δημος

Συνέντευξη  τύπου σχετικά με  την διεξαγωγή του  διεθνή  αγώνα ορεινής ποδηλασίας στις Καρυές (Αράχωβα) θα πραγματοποιηθεί  αύριο Τετάρτη  5 Οκτωβρίου  2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιό Δημαρχείο).

 

 

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022 11:46

Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας

 

Η 15η Οκτωβρίου αποτελεί σημαντική ημερομηνία για κάθε αγροτική περιοχή, καθώς εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας.

Η γυναίκα της υπαίθρου με την ευαισθησία, τη δεξιοτεχνία, την εργατικότητα και το λεπτό γούστο που τη διακρίνει, συνεχίζει την παράδοση στον πολιτισμό. Ζώντας και δημιουργώντας στην ύπαιθρο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής παραγωγής του τόπου μας.

Εν τούτοις όμως αυτή η προσφορά παραμένει άγνωστη ακριβώς επειδή θεωρείται αυτονόητη. Η εργασία της Ελληνίδας αγρότισσας δεν έχει αποτιμηθεί ούτε έχει αναγνωρισθεί στο βαθμό που θα της άξιζε.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, ο Δήμος Σπάρτης, το ICC Women Hellas και το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Σπάρτης και Ευρώτα «Evrosparta», θα τιμήσουν το ρόλο της γυναίκας αγρότισσας, σε εκδήλωση που διοργανώνουν το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και ώρα 18.30΄ στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη.

Η γυναίκα αγρότισσα έχει όλα εκείνα τα προσόντα που χρειάζεται η σύγχρονη εποχή μας με την δυνατότητά της να υπηρετεί ταυτόχρονα πολλούς στόχους. «Θηλυκό» μυαλό που «γεννά» λύσεις, συναίσθηση, και κυρίως λειτουργεί συλλογικά γνωρίζοντας πως να μοιράζει αρμοδιότητες και να αναθέτει ρόλους.

Οφείλουμε λοιπόν στήριξη, γνώση και επιμόρφωση στην αγρότισσα της νέας γενιάς μέσα από διαρκείς και σταθερές κινήσεις και διαδικασίες.

Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

#imeraagrotissas
#lakainaagrotissa

Εκ του Δήμου

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο  ΠΑΓΕΤΟΣ της  26/01/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΟΧΑΣ του Δήμου Σπάρτης.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή  μέχρι την Παρασκευή 14/10/2022.

Για τα πορίσματα έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος της Κοινότητας όπου οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά και όποιος διαφωνεί µε αυτά μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Οι αιτήσεις επανεκτίμησης υποβάλλονται στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ, Δρίβα Αναστασία (Γκορτσολόγου 61, Σπάρτη, τηλ. 27313-61236) έως 14/10/2022.

Μαζί με την αίτηση επανεκτίμησης καταβάλλονται από τον παραγωγό τα τέλη επανεκτίμησης, που ανέρχονται σε 0,10 €/δέντρο.

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ  ΕΛ.Γ.Α.
ΔΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα 3/10/2022, τους πίνακες µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 26/01/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών των Κοινοτήτων ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ και ΚΟΝΙΔΙΤΣΑΣ.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 13/10/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να πληροφορηθούν τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης στον ανταποκριτή ΕΛΓΑ μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Μαζί με την αίτηση επανεκτίμησης καταβάλλονται από τον παραγωγό τα τέλη επανεκτίμησης, που ανέρχονται σε 0,10 €/δέντρο.

Για να λάβουν γνώση των πορισμάτων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΕΛΓΑ Δ.Ε. Οινούντος κ. Τσίντολα Θεόδωρο (στο Δημαρχείο Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος, τηλ. 27310-22226 εσωτ. 106).

 

                                                                             Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ  ΕΛ.Γ.Α.

                                                                           ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

                                                                                       

 

                                                                               ΤΣΙΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Ο Δήμος Σπάρτης με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνει πως το έργο του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Ανωγείων και Καμινίων Δ.Ε. Φάριδος Δήμου Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 433.811,00€, εντάχθηκε στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4128/29-9-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ο Δήμος Σπάρτης είχε υποβάλλει την αρ. πρωτ. 4237/18-3-2022 αίτηση χρηματοδότησης, με Μελέτη και πλήρη φάκελο εγκρίσεων και δικαιολογητικών, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Σύμφωνα με την Μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προβλέπεται η βελτίωση και η ασφαλτόστρωση/ τσιμεντόστρωση τεσσάρων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 3.734 μέτρων στις Κοινότητες Ανωγείων και Καμινίων στη Δημοτική Ενότητα Φάριδος του Δήμου Σπάρτης, που εξυπηρετούν την
πρόσβαση στις παρόδιες καλλιέργειες γεωργικής γης και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Με την εκτέλεση του έργου επιδιώκεται η διευκόλυνση της ασφαλούς χρήσης με τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των ανωτέρω οδών, προκειμένου να αναβαθμιστεί η λειτουργικότητά και η βατότητα αυτών και να στηριχθεί η παραγωγική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα.

 

Εκ του Δήμου

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α απέστειλε σήμερα 03/10/2022 τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 26/01/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών των Κοινοτήτων ΑΦΙΣΙΟΥ και ΚΛΑΔΑ.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη  13/10/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να πληροφορηθούν τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης στον ανταποκριτή ΕΛΓΑ, μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Μαζί με την αίτηση επανεκτίμησης καταβάλλονται από τον παραγωγό τα τέλη επανεκτίμησης, που ανέρχονται σε 0,10 €/δέντρο.

