Τελευταία Νέα

Ερωτηματολόγιο για συμμετοχή των τοπικών φορέων στη διαβούλευση για εκπόνηση της Στρατηγικής για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο Δήμο Σπάρτης, της προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και ειδικότερα στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» προβλέπεται η εφαρμογή Στρατηγικών στο πλαίσιο των χωρικών εργαλείων (Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων- Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ)).

Ο Δήμος Σπάρτης αποτελεί την αρμόδια χωρική αρχή για την εκπόνηση της Στρατηγικής, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των χωρικών στρατηγικών, που καθορίστηκαν εντός της περιοχής του, δηλ. της ΟΧΕ ορεινού όγκου Ταϋγέτου και της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Σπάρτης.

Οι ΟΧΕ-ΒΑΑ αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών, στις συγκεκριμένες χωρικές ενότητες. Βασικό στοιχείο στη διαδικασία κατάρτισης και εκπόνησης της στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης είναι η σαφώς προσδιορισμένη γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της στρατηγικής (Περιοχή Παρέμβασης) και η ανάλυση αναπτυξιακών αναγκών και των δυνατοτήτων της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής, καθώς απαιτείται μία τεκμηριωμένη λογική παρέμβασης στη περιοχή από τις αρμόδιες αρχές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Σπάρτης έχει ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση καθώς και τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων, που αφορούν στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει ανάγκες και προβλήματα, που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά, με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης, είναι να αποτελέσει η τοπική κοινωνία ενεργό συμμέτοχο στην αναπτυξιακή διαδικασία για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη της περιοχής. Μέσω αυτής καλούνται κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις να καταθέσουν την συμβολή τους, σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα, η οποία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ.

Το γενικό πλαίσιο διαβούλευσης για τον σχεδιασμό των Στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ εν συντομία εδώ: ΟΧΕ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 19.12.2023  (Πηγή: ΕΥΔ Πελοποννήσου, από σχετική παρουσίαση για την ΟΧΕ Ταυγέτου).

 

Επίσης έχουν δημιουργηθεί Πύλες Ενημέρωσης και Διαβούλευσης, για τις στρατηγικές ΟΧΕ και ΒΑΑ ανάλογα με την περιοχή παρέμβασης, αντίστοιχα:

- για τη ΣΒΑΑ Σπάρτης https://sparti.espa2127.gr/ 

- για τη ΟΧΕ Ταϋγέτου https://oxe-taygetoy.espa2127.gr/ 

 

Περαιτέρω όμως θεωρούμε ιδιαίτερα εποικοδομητική και χρήσιμη τη συμμετοχή και την εξειδικευμένη συμβολή  των τοπικών φορέων, στο πλαίσιο της διαβούλευσης και σχεδιασμού των Στρατηγικών ΒΑΑ Σπάρτης και ΟΧΕ Ταϋγέτου στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης.

Για το σκοπό αυτό διαμορφώσαμε σύντομα ερωτηματολόγια (ανάλογα με την περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ ή ΒΑΑ, τα οποία επισυνάπτονται και στο παρόν ενημερωτικά), προκειμένου να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που εντοπίζετε ως τοπικός φορέας στο ειδικότερο αντικείμενό σας.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου έως τις 05 Απριλίου 2024, αποκλειστικά μέσω Googleforms στους παρακάτω συνδέσμους, ανάλογα με την περιοχή παρέμβασης:

 

Το ερωτηματολόγιο ΒΑΑ Σπάρτης: https://forms.gle/hdCd4rfJdW2KMh6U7

Το ερωτηματολόγιο ΟΧΕ Ταϋγέτου: https://forms.gle/EXarJSZLGg4Rbjst9

(Αντιγράψτε τον παραπάνω σύνδεσμο στον browser που χρησιμοποιείτε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο).

 

Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας σε αυτή την προσπάθεια και σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία.

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  

ΤΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.