Τελευταία Νέα

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 19-01-2022  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα έναρξης 19:30,  με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  εγκ.643/αριθ.πρωτ.69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/19-11-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5401/τ.Β’/20-11-2021) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 , για συζήτηση και έκφραση γνώμης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Σπάρτης, έτους  

                                                                       

  1. Συζήτηση επί του προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης, έτους 2022.

 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την επομένη 20 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30΄ .

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Ελένη Δαράκη

 

Πρόσκληση

Σχέδιο δαπανών 

Σχέδιο εσόδων

Συνοπτική κατάσταση εσόδων ομάδας 1

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.