δημος

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από την από 13-1-2015 ανακοίνωση του Δήμου πραγματοποιήθηκε την 21η Ιανουαρίου 2015 συνάντηση του Δήμαρχου Σπάρτης με τους καταστηματάρχες της πόλης για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν:

Η υπέρβαση κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, η οποία συχνά δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση των πεζών.

Η άναρχη και χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τοποθέτηση στους κοινόχρηστους χώρους μονίμων κατασκευών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.

Η εμπρόθεσμη λήψη άδειας κοινοχρήστων χώρων, έτσι ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα.

Η διευκόλυνση των καταστηματαρχών, με αύξηση των δόσεων χορήγησης άδειας κοινοχρήστων χώρων.

Στη συνάντηση ο κ. Δήμαρχος ζήτησε από τους καταστηματάρχες να φροντίζουν για την έγκαιρη λήψη της άδειας τους, προκειμένου να αποφευχθούν πρόστιμα τα οποία θα τους επιβαρύνουν οικονομικά.

Δεσμεύτηκε για την άμεση τροποποίηση της απόφασης που αφορά τις δόσεις κοινοχρήστων χώρων από τρεις διμηνιαίες σε τέσσερεις διμηνιαίες.

Ζητήθηκε επίσης η άμεση απομάκρυνση από τους κοινόχρηστους χώρους μονίμων κατασκευών, κιοσκίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων και η ανάγκη λήψης σχετικής άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι -σε όσους τοποθετούν τέτοιες κατασκευές χωρίς την απαιτούμενη άδεια- ο Δήμος θα επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Δόθηκε εύλογη προθεσμία δέκα ημερών ώστε να συμμορφωθούν όλοι με τις διατάξεις του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων, προτού ο Δήμος προβεί σε ελέγχους και την επιβολή προστίμων.

Στον Κανονισμό προβλέπεται ότι στους κοινοχρήστους χώρους επί των πεζοδρομίων όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα, θα πρέπει αυτά να τοποθετούνται μέχρι το 50% του πλάτους των πεζοδρομίων, με την προϋπόθεση ότι θα μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,20 μέτρων για την διέλευση των πεζών από τα τραπεζοκαθίσματα μέχρι την πρόσοψη του καταστήματος, ενώ η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα αρχίζει τουλάχιστον 0,50 μέτρα από το κράσπεδο της οδού.

Στον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Σπάρτης (ΑΔΣ 124/2012) αναλυτικά καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι που μπορούν να παραχωρούνται για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και άλλων στοιχείων, καθώς και η διαδικασία για χορήγηση σχετικής άδειας από το Δήμο, τα δικαιολογητικά, οι όροι και προϋποθέσεις, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και απαγορεύσεις, το ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα ή τοποθέτηση εμπορευμάτων, υποβάλλονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους για το οποίο ζητείται η χρήση, η εξόφληση γίνεται ή εφάπαξ εντός του Ιανουαρίου ή με προκαταβολή και διμηνιαίες δόσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο Κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης με αναζήτηση στο διαδίκτυο με τον αριθμό ΑΔΑ:Β4Ω2Ω1Ν-Π9Ι ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sparti.gov.gr

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

Γίνεται γνωστό στους δημότες, καθώς και στους εγγεγραμμένους στους Εκλογικούς Καταλόγους των Ετεροδημοτών ότι μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία και να εξυπηρετηθούν σχετικά με τους Εκλογικούς Καταλόγους και το Εκλογικό Τμήμα που θα ψηφίσουν από Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και από ώρες 8:00 έως 21:00 και Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015 από 7:00 έως 24:00 και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 από 7:00 μέχρι τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας στις 19:00 στις κάτωθι υπηρεσίες του Δήμου:

 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης:

Γκορτσολόγου 52 (Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων)

Τηλ.: 2731361237 – 2731361238 & 2731361236

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1. ΠΕΛΛΑΝΑΣ       ΤΗΛ: 27313-61012

2. ΜΥΣΤΡΑ            ΤΗΛ: 27310-22482

3. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ     ΤΗΛ: 27310-94123

4. ΚΑΡΥΩΝ            ΤΗΛ.:2731095345

5. ΘΕΡΑΠΝΩΝ      ΤΗΛ.:27310-74400

6. ΦΑΡΙΔΟΣ          ΤΗΛ.:27310-35243

(Τα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 25-1 από  7.00΄π.μ.έως 19.00΄ μ.μ. )

