Τελευταία Νέα

Υποβολή Αρχικών Αιτήσεων Χορήγησης Ενίσχυσης (για ζημιές σε πάγιο, ζωικό, φυτικό κεφάλαιο από έντονα καιρικά φαινόμενα της 29-9-2018)

Σας  ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν το Σάββατο 29/09/2018 εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης, προκειμένου η ζημιά να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και να ενισχυθούν οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιά.

Καλούνται όσοι παραγωγοί έχουν υποστεί ζημιά από τη θεομηνία σε φυτικό κεφάλαιο, ζωικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο (γεωργικές αποθήκες, γεωργικά υπόστεγα, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κ.α.) ή αποθηκευμένα προϊόντα (γεωργικά προϊόντα, ζωοτροφές κ.α.) να απευθυνθούν στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ μέχρι την Τρίτη 16/10/2016, ώστε να υποβάλλουν μια αρχική αίτηση για τις ζημιές που έχουν υποστεί

Η αίτηση υποβάλλεται στο όνομα του παραγωγού που είναι αρχηγός και κάτοχος της εκμετάλλευσης. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

Η υποβολή αρχικής αίτησης είναι υποχρεωτική για ζημιές σε πάγιο και ζωικό κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα, ετήσιες καλλιέργειες και ανθοκομικές καλλιέργειες-φυτώρια, προκειμένου το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛΓΑ να προβεί εγκαίρως στην εκτιμητική διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι οι αρχικές αιτήσεις (που θα υποβληθούν προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά) θα καθίστανται οριστικές μόνο εφόσον ενταχθεί η αναγγελία σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και επανυποβληθούν τότε εκ νέου οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο προβλεπόμενο διάστημα που θα ανακοινωθεί από τον ΕΛΓΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ατελώς, στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα.

 

                                                                                                              Από το Δήμο Σπάρτης

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ

 Για την  υποβολή Αρχικών Αιτήσεων

(για ζημιές σε πάγιο, ζωικό, φυτικό κεφάλαιο από έντονα καιρικά φαινόμενα της 29-9-2018)

Δημοτική Ενότητα

Δημοτική / Τοπική Κοινότητα

Αρμόδιος Ανταποκριτής

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Δημοτική Ενότητα

Σπάρτης

Σπαρτιατών

Ψυμογεράκος Λυκούργος

Μαγούλα,

(παλιό Δημαρχείο Μυστρά)

2731361125

Αφισίου

Κοντογεωργάκου Γεωργία

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος

2731081866 (εσωτ. 104)

Κλαδά 

Αμυκλών 

Δρίβα Τασία

Ψυχικό Σπάρτης,

δίπλα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου)

2731027785, εσωτ. 3

Καλυβίων Σοχάς

Δημοτική Ενότητα Καρυών

 

Καρυών

Τσίντολας Θεόδωρος

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

3ος όροφος

2731081866, εσωτ.106

Δημοτική Ενότητα Οινούντος

 

Σελλασίας

Τσίντολας Θεόδωρος

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

3ος όροφος

2731081866, εσωτ.106

Βαμβακού

Βαρβίτσας

Βασαρά

Βουτιάνων

Βρεσθένων

Θεολόγου

Κονιδίτσας

Δημοτική Ενότητα Πελλάνας

Καστορείου

Μαχαίρα Γιαννούλα

Καστόρι,

Γραφείο Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας

2731361021

και

2731361012

και

2731057850

Αγ.Κωνσταντίνου

Αγόριανης

Αλευρού

Βορδόνιας

Γεωργιτσίου

Λογγανίκου

Πελλάνας

Περιβολίων

Δημοτική Ενότητα Μυστρά

Μαγούλας

Τσάκωνας Παναγιώτης

Μαγούλα,

Κοινοτικό κατάστημα, πλατεία Μαγούλας

2731022482

Αγίας Ειρήνης

Λογγάστρας

Σουστιάνων

Αγίου Ιωάννη

Νικόλαος Παναγάκος

Μαγούλα,

παλαιό Δημαρχείο

2731361127

Αναβρυτής

Μυστρά

Παρορείου

Τρύπης

Δημοτική Ενότητα

Θεραπνών

Αγ.Αναργύρων

Πλαγάκη Νίκη

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

2ος όροφος

2731081866, εσωτ.116

Αγριάνων

Γκοριτσάς

Καλλονής

Πλατάνας

Γεωργία Βουλούκου

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

2ος όροφος

2731081866, εσωτ.114

Σκούρας

Κεφαλά

Νικολέτος Σταύρος

Ψυχικό Σπάρτης,

δίπλα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου)

2731027785, εσωτ. 1

Χρυσάφων

Δημοτική Ενότητα

Φάριδος

Ανωγείων

Λαγάκος Θεοδόσης και Προκοπίδης Ηλίας

Ξηροκάμπι

Δημαρχείο

2731360819 και 2731035243

Άρνας

Βασιλικής

Γοράνων

Καμινίων

Λευκοχώματος

Ξηροκαμπίου

Παλαιοπαναγιάς

Πολοβίτσας

Ποταμιάς

Σπαρτιάς

Τραπεζοντής