δημος

 

    Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή με τις Δημοτικές Ενότητες και τις Δημοτικές του Κοινότητες, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, κατεγράφησαν οι προτάσεις και οι ανάγκες και ξεκίνησαν άμεσα από τους χωρικούς αλλά και από τους θεματικούς Αντιδημάρχους οι ανάλογες παρεμβάσεις.

    Συγκεκριμένα κατόπιν συνεργασίας της Χωρικής Αντιδημάρχου κας Αδαμαντίας Βαγιακάκου – Δογαντζή, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας και Υπηρεσιών Δόμησης κ. Παναγιώτη Παυλή, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Δημητρίου Γιαννόπουλο και του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Δημοσθένη Κακούρου στη Δημοτική Ενότητα  Φάριδος και στις Δημοτικές Κοινότητες Παλαιοπαναγιάς, Ξηροκαμπίου, Λευκοχώματος και Καμινίων έγιναν καθαρισμοί ρείθρων εντός οικισμού, βελτίωση και αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας συνυφασμένη με την απαιτούμενη   πυρασφάλεια στους οικισμούς Σωτηρίτσας και Κουμουστάς Ξηροκαμπίου.

    Στο αγροτικό δρόμο Λευκοχώματος που συνδέει αεροδρόμιο με Βρονταμά και στην Θέση  «Πυρί», έγινε βελτίωση του οδοστρώματος και αποκατάσταση των σημείων που καθιστούν επικίνδυνη την διέλευση των οχημάτων.

    Στη Δημοτική Κοινότητα Τραπεζαντής έγιναν εργασίες με τοποθέτηση καλυμμάτων σε πηγάδια  για την αποφυγή ατυχήματος, ενώ σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φάριδος, έγινε μερική αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων. 

    Στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον οικισμό  Τόριζας με το καταφύγιο Ταΰγέτου με την συμβολή της Πολιτικής Προστασίας αποκαταστάθηκε το πρόβλημα της διέλευσης οχημάτων λόγω κατολίσθησης  κάνοντας ασφαλή την χρήση του δρόμου.

  Ο Δήμαρχος κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος με τους Αντιδημάρχους, συνεχίζει τον προγραμματισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις συναντήσεις μαζί τους, διαδικασία που θα συνεχιστεί αφού διαπιστώνεται υστέρηση ικανοποίησης ουσιαστικών αναγκών για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των δημοτών το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

 

 Εκ του Δήμου

 

    

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις  13-02-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2024 14:52

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

    

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο ''«Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στον ισόγειο χώρο του Μανουσάκειου Μουσείου» Υποέργο 2 της πράξης: «Ο ζωγράφος του 1821, Παναγιώτης Ζωγράφος και το έργο του «Ζωντανεύουν» στην Σπάρτη'', συνολικού ποσού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 15/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, πραγματοποίησε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Βουλευτή Λακωνίας κ. Νεοκλή Κρητικό και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Ευστάθιο Ρεστέμη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξασφάλιση της παράτασης της χρηματοδότησης του έργου «Αστική αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης» πέραν της 9ης Φεβρουαρίου, για το οποίο έργο ο Δήμαρχος, αφουγκραζόμενος τη συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας και σεβόμενος τη διαχρονική του στάση τόσο ως Δημοτικός Σύμβουλος όσο και ως Δήμαρχος, στοχεύει στην τροποποίηση της μελέτης επ’ ωφελεία  της διατήρησης των ιδιαίτερων χωροταξικών χαρακτηριστικών της πόλης.

Παράλληλα, με την τροποποίηση αυτή, θα επιδιωχθεί το έργο να υλοποιηθεί με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για την καθημερινότητα των δημοτών, που τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, με αντικείμενο τη πορεία υλοποίησης των εγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων έργων στο Δήμο Σπάρτης.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Σπάρτης, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της  ΚΤ.ΥΠ., κ. Τιμολέοντα Κατσίπο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτιριακών Υποδομών, κ. Αθανάσιο Γιάνναρη και τον Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων, κ. Θεόδωρο Κυριαζόπουλο.

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η άμεση εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τη μελέτη και κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου σχολικού γυμναστηρίου στο 1ο Λύκειο – Γυμνάσιο Σπάρτης. Παράλληλα,  στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Σπάρτης, εξετάστηκε η δυνατότητα δημιουργίας ενός χώρου πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης. 

 

Εκ του Δήμου

 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Ο ζωγράφος του 1821, Παναγιώτης Ζωγράφος και το έργο του «Ζωντανεύουν» στην Σπάρτη» Υποέργο 1ο με CPV: 72413000-8 - Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW), 79961000-8 - Φωτογραφικές υπηρεσίες, 72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 189.968,00 € με ΦΠΑ (24%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/03/2024 και ώρα 14.00.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 344449

 

Περίληψη διακήρυξης 

Διακήρυξη

Μελέτη

Παράρτημα IV- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Παράρτημα VII - Φύλλο συμμόρφωσης

ΕΕΕΣ (pdf)

ΕΕΕΣ (html)

ΕΕΕΣ (xml)

 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, έκοψε ο Δήμος Σπάρτης, το μεσημέρι της Πέμπτης 01 Φεβρουαρίου 2024 στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης  -  αίθουσα συνεδριάσεων).

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος  Αθανάσιος Σπηλιώτης, προϊστάμενος του Ι.Ν. Οσίου Νίκωνος Σπάρτης.

Την πίτα έκοψε ο Δήμαρχος, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος. Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος πέρα από τις καθιερωμένες ευχές για υγεία και καλοτυχία, ευχαρίστησε το προσωπικό του Δήμου που εργάζεται καθημερινά προς όφελος των δημοτών, τονίζοντας ότι όλοι μαζί μέσα από την συνεργασία θα προχωρήσουμε για να κάνουμε ότι καλύτερο για τους δημότες της Σπάρτης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λακωνίας, κ. Θεόδωρος Βερούτης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι εργαζόμενοι του Δήμου Σπάρτης.

Τέλος, συμβολικά ολιγοήμερη άδεια δόθηκε σε τρείς (3) τυχερούς εργαζόμενους που έλαχαν το φλουρί τους παραδοσιακά στο κομμάτι της πίτας.

 

Εκ του Δήμου