δημος

Η Οικονομική-Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Ηλία Ασημακόπουλου Τοπικής  Κοινότητας Αμυκλών, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  τη χορήγηση βοηθήματος γάμου από τα έσοδα των ενοικίων του έτους 2017 του κληροδοτήματος, ποσού 680,00 € στην πτωχότερη κοπέλα που είναι μόνιμη κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Αμυκλών και παντρεύτηκε το έτος 2016 .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Να έχουν ηλικία από τη μικρότερη που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Αστικού Κώδικα για σύναψη έγκυρου γάμου μέχρι και 45 ετών

- Να είναι οικονομικά αδύνατες (το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα των κορασίδων του έτους πριν την τέλεση του γάμου  να μην ξεπερνά τις 6.000,00 € και να μην διαθέτουν ακίνητη περιουσία το έτος πριν την τέλεση του γάμου ).

Γι΄ αυτές που θα διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα εισοδήματα χρήσης 2015 (από 1-1-2015 έως 31-12-2015) και το Ε9 του αντίστοιχου έτους.

- Να έχουν παντρευτεί το έτος 2016

- Ο γάμος να είναι σε ισχύ και να μην έχουν ξαναπάρει γαμήλιο βοήθημα

- Να είναι μόνιμες κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Αμυκλών

Οι ενδιαφερόμενες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βοηθήματος γάμου  μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του κληροδοτήματος (Μαγούλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23100) από την 3η Δεκεμβρίου 2018 μέχρι και την 16η Ιανουαρίου 2019 συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης

- Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου

- Στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι είναι οικονομικά αδύνατες (εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Δ.Ο.Υ. )

- έντυπο Ε9 χρήσης έτους 2015

- Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στο γραφείο του κληροδοτήματος, στη Μαγούλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23100.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται  στο Γραφείο του Κληροδοτήματος, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά στη Μαγούλα Λακωνίας,  από τις 8:00 έως τις 15:00, αρμόδια υπάλληλος: Παναγιώτα Καπετανέα, τηλέφωνο: 27310-22482.

 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος

Αντιδήμαρχος Σπάρτης

 

 

 

Δημήτριος Αποστολάκος

Ο Δήμος Σπάρτης στα πλαίσια της αρμοδιότητας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το Ν.4039/12, την 27/11/2018 περισυνέλεξε σκύλο τραυματισμένο από όπλο  και το οποίο δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση. Το ζώο οδηγήθηκε στον ιδιώτη κτηνίατρο για τις απαραίτητες κτηνιατρικές εργασίες. Ο Δήμος Σπάρτης δεδομένου ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει  το ζώο στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας που διαθέτει (απαγορεύεται η είσοδος αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο χώρο φύλαξης αδέσποτων ζώων του Δ.Σπάρτης  σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ.298208/41221/07-11-2018 και 298202/41220/07-11-2018 αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Λακωνίας) απευθύνει πρόσκληση σε κάθε εθελοντή – φιλόζωο που επιθυμεί και δύναται να αναλάβει τη φροντίδα του ζώου μέχρι την αποθεραπεία και επανένταξή του στο οικείο περιβάλλον.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2731161132, 2731361127 (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

 

Από το Δήμο

Ο Δήμος Σπάρτης στα πλαίσια της αρμοδιότητας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ενόψει της συνεδρίασης της τριμελούς επιτροπής για τη λήψη απόφασης για την επικινδυνότητα των ζώων / αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας  σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/12, για δύο(2) αδέσποτους σκύλους που νοσούν από λεϊσμανίαση (κατόπιν ορολογικού ελέγχου βρέθηκαν θετικά με τίτλο 1/1600), απευθύνει πρόσκληση σε κάθε εθελοντή – φιλόζωο που επιθυμεί και δύναται να αναλάβει τη φροντίδα, νοσηλεία, αποθεραπεία των ανωτέρω ζώων.

