δημος

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης  προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του 13 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς  που βρίσκεται στην Δημοτική αγορά Σπάρτης  συνολικής επιφανείας  46,50τ.μ.

Η δημοπρασία είναι δημόσια πλειοδοτική φανερή και προφορική θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στην Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 15η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

    Ο Δήμος Σπάρτης και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης σας ενημερώνουν ότι τα τρία δημοτικά μας Μουσεία (Μουσείο της Νεότερης Σπάρτης, Μανουσάκειο Μουσείο Αστικού & Λαϊκού Βίου, Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών "ΤΑΚΗ ΑΪΒΑΛΗ") θα είναι ανοιχτά    για τις ημέρες διεξαγωγής του SPARTAN RACE στη Σπάρτη από 2 έως 6 Νοεμβρίου 2018 τις ώρες: 9:00 πμ – 14:00 μμ και 17:00μμ – 19:00μμ, με ελεύθερη είσοδο.

 

 Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 Εξαιτίας σφάλματος που διαπιστώθηκε στον αναρτηθέντα Προϋπολογισμό (εκ παραδρομής αντιμετάθεση μερικών αριθμών που αναφέρονται στις στήλες "Ποσότητα" - "Αξία") και προς αποφυγήν πιθανής παρανόησης, αναρτούμε εκ νέου διορθωμένο Προϋπολογισμό και Τιμολόγιο.

Σημειώνεται ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις τιμές των εργασιών.

Παρακαλούμε επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων:

"Οι κύριες εργασίες του έργου θα εκτελεστούν εντός δακαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της συμβασης. Το λοιπό διάστημα (45 ημέρες) προβλέπεται για τυχόν εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών κλπ"

 

Πληροφορίες Διαγωνισμού

 Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) ,της αριθμ. 2018/053Α εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «Δημιουργία Βρεφικού Τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Σπάρτης (οικοδομικές εργασίες)», συνολικού προϋπολογισμού 13.700,00 €.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/11/2018, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ.

 

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

ΓΣΥ

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Έντυπο οικ. προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 17:41

Μήνυμα Δημάρχου για την επέτειο του «ΟΧΙ»

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί

  • σταθμό στην πορεία του έθνους μας και ημέρα μνήμης και τιμής για τον ελληνισμό
  • μια ημέρα-σύμβολο των αγώνων ενάντια στο φασισμό και στον πόλεμο, των αγώνων για ελευθερία, ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη
  • μια  από τις σημαντικότερες ιστορικές στιγμές στην πορεία του Ελληνικού Έθνους

Η 78η επετειακή μέρα μνήμης μάς προκαλεί συναισθήματα υπερηφάνειας, αλλά και περισυλλογής και ενσυναίσθησης της μεγάλης ευθύνης που απορρέει από τη στάση των προγόνων μας.

Σήμερα όλοι εμείς ας εμπνευστούμε από το  παράδειγμά τους και  ας πούμε και εμείς ένα μεγάλο ΟΧΙ  στη φτώχεια, στην κοινωνική λεηλασία και  στα οικονομικά αδιέξοδα  που ταλανίζουν τον τόπο μας. ΟΧΙ στις στρατιωτικές επεμβάσεις και στους πολέμους  σε όλο τον κόσμο, στην κατάλυση της Δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, στην οικολογική καταστροφή του πλανήτη.

Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μήνυμα του μεγάλου «ΟΧΙ», ότι εμείς οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε κάθε δυσκολία και να χαρίσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα ελπίδας και προοπτικής .

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) ,της αριθμ. 2018/053Α εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «Δημιουργία Βρεφικού Τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Σπάρτης (οικοδομικές εργασίες)», συνολικού προϋπολογισμού 13.700,00 €.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/11/2018, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ.