 

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ  (Ευαγγελιστρίας 85-87)

ΤΗΛ.: 2731361600

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ (Γκοριτσά)

ΤΗΛ.: 2731074560

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (Σελλασία)

ΤΗΛ.: 2731094194

Κ.Ε.Π.  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ (Καστόρι)

ΤΗΛ.: 2731361600

Κ.Ε.Π.  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΔΟΣ (Ξηροκάμπι)

ΤΗΛ.: 2731035388

(Το ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης θα είναι ανοιχτό το Σάββατο 24-1 από 7.00΄π.μ.έως 24.00΄μ.μ.και την Κυριακή 25-1 από 7.00΄π.μ.έως 19.00΄ μ.μ. ενώ τα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 25-1 από 7.00΄π.μ. έως 1.00΄μ.μ.)

Σε συνέχεια του 765/29/13-01-2015 με το οποίο έγινε στις 14/1/2015 η ανάρτηση των καταστάσεων δικαιούχων και απορριφθέντων Εξισωτικής Αποζημίωσης 2014 στους πίνακες ανακοινώσεων κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σπάρτης, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς των τοπικών ενοτήτων, ότι μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τη διαδικασία ενστάσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών έως Τρίτη 27/01/2015 είτε απευθείας στην αρμόδια Περιφερειακή Μονάδα ή Νομαρχιακή Μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είτε στα Γραφεία της Ε.Α.Σ. Λακωνίας, Λεωνίδου 113 Σπάρτη.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία της Ε.Α.Σ. Λακωνίας, Λεωνίδου 113 Σπάρτη, και στα τηλέφωνα 2731024709 και 2731020833 .

 

Ανακοινώνεται ότι από το πρωί της Κυριακής 28-12-2014, ώρα 06:00 έως το βράδυ της Κυριακής 4-1-2015, ώρα 24:00 θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το μέτρο της μερικής πεζοδρόμησης της οδού Παλαιολόγου.
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια γενικότερης κυκλοφοριακής μελέτης που συντάχθηκε από το Πολυτεχνείο Πατρών, της οποίας η υλοποίηση ξεκίνησε με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στα Γυμνάσια (συμβολή Παλαιολόγου, Γυθείου, Εθνικής Αντιστάσεως) και του κόμβου πλησίον Αγ. Νικολάου. Στη μελέτη προτείνεται και η μερική πεζοδρόμηση της Παλαιολόγου από την Όθωνος Αμαλίας μέχρι την Θερμοπυλών και (εν συνεχεία) η κατασκευή κυκλικών κόμβων στις διασταυρώσεις αυτές. Σύμφωνα με τη μελέτη αλλά και όπως υπαγορεύει η κοινή λογική, πριν εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να δοκιμαστεί κάτω από πολλές συνθήκες (περίοδος εορτών, διακοπών, λειτουργίας ή μη σχολείων κλπ), να γίνουν σχετικές μετρήσεις και συστηματικές παρατηρήσεις ώστε να διαπιστωθούν στην πράξη οι πραγματικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις της προτεινόμενης ρύθμισης. Θα ακολουθήσει επιστημονική αξιολόγηση από την οποία θα προκύψει η τελική μορφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Παλαιολόγου.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η προσωρινή λειτουργία του κεντρικότερου δρόμου της πόλης με τρόπο διαφορετικό από ότι όλοι έχουμε συνηθίσει, πιθανότατα θα δημιουργήσει οχλήσεις σε πολλούς συμπολίτες. Ταυτόχρονα, είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα της όχλησης αυτής προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς όφελος όλων.
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:
1.    Η μερική πεζοδρόμηση θα εφαρμοστεί στο κεντρικό τμήμα της Παλαιολόγου: από την Όθωνος Αμαλίας έως την Θερμοπυλών / Των 118. Στο τμήμα αυτό δεν θα επιτρέπεται η κίνηση (και η στάθμευση) των οχημάτων στα ρεύματα που οδηγούν προς την οδό Λυκούργου.  Δηλαδή, θα απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων ως εξής:
•    Από την Όθωνος Αμαλίας προς τη Λυκούργου (το απέναντι ρεύμα θα λειτουργεί κανονικά)
•    Από την Θερμοπυλών / Των 118 προς τη Λυκούργου (το απέναντι ρεύμα θα λειτουργεί κανονικά)
2.    Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λυκούργου θα γίνεται κανονικά με εξαίρεση ότι στο «βαρέλι του τροχονόμου» δεν θα επιτρέπεται η στροφή αριστερά.
3.    Η κυκλοφορία των οχημάτων στις λοιπές κάθετες οδούς θα διεξάγεται χωρίς κανένα περιορισμό. Δηλαδή θα επιτρέπεται στα οχήματα να διασχίζουν κάθετα την Παλαιολόγου.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι οδηγοί που έχουν συνηθίσει να διασχίζουν το κέντρο της πόλης μέσω της Παλαιολόγου, στο εξής θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις οδούς Αρχιδάμου και Λεωνίδου ή τις μικρότερες παράλληλες οδούς.
Επιπροσθέτως θα ισχύουν τα ακόλουθα:
•    Οι πιάτσες των ταξί θα παραμείνουν στη θέση τους (παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στους πεζοδρομημένους κλάδους)
•    Οι είσοδος των οχημάτων τροφοδοσίας στα πεζοδρομημένα τμήματα θα επιτρέπεται από τις κάθετες οδούς.
Παρακαλούνται οι οδηγοί, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι να επιδείξουν υπομονή και να σέβονται τις οδηγίες και τις συστάσεις που θα γίνονται από την Ελληνική Αστυνομία και τους υπαλλήλους του Δήμου.
Για οποιαδήποτε υπόδειξη, αναφορά προβλήματος κλπ παρακαλούμε να καλέσετε στα τηλέφωνα: 15460 (Γραφείο Δημότη, 24 ωρη λειτουργία με αστική χρέωση) ή  6973434570 (Βαρζακάκος Κωνσταντίνος).
Τέλος ευχαριστούμε θερμά τον Διοικητή και το προσωπικό της Αστυνομικής Δ/νσης Λακωνίας που θα αναλάβουν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της προσπάθειας.Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος ΒαλιώτηςΠαρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 10:47

