Eνημέρωση
Τετάρτη, 16 Μαϊος 2018 14:59
Αντιπυρική περίοδος 2018-δρομολόγηση δράσεων αντιπυρικής προστασίας –εξέταση θεμάτων πρόληψης, ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πυρκαγιές

Ο Δήμος Σπάρτης πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου (1/5/2018 έως 31-10-2018) προέβη στις ακόλουθες ενέργειες πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών:

  • Με πρόσκληση του Δημάρχου Σπάρτης συνεδρίασε στις 29-03-2018 το αρμόδιο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης με θέμα: «Αντιπυρική περίοδος 2018-δρομολόγηση δράσεων αντιπυρικής προστασίας –εξέταση θεμάτων πρόληψης, ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές»
  • Σε όλους τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου στάλθηκε έγγραφο (σχετ. 6170/29-03-2018) σχετικά με τις ενέργειες προετοιμασίας και τα προληπτικά μέτρα που απαιτείται να λάβουν ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
  • Στάλθηκε Ανακοίνωση προκειμένου να αναρτηθεί σε εμφανή μέρη της Τοπικής Κοινότητας ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με την υποχρέωσή τους για αποψίλωση των οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των οικισμών, καθώς και την υποχρέωσή τους για κοπή κλαδιών, θάμνων κλπ που εξέχουν προς το αγροτικό οδικό δίκτυο και εμποδίζουν τη διέλευση των πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων. Η συγκεκριμένη Ανακοίνωση αναρτήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε Τοπικά ΜΜΕ και γίνεται αναπαραγωγή της σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
  • Zητήθηκε να καταγραφεί το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να συγκροτηθεί Ομάδα πυρασφάλειας από τους κατοίκους, για πρόληψη και άμεση αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 παρ. ζ του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Επισημαίνουμε ότι υπάρχει αδυναμία συγκρότησης Ομάδων πυρασφάλειας σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πέρυσι από τις 52 Τοπικές Κοινότητες είχαν ανταποκριθεί 21 γεγονός που οφείλεται κυρίως λόγω των λιγοστών κατοίκων που ενδεχομένως  υπάρχουν, του γηρασμένου πληθυσμού, της αδιαφορίας από ορισμένους κατοίκους να προσφέρουν κλπ.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες πρόληψης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν συνταχθεί τα σχετικά μνημόνια ενεργειών καθώς και συνεργασίας με ιδιώτες, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των υδροστομίων, έχουν ξεκινήσει εργασίες συντήρησης των πυροσβεστικών βυτίων τα οποία υπάρχουν σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, ταυτόχρονα με καθαρισμούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου. Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τους καθαρισμούς υπάρχει άμεση συνεργασία τόσο με την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας όσο και με το Δασαρχείο Σπάρτης.
  • Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 167/30-04-2018 (ΑΔΑ: 6Σ32Ω1Ν-ΟΣΨ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018» αναμένεται σύντομα, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισής της, να δημοσιευθεί πρόσκληση για πρόσληψη 34 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (χειριστές μηχανημάτων Έργων, χειριστές γεωργικών ελκυστήρων, οδηγών αυτοκινήτων και εργατών) οι οποίοι θα απασχοληθούν σε δράσεις πυροπροστασίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Επισημαίνουμε ότι οι ενέργειες του Δήμου παρά την έλλειψη προσωπικού και τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει συνεχίζονται καθημερινά με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας τους. Ευελπιστούμε όμως ότι και οι πολίτες θα δείξουν την ευαισθησία που απαιτείται και θα ανταποκρίνονται στις Ανακοινώσεις του Δήμου ενεργώντας προς το συμφέρον τους. Μην ξεχνάμε ότι:

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!

  

 Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.