Τελευταία Νέα

Πρόσκληση συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Μυστρά 2018

Ο Δήμος Σπάρτης στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης Μυστρά 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 27 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου στην Τοπ. Κοινότητα Μυστρά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, στη διεύθυνση: Μαγούλα Δήμου Σπάρτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω FAX στο 2731361135.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 22/08/2018 και ώρα 11:00.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση – δήλωση συμμετοχής.

Κατεβάστε από εδώ υπ΄αριθ.360/2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης»

Κατεβάστε από εδώ την υπ΄αριθ. ….…/2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Περί καθορισμού μισθωμάτων εμποροπανήγυρης 2018». (συνεδρίαση ΔΣ 13/8/2018)

Κατεβάστε από εδώ την υπ΄αριθ. ……../2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα:  «Περί επιβολής τελών καθαριότητας εμποροπανήγυρης έτους 2018». (συνεδρίαση ΔΣ 13/8/2018)