Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ Τ.Κ. Γκοριτσάς

 

 

02-04-2018

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Νομός :ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δήμος  :ΣΠΑΡΤΗΣ

Δημοτική Ενότητα: ΘΕΡΑΠΝΩΝ

Τοπική Κοινότητα: ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

Ανταποκριτής: ΠΛΑΓΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 85-87 (2ος όροφος) – Σπάρτη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2731022226 – εσωτ. 116

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ μας έστειλε σήμερα 02-04-2018, καταστάσεις με τα πορίσματα εκτίμησης ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που αφορούν ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ – 17/07/2017 – ΚΑΛΛΟΝΗΣ, του προγράμματος ΕΛΓΑ 2017.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 12 – 04 – 2018.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και το πόρισμα εκτίμησης της ζημιάς του και όποιος διαφωνεί με αυτό, μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για το διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμά του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 85-87 (2ος όροφος) –Σπάρτη, Τηλ. Επικ: 2731022226 εσωτ. 116 στην Ανταποκριτή ΕΛΓΑ της Τ.Κ. Γκοριτσάς – κα Πλαγάκη Νικολέτα.

 

Η Ανταποκριτής ΕΛΓΑ

  

Πλαγάκη Νικολέτα