Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δέκα (10) τηλεφωνικών συσκευών (προϋπολογισμού 297,60 ευρώ) με τα εξής χαρακτηριστικά : καλωδιακό σταθερό τηλέφωνο, μεγάλο Display με εικόνες για ώρα/ ημερομηνία, hands – free μεγάφωνο, 10 πλήκτρα μνήμης έμμεσης κλήσης , αναγνώριση κλήσης, 24 μελωδίες κλήσης και επανάκληση τελευταίας κλήσης .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθ. Α238/12-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της  Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  μέχρι και την Τρίτη 19-03-2019 και ώρα 14:30  στην Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΙΣΟΓΕΙΟ).

Ο φάκελος εκτός της προσφοράς θα περιέχει και βεβαίωση καταχώρησης της επιχείρησης στο ΓΕΜ.Η.

 

                                   
                             

                                                                      

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                      

 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