν πέραν της 17ης Δεκεμβρίου, θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο που θα οριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλ. επικοινωνίας : 27310 22226  εσωτ. 112 έως 115

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 09:20

Πρόσκληση σε Δημόσια Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την  30η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 09:20

Πρόσκληση σε Δημόσια Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 13:17

Χαιρετισμός Δημάρχου

Στην Ετήσια Βράβευση 2012 του Συνδέσμου των Απανταχού Λακώνων «Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ»


Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή χαιρετίζω την εορταστική εκδήλωση κατά την οποία, βάσει των Πανελληνίων αποτελεσμάτων των εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012 θα βραβευθούν οι αριστεύσαντες απόφοιτοι των Λυκείων Λακωνίας και Δυτικής Μάνης και οι διακριθέντες λάκωνες απόφοιτοι κατά την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.
Αγαπητά μου παιδιά,
Η σκληρή προσπάθεια ετών και ιδιαίτερα οι κόποι της τελευταίας χρονιάς επισφραγίζονται με την επιτυχία σας. Επιτυχία που αντικατοπτρίζει και την αντίστοιχη προσπάθεια γονέων και εκπαιδευτικών που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκαν δίπλα σας.
Θέλω πρώτα απ’ όλα να σας συγχαρώ για τις επιδόσεις σας, για τις πρωτιές που κατακτήσατε. Για την ωριμότητα που δείχνετε ήδη από αυτή την ηλικία, που σας επιτρέπει να βάζετε ψηλούς στόχους, στόχους που απαιτούν δέσμευση και σκληρή δουλειά και να τους πετυχαίνετε.
Θέλω μαζί με σάς, να συγχαρώ τις οικογένειές σας, που σας στηρίζουν, με θυσίες και στερήσεις σ’ αυτή την προσπάθεια και τους δασκάλους σας που σας εμπνέουν να προχωράτε μπροστά.
Σας εύχομαι λοιπόν, καλή σταδιοδρομία στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο καλείστε να συνεχίσετε με την ίδια θέληση και δυναμική.
«Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή», αναφέρει ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης συμπληρώνει ότι «Της Παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί».
Ουσιαστική παιδεία δεν μπορούμε να αποκτήσουμε, αν δεν τη θεμελιώσουμε στη δική μας, την πραγματική ζωή του νέου ελληνισμού και το εκφραστικό του όργανο, τη γλώσσα του ελληνικού λαού και τη ζωντανή παράδοσή του. Αντιλαμβανόμαστε ότι από την Παιδεία εξαρτάται η ατομική ευτυχία και η κοινωνική ευημερία του ανθρώπου.
Φίλες και φίλοι,
Αν θέλουμε να έχουμε ως κοινωνία μέλλον, πρέπει να αλλάξουμε. Και σε αυτήν την αναγκαία αλλαγή, υπάρχουν πάντα οι πρωτοπόροι. Και οι πρωτοπόροι δεν είναι άλλοι από τη νέα μας γενιά.
Από τα παιδιά που σήμερα βραβεύουμε, στο πρόσωπο των οποίων θέλουμε να δούμε την άλλη Ελλάδα που ονειρευόμαστε.
Την Ελλάδα της αισιοδοξίας, της έμπνευσης, της δημιουργίας, της αυτοπεποίθησης.
Ο ρόλος των παιδιών μας είναι ο πιο σημαντικός για το μέλλον της χώρας μας. Αυτή η γενιά θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Είναι η γενιά που βιώνει στην εφηβεία της μια συνολική κατάθλιψη.
Η δική σας γενιά, αγαπητά μου παιδιά, πρέπει να οπλιστεί με τη δύναμη του Έθνους. Με τη δύναμη της χώρας που μέσα από πολλές δυσκολίες, μπόρεσε και πήγε μπροστά.
Το μέλλον είστε εσείς !
Εμείς είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, είμαστε κοντά στα παιδιά μας και στις ανάγκες τους.
Εκ μέρους όλων των δημοτών, με συναισθήματα χαράς, συγχαίρω τον Σύνδεσμο των Απανταχού Λακώνων «Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ» για την πρωτοβουλία αυτή, σας καλωσορίζω στην πόλη της Σπάρτης και χαιρετίζω την αποψινή μας συνάντηση.