Αναλυτικά:

Ο Δήμος Σπάρτης αδυνατεί να αναλάβει τη θεραπεία τους καθώς δεν διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις (υποδομές) για την μόνιμη διαμονή των συγκεκριμένων ζώων και έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα:

1) το άρθρο 9, παρ.12 όπου αναφέρεται: «12.α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ..… Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων», ….. β)Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου …».

2) το άρθρο 1, παρ.στ όπου αναφέρεται: «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.

  • Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων συντροφιάς (Πρακτικό 20-08-2018) με την οποία συμφωνήθηκε για τις περιπτώσεις ζώων που νοσούν από λεϊσμανίαση να αναμένουμε διάστημα 10 ημερών προς εξεύρεση εθελοντή φιλόζωου που θα αναλάβει τη φροντίδα-νοσηλεία – αποθεραπεία του ζώου. Στην περίπτωση που η διαδικασία αυτή είναι άγονη θα συγκαλείται η πενταμελής επιτροπή και σε περίπτωση διαφωνίας παραπέμπεται στην τριμελή επιτροπή,
  • Τη συνεδρίαση της πενταμελούς επιτροπής (Πρακτικό 9-11-2018), όπου συζητήθηκε η διαχείριση τριών (3) ζώων θετικών σε λεϊσμανίαση, ανέλαβε τη φροντίδα ενός ζώου εθελοντής και αποφασίστηκε να περιμένουμε διάστημα δέκα ημερών ώστε ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Σπάρτης να βρει εθελοντές.
  • Το γεγονός ότι η προθεσμία των δέκα ημερών παρήλθε την Δευτέρα 19/11/2018 χωρίς να βρεθεί εθελοντής να αναλάβει τη φροντίδα των δύο ζώων.
  • Την μη πραγματοποίηση των έκτακτων συνεδριάσεων της πενταμελούς επιτροπής για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος την 19 και 20/11/2018 λόγω μη απαρτίας.
  • Το γεγονός ότι η λεϊσμανίαση αποτελεί σοβαρό νόσημα

έθεσε το θέμα υπόψη της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επικινδυνότητα των ζώων / αναγκαιότητα της πραγματοποίησης της ευθανασίας  σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/12.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2731161132, 2731361127 (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

 

Από το Δήμο

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 15:25

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 15:06

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 27η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 27η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Σπάρτης ». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Περίληψη διακήρυξης

Προκήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Απόφαση έγκρισης μελέτης

 

Διαβάστε ΕΔΩ το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (αρ.67056/22.11.18) η αίτηση χρηματοδότησης (2866/12.07.2018), που υπέβαλε η ΔΕΥΑ Σπάρτης , στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημος Ι» . Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».

Ειδικότερα, η  χρηματοδότηση  περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

  1. Κατασκευή νέου υδραγωγείου Σπάρτης από πηγές, συνολικού προϋπολογισμού 2.061.250,00 ευρώ.
  2. Βελτίωση ύδρευσης Μυστρά, συνολικού προϋπολογισμού 603.750,00.
  3. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς, συνολικού προϋπολογισμού 335.000,00 ευρώ.

 

Πρόκειται για απαραίτητα έργα πνοής, τα οποία ανταποκρίνονται στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη να παρέχουμε επαρκή ποσότητα και καλή ποιότητα νερού στους δημότες μας. Αποτελούν, δε, έμπρακτη αποτύπωση της πολιτικής του Δήμου Σπάρτης για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με την υλοποίησή τους δίνουμε έμφαση σε στοχευμένα έργα υποδομών, με μεγάλη κοινωνική απόδοση και αναπτυξιακή προοπτική. Επιπλέον, δεσμευόμαστε, ότι θα αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τα «έξυπνα» χρηματοδοτικά εργαλεία. Εξάλλου, δεδομένης της οικονομικής κρίσης, η σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να ερευνά όλες τις παραμέτρους που την καθιστούν παραγωγική.

 

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.