δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού «7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τρίτη «5-05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Σπάρτη  30/04/2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ», προϋπολογισμού «7.000,00» ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τρίτη «5-05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Ιστοσελίδα του Δήμου .

 

Σπάρτη  30/04/2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης», προϋπολογισμού 1.845,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 4 Μαίου 2015 και ώρα 12.00. Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

- Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

 

Διοικητήριο: 29-4-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση συντριβανιών», προϋπολογισμού: 3.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 4 Μαίου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Διοικητήριο: 29-4-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνική Περιγραφή

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σκιάστρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 20η Απριλίου 2015  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361123, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός ).


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Α.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κάντε κλικ εδώ για τις τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.) του Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στις 11 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σ.Ε.Π.Ε. του Δήμου Σπάρτης, Τηλέφωνο 2731361267 ή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης Τηλ: 2731028044, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για την Περίληψη της Διακήρυξης

Κάντε κλικ ΕΔΩ για την Αναλυτική Διακήρυξη

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σπάρτης με ΑΔΑ: ΒΖ2ΣΟΚΜΨ-3ΩΥ με τους όρους της διακήρυξης διενέργειας του δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της υπηρεσίας του γραφείου κίνησης για την προμήθεια συνολικά 135 τριπλότυπων μπλοκ (85 μπλοκ με δελτία τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων και 50 μπλοκ με δελτία προμήθειας και διακίνησης υλικών) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της προμήθειας έως την 20η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361110, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη).Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Α.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «κατασκευή δεσεων », προϋπολογισμού 6900,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Παρασκευη  17 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

·    Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. κ. Ανδρέα Καλαβρυτινό.

Η κατακύρωση της εργασίας   θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί :α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.   

Διοικητήριο: 9-4-2015
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη Μελέτη

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδραυλακων», προϋπολογισμού 18500,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Παρασκευή  17 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

·    Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63362 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. κ. Ανδρέα Καλαβρυτινό.

Η κατακύρωση της εργασίας   θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί :α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β) στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.   

Διοικητήριο: 9-4-2015
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη Μελέτη

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων : (Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης,  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρωσης όσον αφορά τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του, ανά μονάδα μέτρησης,  κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτή προσδιορίζεται   από το παρατηρητήριο τιμών  υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Τμήμα Εμπορίου - Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας)  και όσον αφορά τα λιπαντικά  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.
Η προμήθεια είναι συνολικού   προϋπολογισμού   468.850,00 € με Φ.Π.Α.  όπως αναλυτικά περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
Αναθέτουσα Αρχή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Α.Φ.Μ. 997892229 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ευαγγελιστρίας 83-91/23100 Σπάρτη
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2731361236,  2731023241
ΦΑΞ: 2731023241 
EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπό προμήθεια είδη
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  CPV: 09134100-8 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV: 09135100-5
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV: 09132100-4
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CPV: 24951000-5

Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (11389/93)
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης- λιπαντικά)
Κατανομή σε τμήματα:  (5 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο.
Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής της σύμβασης και για 12 μήνες .
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τα Ν.Πρόσωπα υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 7.650,00 €  εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.
Η εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ τουλάχιστον 180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (Δ/νση Περ/ντος )  , Τ.Κ. 23100 και στα τηλέφωνα 27313 61236,  27310 23241 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sparti.gov.gr  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
5-6-2015 και ώρα 14:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  12-6 -2015 .
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα ( 60) ημέρες
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
Δικαιολογητικά συμμετοχής : Αναγράφονται στο αρθ. 5 της αναλυτικής διακήρυξης .
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη Μελέτη (Παράρτημα Α)

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τους Προϋπολογισμούς (Παράρτημα Α)

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε τα Έντυπα των Προσφορών (Παράρτημα Β)

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.