Eνημέρωση
Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 13:20
Δελτίο τύπου - To SPARTAN RACE στη Σπάρτη

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της εταιρείας TAF SPORTS MARKETING Α.Ε για τη διοργάνωση εκδηλώσεων αγώνων μετ΄εμποδίων, με την επωνυμία “Spartan Race” οι οποίοι θα λάβουν χώρα εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης.

Το συμφωνητικό υπέγραψαν ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Ευάγγελος Βαλιώτης και ο εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Νικόλαος Χαραμής, παρουσία του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Δημήτριου Αποστολάκου και της δικηγόρου και μέλους της συσταθείσας επιτροπής για την διοργάνωση του αγώνα κας. Αικατερίνης Σάλαρη, μετά από την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Φεβρουαρίου 2017.

Η διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται σε 8 (οκτώ) έτη, αρχόμενη την 15/2/2017 και λήγουσα την 31/12/2025. Ο αγώνας  “Spartan Race” θα διεξάγεται κάθε χρόνο κατά τον μήνα Οκτώβρη ή Νοέμβρη, σε περιοχή που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης και θα συμπεριλαμβάνει τον ποταμό Ευρώτα με διαδρομή. Ειδικά για το έτος 2017 σχεδιάζεται να γίνει η παραγωγή 1 (μίας) εκδήλωσης στην Ελλάδα, εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης, με πιθανότερες ημερομηνίες είτε τον Οκτώβριο είτε τον Νοέμβριο 2017.

Ο Δήμος Σπάρτης προχώρησε τον Ιούλιο του 2015 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στη σύσταση επιτροπής  για τη διοργάνωση του αγώνα  “Spartan Race”, με επικεφαλή τον Δήμαρχος Σπάρτης κ. Ευάγγελο Βαλιώτη και μέλη

  • τον κ. Χρήστο Πλειώτα, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Κονίδη, δημοτικό σύμβουλο,
  • τον κ. Μάριο Τζωρτζάκη, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον κ. Θεοφάνη Λάζαρη, δημότη,
  • τον κ. Παναγιώτη Κουμουνδούρο, δημοτικό σύμβουλο,
  • τον κ. Πάνο Παπαδολιά, δημότη,
  • τον κ. Νικόλαο Αλεξανδρόπουλο, δικηγόρο,
  • τον κ. Κωνσταντίνο Κορωνιό, υποψήφιο διδάκτωρ,
  • την κα. Αικατερίνη Σάλαρη, δικηγόρο και
  • τον κ. Παναγιώτη Μαχαίρα, δασολόγο.

 

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών διήρκεσαν περισσότερο από δύο χρόνια και παρά τα όσα προβλήματα και διαφωνίες προέκυψαν, τελικά έληξαν με την υπογραφή του συμφωνητικού με ευνοϊκότερους όρους για το Δήμο Σπάρτης από αυτούς που αρχικά είχαν κατατεθεί τον Ιούνιο του 2015.

Συγκεκριμένα:

- ο Δήμος Σπάρτης ανέλαβε την υποχρέωση να διαθέσει κάδους για την αποκομιδή των απορριμμάτων κατά την διάρκεια του αγώνα ενώ τον επιμέρους καθαρισμό των χώρων διεξαγωγής του αγώνα αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιεί η αφετέρου συμβαλλόμενη TAF, ενώ στην αρχική πρόταση την υποχρέωση αυτή την αναλάμβανε εξ ολοκλήρου ο Δήμος Σπάρτης.

- Ο Δήμος Σπάρτης δεσμεύεται με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό για την μη διεξαγωγή ανταγωνιστικού αγώνα με παρόμοιο τίτλο ή περιεχόμενο καθώς και άλλου σχετικού αθλητικού γεγονότος 15 ημέρες πριν και μετά την διεξαγωγή του Spartan race ενώ στην αρχική πρόταση ούτε ο Δήμος Σπάρτης ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους ή διευθυντές της επιτρεπόταν να διοργανώνει εκδηλώσεις αγώνα μετ΄εμποδίων στη χώρα κατά της διάρκεια ισχύος της σύμβασης και για ένα επιπλέον έτος μετά την καταγγελία της σύμβασης, εκτός των εκδηλώσεων που καλύπτονται από την σύμβαση. Για 18 μήνες μετά την καταγγελία της σύμβασης, ούτε ο Δήμος Σπάρτης ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους ή διευθυντές της επιτρεπόταν να διοργανώσει εκδηλώσεις αγώνα μετ΄εμποδίων σε οποιονδήποτε από τους τόπους διεξαγωγής στους οποίους είχαν λάβει χώρα εκδηλώσεις Spartan race και ο Δήμος Σπάρτης είχε αναμειχθεί στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

