Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στη ΤΚ Μυστρά παραπλεύρως Μουσείου Φωτογραφικών Μηχανών

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στη ΤΚ Μυστρά παραπλεύρως Μουσείου Φωτογραφικών Μηχανών    εμβαδού  2800 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στην Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 17) την 16 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 12:00 έως 13:00 (12:00-12:30 υποβολή δικαιολογητικών-12:30-12:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 12:45-13:00 υποβολή προφορικών προσφορών). (Στην υποβολή των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνο όσοι έγιναν δεκτοί κατά τον έλεγχο των δικ/κων)

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 12.000,00€ (συν τις νόμιμες κρατήσεις) , και θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την υπογραφή της παρούσης .

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν :

  1. Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου , ομολογιών Δημοσίου , τράπεζας , ή οργανισμού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες , ποσού ίσου προς το ένα δέκατο [1/10] του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενο για ένα έτος , ήτοι 1.200,00€  που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ύψους δέκα της εκατό 10%  επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε και
  2. Δημοτική ενημερότητα για οφειλές προς τον Δήμο.
  3. Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ .
  5. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι γνωρίζει τους όρους της εκμίσθωσης και την σχετική νομοθεσία και τους αποδέχεται ,ότι διαθέτει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την άσκηση της δραστηριότητας και τα απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα Πάρκ.

Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία εταιρειών Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. τα δικ/κα των παρ. 2,3 & 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να αφορούν όλους του εταίρους.

Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία Ανώνυμης εταιρείας  τα δικ/κα των παρ. 2,3 & 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να αφορούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εντεταλμένου σύμβουλου.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης. Διεύθυνση: Μαγούλα Τηλέφωνο:2731361102-106.

 

Με εντολή Δημάρχου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                         

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.