Κάτοικοι
Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Οι καταστροφές μπορεί να είναι φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης) ή τεχνολογικές (π.χ. χημικά συμβάντα).

Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/1-5-2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας», κ.ά.), για την επίτευξη του σκοπού της Πολιτικής Προστασίας:

 • Καταρτίζονται σχέδια και προγράμματα πρόληψης ανά κατηγορία κινδύνου,

 • Λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας,

 • Αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,

 • Αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και,

 • Υπάρχει συνεχής συνεργασία (μέσω εισηγήσεων) προς τα αρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Η κεντρική δομή οργάνωσης και συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας υπάρχει διαθέσιμο για τους πολίτες πλούσιο υλικό σε σχέση με:

 • Τον σχεδιασμό Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών,

 • Θεματικούς Χάρτες των Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας της χώρας,

 • Ημερήσιοι Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς,

 • Πληροφορίες για Εθελοντισμό, κλπ,

 • Καθώς και πλούσιο Ενημερωτικό υλικό, όπως οι Οδηγίες Αυτοπροστασίας έναντι διαφόρων ακραίων φαινομένων και καταστροφών.

 Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάρτης:

 • Το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, συντονίζεται και επιβλέπεται από τον Δήμαρχο Σπάρτης ή τον Αντιδήμαρχο με τις σχετικές αρμοδιότητες. 

 • Το έργο του Δημάρχου (ή του ορισμένου Αντιδημάρχου) υποστηρίζεται, σύμφωνα με το Ν. 3013/02, από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης. Αποστολή του ΣΤΟ είναι η υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου για τη διάθεση και το συντονισμό της δράσης του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών εντός των ορίων του  Δήμου, κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκεται ο Δήμος.

 • Οι διοικητικές αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας εντάσσονται στην οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα, σήμερα υπάγονται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Π.Ε.Π.Π. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος.

Φυλλάδια Οδηγιών

Προστασία από δασικές πυρκαγιές

Προστασία από πλημμύρες

Ιρλανδικές διαβάσεις

Καταιγίδες

Οδηγίες σε περίπτωση σεισμού

 

Βίντεο με οδηγίες

Ενημερωτικό TV σποτ: Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς (2023)

 

Προστασία από σεισμό 

Διασταύρωση Δρόμου με χείμαρρο 

Δασικές πυρκαγιές-Προετοιμάσου: Για αγρότες και επαγγελματίες

Δασικές Πυρκαγιές: Δεν παίζουμε με τη φωτιά, γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας (νέο)

Δασικές Πυρκαγιές: Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου

Ταξιδεύεις το χειμώνα -  Προετοιμάσου

Ασφαλής Θέρμανση - Προετοιμάσου

Γραμμή 112

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.