Σπάρτη 18 Νοεμβρίου 2012


ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

 

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ (γ)

Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 21/12/2012.

Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 27310 89123-3 ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τη νέα πρόσκληση

 

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ (β)

Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 14/12/2012.

Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 27310 89123-3 ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 09:20

Πρόσκληση σε Δημόσια Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 14η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Με την Κ.Υ.Α. 111084/2012 (ΦΕΚ 3368 Β’ 2012) δόθηκε παράταση μέχρι τις 15 Μαΐου 2013 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Άδειες Υφισταμένων Δικαιωμάτων Χρήσης Νερού βάσει της Κ.Υ.Α. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440 Β’ 2011).

Σημειώνεται ότι πέραν της ανωτέρω παράτασης, δεν έγινε καμία άλλη τροποποίηση στο περιεχόμενο της Κ.Υ.Α. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440 Β’ 2011) όπως αυτή ισχύει.

Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης καλεί όσους  θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440Β) να υποβάλουν τις Αιτήσεις τους για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα μέχρι τη 17η Δεκεμβρίου 2012.
Ως υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού για τους σκοπούς της παραπάνω ΚΥΑ όπως αυτή ισχύει, νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά (π.χ. άντληση από ποταμούς, ρέματα, δέσεις κλπ.) ή υπόγεια νερά (πηγάδια, γεωτρήσεις κλπ.) όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι της ανωτέρω, εφόσον προϋφίστανται της 20−12−2005, ημερομηνία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης 43504/2005 (Β΄ 1784) και είτε δεν έχουν άδεια, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει (κατά τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ), είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της.
Αντίστοιχη Αίτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΚΥΑ 150559/16-6-2011 και αποκλειστικά μέχρι τη 17η Δεκεμβρίου 2012, θα πρέπει να κάνουν και όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20−12−2005 για χρήσεις που προϋφίστανται της 16−6−2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1784) σχετική άδεια.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Κατάλογος Δικαιολογητικών

Αίτηση - Δήλωση

Παράρτημα IV – Τεχνικά ΧαρακτηριστικάΣτις περιπτώσεις χρήσης νερού που δεν καλύπτονται από την παραπάνω διαδικασία ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784 Β’)

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους γεωπόνους στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 27313 61131-134.

 

Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2012 14:55

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ_2

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ έστειλε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 06ης/01/2012 .....για περισσότερα κάντε κλικ εδώ

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 13:14

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ_1

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ έστειλε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 06ης/01/2012 .....για περισσότερα κάντε κλικ εδώ

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012 12:16

Μήνυμα Δημάρχου για την 28η Οκτωβρίου

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί σταθμό στην πορεία του Ελληνικού Έθνους και κατέχει περίοπτη θέση στο βάθρο της συλλογικής μας μνήμης.
Η Ελλάδα την ημέρα εκείνη έγινε η χώρα των μεγάλων πράξεων και των θαυμάτων.
Δίδαξε με το παράδειγμά της ότι ένας λαός μπορεί να κερδίσει την ελευθερία του με βασικό του όπλο την αδάμαστη θέλησή του. Η γενιά του ’40, μια από τις δυναμικότερες γενιές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, έδωσε σκληρές μάχες για αξίες και ιδανικά και δίδαξε έμπρακτα τη σημασία των όρων της φιλοπατρίας,της αυταπάρνησης και του ηρωισμού.
Η Ελλάδα του σήμερα καλείται να αξιοποιήσει τα διδάγματα και τις παρακαταθήκες και να σφυρηλατήσει την εθνική ενότητα και ομοψυχία.
Με αισθήματα υπερηφάνειας για το χθες και αισιοδοξίας για το αύριο, ο Δήμος Σπάρτης γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου και καλεί όλους τους σπαρτιάτες και τις σπαρτιάτισσες να υψώσουν ψηλά το εθνικό μας σύμβολο, την Ελληνική Σημαία. Με τον τρόπο αυτό, αποδίδουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

 

 

Σταύρος Αργειτάκος - Δήμαρχος Σπάρτης

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.