Για να λάβουν γνώση των πορισμάτων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ κ.Γεωργία Κοντογεωργάκου  (γραφεία Δήμου Σπάρτης Ευαγγελιστρίας 85-87 3ος όροφος), τηλ.2731081866 εσωτ.104).

 

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΕΛΓΑ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε στον ανταποκριτή πίνακα με τα   πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο παγετός της 26/01/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Παρορίου.

 

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων

Από: 3/10//2022 έως: 13/10/2022

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο  ΠΑΓΕΤΟΣ της 26/01/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών των ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ και ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ του Δήμου Σπάρτης.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα  10/10/2022.

Για τα πορίσματα έχουν ενημερωθεί οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων όπου οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά  και όποιος διαφωνεί µε αυτά  μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Οι αιτήσεις επανεκτίμησης υποβάλλονται στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ,  Καλκετανίδου Χριστίνα (Μαγούλα, Σπάρτη, τηλ. 27313-61118) έως 10/10/2022.

Μαζί με την αίτηση επανεκτίμησης καταβάλλονται από τον παραγωγό τα τέλη επανεκτίμησης, που ανέρχονται σε 0,10 €/δέντρο.

 

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ  ΕΛ.Γ.Α.

Τ.Κ.  ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ, ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΚΑΛΚΕΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

 

Πανοσιολογιότατε, κύριοι Βουλευτές, κ. Αντιπεριφερειάρχη, κ. τ. Περιφερειάρχη, κ. Δήμαρχε Ευρώτα, Ταξίαρχε, κ. Διοικητή της Αστυνομίας, κκ. Επικεφαλής των Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδρε και Μέλη του ΔΣ του παγκόσμιας Οργάνωσης International Children’s Games, Σπαρτιάτισσες και Σπαρτιάτες!

Τι κατακλυσμός είναι αυτός σήμερα στη Πλατεία!;

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την τιμή που επιφυλάξατε στο 40ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ και τους υπεραθλητές που συμμετείχαν σε αυτό!

Όταν ένας νεαρός Σπαρτιάτης παραπονέθηκε στη μητέρα του ότι το ξίφος του ήταν κοντό, αυτή του απάντησε αυστηρά και λιτά: «καί βῆμα πρόσθες», δηλαδή άσε τη μουρμούρα - αν κάνεις ένα βήμα μπροστά είναι σαν να μάκρυνε το ξίφος σου!

Αυτή η φοβερή προσταγή ας είναι οδηγός μας!

Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω θερμά για την συνδρομή τους:
•Το κεντρικό team του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2022, τους κκ. Παπαδημητρίου, Πολυμέρη, Καλαντζάκο και Μπονέλη και όλους τους συνεργάτες τους,
•Τον Πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού Σταύρο Περγαντή
•Την Πρόεδρο του ΝΠΠΠ Ευγενία Πρέβα 
•Τους 5 Αντιδημάρχους της Δημοτικής Αρχής, κκ. Ζαχαράκη, Δεδεδήμου, Τριτάκη, Καρλαύτη και Κανακάκο
•Τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και όλους τους εργαζόμενους σε αυτή!
•Τους Ερυθροσταυρίτες εθελοντές με τη Ποτούλα Ορφανού
•Τους Σπαρτιάτες Δρομείς - και συγχαρητήρια για τους υπεραθλητές μας που τερμάτισαν!
•Την κα. Τσιρώνη και τους γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου 
•Το προσωπικό και τους νοσηλευτές του Νοσοκομείου μας
•Τους ηχολήπτες!

•Και δύο κυρίες που πραγματικά σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των Εκδηλώσεων• την Ελένη Τσουλόγιαννη και την Αγγελική Δαλαμάγκα με τις αμέτρητες ώρες εθελοντικής οργανωτικής δουλειάς τους και για τις ιδιαίτερα πλούσιες ‘Παράλληλες Εκδηλώσεις’ της εβδομάδας αυτής, αλλά και της προηγούμενης.

Απλά σημείωσα κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση και με συγκίνησαν!
1. Η πιτσιρικαρία που έτρεχε δίπλα στους αθλητές και τους ενθάρρυνε πριν τερματίσουν!

2.Εσάς που με την παρουσία σας στον Τερματισμό από τα χαράματα του Σαββάτου, αγκαλιάσατε όλους τους αθλητές απ´ όλα τα Κράτη

3.Όλοι οι αθλητές απ´ όλα τα Κράτη, από τη Βουλγαρία μέχρι τον Καναδά, από τη Γαλλία μέχρι την Ιαπωνία, από το Ισραήλ μέχρι την Αργεντινή, από τη Τουρκία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βραζιλία, από την Ουγγαρία μέχρι την Αμερική, μόλις τερμάτισαν, με μεγάλη συγκίνηση φίλησαν τα πόδια του Λεωνίδα! 

Όλοι! 

Κάτι λέει αυτό για τους Σπαρτιάτες, τις Σπαρτιάτισσες και τη Σπάρτη!

Κάτι πολύ σπουδαίο!

Τους ευχαριστούμε θερμά!

4. Η υπερπροσπάθεια όλων! Όχι μόνο των νικητών! Ίσως ακόμα περισσότερο και αυτών που τερμάτισαν προς το τέλος, δίνοντας όλη τους της δύναμη!

 5. Και τέλος, ο θρίαμβος του Φώτη Ζησιμόπουλου!

-Φώτη σ’ ευχαριστούμε, έκανες όλη την Ελλάδα υπερήφανη! Άξιος!

 

-Καλή Δύναμη σε όλους!

-Καλή Συνέχεια!

-Και όλοι πάλι μαζί το 2023 για το 41ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ!

Ευχαριστώ!

 

 

Σελίδα 1 από 391
Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.