Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για το ΚΕΠ Μυστρά

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι:                                            
Εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης ακινήτου για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του ΚΕΠ Μυστρά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το Δήμαρχο, ενώπιον  επιτροπής, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή εκτίμησης των ακινήτων.

Το ακίνητο θα πρέπει :
1)    Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Τ.Κ. Μυστρά και κοντά στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Μυστρά .
2)    Να είναι ισόγειο και να έχει προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. (ν 4067/2012- ΦΕΚ 79Α /09.04.2012)
3)    Να είναι τουλάχιστον από 50μ2 έως  και 100,00 μ2  (ωφέλιμη επιφάνεια)
4)    Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται η νομιμότητα του προσφερόμενου κτιρίου από πλευράς πολεοδομικών διατάξεων (Οι προσφερόμενοι προς μίσθωση χώροι να είναι πολεοδομικά νόμιμοι). Η ασφαλής χρήση του ακινήτου από πλευράς στατικότητας και εγκαταστάσεων κτιρίου, εξασφαλίζονται κατά τεκμήριο με την οικοδομική άδεια.
5)    Να επιτρέπεται η άμεση χρήση του κτιρίου ως Κ.Ε.Π., διαφορετικά να δεσμευτεί ο ιδιοκτήτης, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, για τη μετατροπή της οικοδομικής αδειάς του σε χώρους γραφείου, αν η χρήση είναι διαφορετική από την επιθυμητή, και να αναλάβει ο ίδιος την υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του στις διαμορφώσεις που θα υποδείξει ο Δήμος .
6)    Να πληροί τις προυποθέσεις καταλληλότητας (σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ) και υγιεινής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
7)    Ως προς την θέρμανση και ψύξη, το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει είτε σταθερή εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης και χωριστή εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξης) είτε κινητή εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου, υπ’ όψη του τμήματος εσόδων & περιουσίας και περιλαμβάνουν :
1.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα, η αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως, των όρων της διακήρυξης.
2.    Πρωτότυποι τίτλοι ιδιοκτησίας ή ακριβή αντίγραφα ( συμβόλαιο, Ε9, κ.λ.π. )
3.    Φορολογική, Ασφαλιστική ( ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ ), Δημοτική ενημερότητα
Σε περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης ασφάλισης .
4.    Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται  λεπτομερώς, η επιφάνεια , η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρεται
β) Υπεύθυνη Δήλωση,  στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο, και πληροί τις προυποθέσεις της διακήρυξης.
γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου (θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική αρχή)
δ) Κάτοψη του ακινήτου  κλίμακας 1:50, σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ) με αποτύπωση της εσωτερικής διαρρύθμισης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες χώρων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση .
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, Γκορτσολόγου 52, Σπάρτη, ΤΚ 23100 και στα τηλέφωνα 27313-61228,61230
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 34858/18-9-2014 Διακήρυξης Δημοπρασίας.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.