δημος

 

Tον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας & Σπάρτης, κ.κ. Ευστάθιο, υποδέχτηκε στο γραφείο του, τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024, ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος.

 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στον Δήμαρχο, στα στελέχη της νέας δημοτικής αρχής και σε όλο το προσωπικό του Δήμου, μια ευλογημένη και δημιουργική χρονιά.

Επίσης, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που απασχολούν την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας & Σπάρτης και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Σπάρτης και τονίστηκε η σπουδαιότητα της συνεργασίας Εκκλησίας – Δήμου στην παραγωγή κοινωνικού έργου.

 

Εκ του Δήμου

 

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

    

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 18-01-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024 14:47

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

Written by

    

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) στις 17 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Με θεατές θα διεξαχθούν οι αγώνες μπάσκετ, στο κλειστό γυμναστήριο Σπάρτης, την Κυριακή 07/01, μετά την οριστική επίλυση των θεμάτων  που υπήρχαν σχετικά με τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας.

Επίσης, κατόπιν διευθέτησης των τελευταίων τεχνικών λεπτομερειών και εκκρεμοτήτων,  ο Δήμος Σπάρτης θα συμμετέχει και φέτος στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες της ICG 2024 στο Μεξικό. 

 

Εκ του Δήμου

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:45, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων), θα προηγηθεί της προγραμματισμένης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης, από τον Δήμαρχο Σπάρτης, κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλο.

 

Εκ του Δήμου

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2024 09:32

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση

Written by

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 8η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του (Σχολικών Επιτροπών)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 101.214,81€ με ΦΠΑ 6% & 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα ανά τμήμα ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (συστημικός αριθμός καταχώρησης 285275). Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr .

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Έντυπο προσφοράς

Μελέτη

ΕΕΕΣ(pdf)

ΕΕΕΣ(html)

ΕΕΕΣ(xml)

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

  Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ 87/τ. ‘Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ.32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

2.Το άρθρο 29 του Ν.4849(Φ.Ε.Κ 207 Α/05-11-2021) : «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

3.Την αρ.πρωτ.27647/28-12-2023 αίτηση του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Λακωνίας.

4.Το γεγονός ότι η αργία της εορτής των Θεοφανείων (Σάββατο, 06/01/2024) συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σπάρτης.

5.Την αρ.πρωτ.οικ.21463/06-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟΩ1Ν-1ΜΝ) απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 07/11/2022 έως και 31.12.2023 Χορήγηση εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Η λειτουργία της λαϊκής Αγοράς Σπάρτης της ημέρας Σαββάτου 06/01/2024, λόγω της αργίας της εορτής των Θεοφανείων στις 06 Ιανουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Παρασκευή 05/01/2024.

 

 

Κοινοποίηση:

1.Α.Τ.Σπάρτης                                                                                                                         

2.Δημοτική Αστυνομία Δήμου Σπάρτης                              

                                                      

             

 

                                                                                                              O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΟΣ

 

                                                              

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.