- Ο Δήμος Σπάρτης, δικαιούται εκ της συγκεκριμένης συνεργασίας:

- Την αποστολή στη βάση δεδομένων του Spartan Race, υλικού το οποίο θα παραδίδεται στη TAF από τον Δήμο Σπάρτης και οποιονδήποτε άλλο μη κερδοσκοπικό φορέα της πόλης (π.χ. μουσεία, πανεπιστήμιο, σύλλογοι κ.α.) εφόσον δεν εμπίπτει σε νομοθεσία απαγόρευσης

- Την ελεύθερη πρόσβαση του Δήμου Σπάρτης και οποιουδήποτε Λακωνικού Μέσου Μαζικής Επικοινωνίας, σε όλον τον αγώνα με σκοπό την κάλυψη και προβολή του  εκτός και εάν έρχεται σε αντίθεση με διάθεση Διεθνών Δικαιωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα παραδίδεται από την αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία TAF οπτικό υλικό στα τοπικά ΜΜΕ.

- Δωρεάν συμμετοχή αθλητών – δημοτών ( μέγιστος αριθμός 20) του Δήμου Σπάρτης, στον διοργανούμενο ετησίως αγώνα, οι οποίοι θα πρέπει  να καλύπτουν τις προδιαγραφές συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται επίσημα για το σύνολο των αθλητών.

- Να εγκρίνει τον τρόπο προώθησης – προβολής της διοργάνωσης (περιεχόμενο, μέσα προβολής κλπ) μέσω της οποίας θα προβάλλεται παράλληλα και η πόλη της Σπάρτης σε κάθε ηλεκτρονικό, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό και έντυπο μέσο που θα χρησιμοποιείται από τους διοργανωτές, χωρίς να παρεμβαίνει στο κεντρικό εικαστικό της διοργάνωσης και παρέχοντας εγγράφως την σύμφωνη γνώμη εντός   συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

- Η διοργανώτρια εταιρεία υποχρεούται να αναλάβει την δημιουργία ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού  για την προβολή της πόλης της Σπάρτης, σε τουλάχιστον 2 γλώσσες, το περιεχόμενο του οποίου θα ορίσει και θα διαθέσει ο Δήμος Σπάρτης και το κόστος του οποίου θα αναλάβει η αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία TAF.

- Να αναφέρεται σε κάθε προβολή του αγώνα πως αυτός τελεί «υπό την αιγίδα» του Δήμου Σπάρτης ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό ήθελε στο μέλλον αποφασίσει ο Δήμος Σπάρτης σε συνεννόηση με την TAF.

- Η TAF θα δημιουργήσει ενημερωτικό app για τους επισκέπτες της πόλης με υλικό που θα διαθέσει ο Δήμος σε βάθος χρόνου της συνεργασίας.

- Την μόνιμη προβολή της πόλης της Σπάρτης, σε καθημερινή & ετήσια βάση, στην κεντρική ιστοσελίδα του αγώνα, με διεύθυνση της μορφής http://www.spartan.com/sparti, το περιεχόμενο της οποίας θα ορίσει ο Δήμος Σπάρτης   καθώς και στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τρόπο προβολής ο οποίος θα αποφασισθεί από κοινού.

- Η Σπάρτη θα διατηρεί μια μόνιμη σελίδα στο “The Spartan Magazine” με περιεχόμενο που η ίδια θα επιλέξει και η οποία σε πρώτη φάση  θα διατίθεται εντός της επικράτειας της Ευρώπης.

- H ολοκλήρωση της συμφωνίας Σπάρτης – Spartan Race θα επισημοποιηθεί με την παγκόσμια ανακοίνωση της είδησης στη Σπάρτη.

- Η Σπάρτη θα δώσει το δικό της επίσημο μήνυμα (σύνθημα)- moto σε σχέση με το Spartan Race, μήνυμα το οποίο θα προβληθεί παγκοσμίως και θα έχει μόνιμη θέση στην ιστοσελίδα του Spartan Race.

- Στο «πακέτο» συμμετοχής και φιλοξενίας που θα προσφέρεται από τη διοργανώτρια σε όσους από τους συμμετέχοντες το επιλέξουν,  θα περιλαμβάνονται προπληρωμένα εισιτήρια αξίας € 5 ( πέντε ευρώ) (χρήματα τα οποία θα καταβάλει η TAF στον Δήμο Σπάρτης πριν την έναρξη του αγώνα).

 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλα τα μέλη της επιτροπής για την άψογη και αποτελεσματική συνεργασία.

 

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.