Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,  συνολικού ποσού 15.660,27 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019  μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Εργασιών.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α239/12-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω3Ψ0Ω1Ν-Ε5Λ, ΑΔΑΜ 19REQ004595760 2019-03-12 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 28 Μαρτίου 2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

ε. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  

 

          

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς