Τελευταία Νέα

Πρόσληψη προσωπικού

Όπως γνωρίζετε,  στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr) έχει αναρτηθεί η υπ΄αριθ. πρωτ. Οικ.10125/21-04-2015 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 με  ΑΔΑ: 7ΓΩΕΩ1Ν-ΧΒ8,

Επιπροσθέτως, περίληψη  της ανωτέρω ανακοίνωσης έχει δημοσιευθεί  στις εφημερίδες:

Στο υπ΄αριθ.  4650 φύλλο της εφημερίδας: « ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» της 24 Απριλίου 2015

Στο υπ΄αριθ. 4535 φύλλο της εφημερίδας «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»της  24 Απριλίου 2015

 

Η εν λόγω ανακοίνωση αναφέρεται στην πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή» με κωδικό MIS 453617 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2015 ΩΣ ΕΧΕΙ  και  οι αιτήσεις γίνονται δεκτές  έως και 04-05-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΩΤΗΣ

Συνημμένα:

- Ανακοίνωση

- Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015

- Περίληψη της ανακοίνωσης

- Παράρτημα της ανακοίνωσης

- Ειδικό παράρτημα απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ

- Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ3

- Υπεύθυνη Δήλωση

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.