Δελτίο Τύπου (Βρεφονηπιακός Σταθμός)

Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης θα πραγματοποιήσει χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο  Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Σπάρτης για τα νήπια που φιλοξενούνται στο σταθμό.

Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θα περιλαμβάνει μουσικοχορευτικά δρώμενα, θεατρική παράσταση καθώς και την ετήσια γιορτή των νηπίων. 


Ο  Πρόεδρος  του  Ν.Π.

ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 10:41

Δελτίο Τύπου (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σπάρτης ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει αλλάξει το τηλέφωνο  επικοινωνίας και  μπορούν πλέον να καλούν στο 27310 25142 (τις εργάσιμες μέρες 10:00-13:00).

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο θα παραμείνει κλειστό από τις 23-12-2014 έως τις 6-01-2015.

Τα στελέχη του Κέντρου  Δια Βίου Μάθησης εύχονται  Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος με υγεία, αγάπη και δημιουργία.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1.    Στο  Κέντρο Δια  Βίου Μάθησης του Δήμου Σπάρτης στη  διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 85 - 87 (ισόγειο) Τηλ. επικοινωνίας 27310-25142, e_mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,  τις εργάσιμες μέρες από 10.00 π.μ -13.00 μ.μ.
2.    Στο 27310 – 22226 (εσωτ. 112), e_mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  τις εργάσιμες μέρες από 07.00 π.μ -15.00 μ.μ.


Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 10:32

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Σπάρτης, στα πλαίσια ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, λειτουργεί το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμοντας δωρεάν:

  • Τυποποιημένα τρόφιμα (λάδι, γάλα, ζυμαρικά, όσπρια κ.λ.π)
  • Είδη Ατομικής Υγιεινής και καθαριότητας
  • Μεταχειρισμένα είδη (ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, σχολικά είδη κ.λ.π)

Βασικός σκοπός της δράσης, είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η επανένταξη και επανασύνδεση τους με τον κοινωνικό ιστό.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου μας, Έλληνες ή Αλλοδαποί (προσκομίζοντας τη σχετική άδεια παραμονής).

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η εργασιακή κατάσταση καθώς και προβλήματα υγείας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, είναι:
1.    Αίτηση Συμμετοχής (παρέχεται από την Υπηρεσία)
2.    Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
3.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
4.    Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος έτους
5.    Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή απόδειξη ενοικίου
6.    Δύο φωτογραφίες
7.    Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
8.    Γνωμάτευση αναπηρίας (εφόσον υπάρχει)
9.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητάται και από την Υπηρεσία)

Καλούμε λοιπόν,

όλους τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν αυτοί ή η οικογένειά τους, οποιοδήποτε πρόβλημα κοινωνικό, οικονομικό καθώς και πρόβλημα υγείας να απευθυνθούν:
1.    στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Σπάρτης, που στεγάζεται στη διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 85-87 (2ος όροφος),
2.    στα τηλέφωνα: 27310 – 22226 και 27310 – 81866 με εσωτ. 112,113,114,115.

Η Κοινωνική Πολιτική δεν αποτελεί για μας "φιλανθρωπία" αλλά υπεύθυνη, σοβαρή, συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πολιτική παρέμβαση , όπου ο Δήμος θα υπηρετεί ισότιμα τις πιο ευαίσθητες ομάδες πολιτών με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητά τους.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ    
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014 14:17

Δελτίο Τύπου

Η προσπάθεια του Δήμου Σπάρτης για την ευζωία των αδέσποτων και την ομαλή συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο, είναι συνεχής και επίμονη.
Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να καταδικάσουμε απερίφραστα κάθε πράξη βίας και επίθεσης απέναντι  στα ζώα, τους φίλους κάθε ανθρώπου, καθώς και τα αχαρακτήριστα περιστατικά με φόλες που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.
Αυτές οι πράξεις δείχνουν παντελή έλλειψη σεβασμού στην κοινωνία ενώ προσβάλλουν τον πολιτισμό μας και τα ανθρώπινα συναισθήματα.

Συμβάλλοντας στην εξάλειψη κάθε μορφής βίας αλλά και στην ομαλοποίηση της βιωσιμότητας των ζώων, ο Δήμος Σπάρτης διέθεσε τον τελευταίο χρόνο35.000 €, για την φροντίδα των Αδέσποτων (Τροφή , Κτηνιατρική επίβλεψη, Πρόγραμμα στείρωσης, επιχορήγηση Φιλοζωϊκού Συλλόγου Σπάρτης  κ.λ.π.)
Ως νέα Δημοτική Αρχή, έχουμε δρομολογήσει την κατασκευή ενός πρότυπου καταφύγιου αδέσποτων ζώων, η πραγματοποίησή του οποίου θα αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται , διαμορφώνοντας επιπλέον  ένα πιο φιλικό και ασφαλές για τα ζώα περιβάλλον.
Υπενθυμίζουμε ότι, τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκύλοι & γάτες) προστατεύονται από τον Νόμο 4039/2012 και οι δράστες κακοποίησής τους (δηλητηριάσεις, κ.λ.π.) τιμωρούνται με αυστηρές ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές.

Σύμφωνα
•    με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
•    την υπ’ αριθμ. 547/20-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

οι κάτοχοι, των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του Δήμου Σπάρτης, καλούνται όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στη Μαγούλα τηλ. 2731361127 και 2731361126 για την ανανέωση της επαγγελματική τους άδεια στο χρονικό διάστημα:

από 3 Νοεμβρίου 2014 έως 21 Νοεμβρίου 2014.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν.4264/14, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.»

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή είναι τα κάτωθι: 
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.» και
η) βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.


ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το απόγευμα της Κυριακής 2 Νοεμβρίου 2014, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου, διεξήχθη στη Τοπική Κοινότητα Καρυών ανοιχτή συνάντηση-συνέλευση των κατοίκων με θέμα τον προγραμματισμό έργων στις Καρυές.
Σε αυτή παρευρέθηκαν ο Δημάρχος Σπάρτης, η αρμόδια Δημοτική Συμβούλος κα Μεντή Ελένη, οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Μαντζουράνης Ιωάννης και Λεβεντάκης Δήμος, ο πρόεδρος κ. Ντεβέκος Γεώργιος και  το Τοπικό Συμβούλιο Καρυών, ενώ συμμετείχαν ενεργά περίπου 100 πολίτες της περιοχής.
Στην εκτενή συζήτηση κατατέθηκαν προτάσεις για ένταξη έργων και υλοποίηση τους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Πρόγραμμα Μπαλτατζής, ΕΣΠΑ, κλπ). Στη συνέχεια η συζήτηση επεκτάθηκε στα προβλήματα της Τοπικής Κοινότητας και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους των Καρυών.
Η μεγάλη συμμετοχή κόσμου, ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε, και η ευκαιρία να ακουστεί άμεσα η φωνή του δημότη οδήγησαν σε μεγάλη επιτυχία τη συνάντηση.


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.