 

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

ΓΣΥ

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Έντυπο οικ. προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο « ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 740/10-10-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  5

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία

μέχρι την 06/11/2018 στο πρωτόκολλο Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάρτης- Μαγούλα 23100

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων

δ) Παραστατικό εκπροσώπησης   

 

           Ο Δήμαρχος

 

    Βαλιώτης Ευάγγελος

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»  στο παρακάτω link:

https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-δια-βίου-μάθησης-νέα-φάση-πρόσκληση-εκδήλωσης

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

 

Δελτίο  τύπου

Οδηγός πληροφόρησης

 

15η ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
26, 27 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης και η Τοπική Κοινότητα Αρνας σας προσκαλούν  στη "Γιορτή του Κάστανου" στην Άρνα Λακωνίας, μια από τις πιο ξεχωριστές υπαίθριες γιορτές της Λακωνίας κάτω από τα κλαδιά του γνωστού αιωνόβιου πλάτανου της Άρνας (χαρακτηρισμένος από το κράτος ως μνημείο της φύσης).

Η "Γιορτή του Κάστανου" διοργανώνεται  το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου τα τελευταία 15 χρόνια, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που έχει την ευκαιρία να απολαύσει στην πανέμορφη πλατεία του χωριού ψητά και βραστά κάστανα, ζεστό τσίπουρο και γλέντι με παραδοσιακούς χορούς.

Η γιορτή του κάστανου είναι μια υπαίθρια αγορά ανοικτή από την Παρασκευή 26/10 από τις 15:00μμ έως τις 21:00μμ και το σαββατοκύριακο 27 & 28/10 από τις 11:00πμ έως τις 21:00μμ.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα: “Η Αστρινιά” του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη Αμαλιάδας (Σάββατο 27/10, στις 15:00μμ) και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκαμπίου (Κυριακή 28/10, στις 14:30μμ).

 

Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 

15η ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
26, 27 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης και η Τοπική Κοινότητα Αρνας σας προσκαλούν  στη "Γιορτή του Κάστανου" στην Άρνα Λακωνίας, μια από τις πιο ξεχωριστές υπαίθριες γιορτές της Λακωνίας κάτω από τα κλαδιά του γνωστού αιωνόβιου πλάτανου της Άρνας (χαρακτηρισμένος από το κράτος ως μνημείο της φύσης).

Η "Γιορτή του Κάστανου" διοργανώνεται  το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου τα τελευταία 15 χρόνια, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που έχει την ευκαιρία να απολαύσει στην πανέμορφη πλατεία του χωριού ψητά και βραστά κάστανα, ζεστό τσίπουρο και γλέντι με παραδοσιακούς χορούς.

Η γιορτή του κάστανου είναι μια υπαίθρια αγορά ανοικτή από την Παρασκευή 26/10 από τις 15:00μμ έως τις 21:00μμ και το σαββατοκύριακο 27 & 28/10 από τις 11:00πμ έως τις 21:00μμ.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα: “Η Αστρινιά” του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη Αμαλιάδας (Σάββατο 27/10, στις 15:00μμ) και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκαμπίου (Κυριακή 28/10, στις 14:30μμ).

 

Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 

Με ξεχωριστή χαρά  σας καλωσορίζουμε στη Σπάρτη , στη μικρή αλλά ιστορική μας πόλη, στην πόλη-κράτος της αρχαίας Ελλάδας , που προσπαθεί σήμερα να βρει τον βηματισμό της και  να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει, στην ανάπτυξη.

Στον τόπο του γνήσιου περιβαλλοντικού αποθέματος, της αξιοζήλευτης πολιτιστικής κληρονομιάς, των ποιοτικών τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων  και του δημοφιλούς παγκοσμίως  ιστορικού  προορισμού.

Είμαι πεπεισμένος ότι το διήμερο    Συνέδριο της ΚΕΔΕ, του κορυφαίου συλλογικού οργάνου της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης  με θέμα  *Το νέο Εθνικό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων και η εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων*,  θα αναδείξει τα πραγματικά προβλήματα  της διαχείρισης των απορριμμάτων και θα προταθούν  ρεαλιστικές λύσεις, με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα μας, που τόσο έχει ανάγκη.

Αγαπητοί φίλοι,

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους- ορόσημα για το 2020:

τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 50% του συνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 26% του συνόλου των ΑΣΑ.

Κύριοι συνάδελφοι,

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των αστικών αποβλήτων αποτελεί το κατ' εξοχήν πεδίο ευθύνης και δραστηριοποίησης της τοπικής  αυτοδιοίκησης και είναι ένα από τα σημαντικότερα , να μην πω το σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστούμε .

 Ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο περιβάλλον και τους πολίτες , αλλά και στην οικονομία της χώρας.

Η  αναβολή της λύσης του προβλήματος ισοδυναμεί με διαιώνιση του σημερινού απαράδεκτου καθεστώτος της ταφής των οικιακών απορριμμάτων.

Πρέπει λοιπόν  να μπει τέλος στα σύμμεικτα απορρίμματα.

Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι :

Εναλλακτική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αποτελούμενη από :

Μείωση παραγόμενων σκουπιδιών, επαναχρησιμοποίηση υλικών και προїόντων, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση/Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή Υπολειμμάτων των οποίων οι ποσότητες όπως και ο βαθμός επικινδυνότητας θα βαίνουν διαρκώς μειούμενες.

 Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Συμμετοχή των δημοτών, Κλείσιμο-Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.

Θεμελιακά στοιχεία για τη διαμόρφωση της πολιτικής της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Διαχείριση των στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι  οι αρχές : 1. Ο ρυπαίνων πληρώνει/Πληρώνω όσο πετάω, 2. Η Αρχή της εγγύτητας / της αποκεντρωμένης διαχείρισης.

Χορήγηση δηλαδή οικονομικού κινήτρου στους δημότες, ώστε να φροντίζουν για τη μείωση παραγωγής σκουπιδιών.

 Η συνεργασία της Πολιτείας, των ΦΟΔΣΑ, και της Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή σελίδας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η χώρα μας οφείλει να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή στρατηγική, μέσα από μια αλλαγή στάσης όλων μας, διοίκησης, αυτοδιοίκησης, πολιτών και παραγωγών. Και μπορεί αυτή η αλλαγή σελίδας να τροφοδοτήσει νέα οικονομία και παράλληλα να προστατεύσει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

 

Ως νέα Δημοτική  Αρχή το 2014 ξεκινήσαμε την αναζήτηση  ενός νέου τρόπου  διαχείρισης  των απορριμμάτων στο Δήμο μας  και  την εξεύρεση λύσης για μια βιώσιμη, οικολογική και  οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων.

 

Στόχος μας ήταν και  είναι η προστασία της υγείας των πολιτών μας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

 

Τον Δεκέμβριο του 2014, ως Δήμος Σπάρτης πήραμε μια σημαντική και πρωτοποριακή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα . "Καθολική Διαλογή στην πηγή της παραγωγής των αστικών αποβλήτων με έξι διακριτά ρεύματα, με την μέθοδο πόρτα –πόρτα’’.

Έτσι αφού σχεδιάσαμε  και διεξοδικά μελετήσαμε τις ιδιαιτερότητές μας,  υλοποιούμε απαρέγκλιτα την απόφαση μας.

Συνάψαμε, από τον Σεπτέμβρη του 2015, με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης, την γνωστή σε όλους μας ΕΕΑΑ ή σύστημα του μπλέ κάδου, σύμβαση τύπου Βήτα (Β). Έχουμε παραλάβει τους πρώτους 4.000  κάδους για την χωριστή πόρτα -πόρτα συλλογή  στο χαρτί και τα  πλαστικά μαζί με τους πρώτους  75 κάδους τύπου κώδωνα για την χωριστή συλλογή των μετάλλων αλλά και του γυαλιού σε κοινόχρηστους χώρους.  Προχωρήσαμε σε διαγωνιστική διαδικασία  για την εξεύρεση αδειοδοτημένης  μονάδας ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) και από το 2016 ανέλαβε ο Δήμος με ίδια μέσα και δυνάμεις την περισυλλογή και μεταφορά των υλικών του μπλέ κάδου που έως τότε την είχε αναλάβει εξωτερικός συνεργάτης - εργολάβος.  Παράλληλα  έχουμε προμηθευτεί καφέ χρώματος κάδους για την ξεχωριστή συλλογή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων περίπου 2500 τον αριθμό.  Σε λίγες εβδομάδες αναμένουμε και την τρίτη παρτίδα καφέ  κάδων ώστε να εξαπλωθεί το σύστημα πόρτα -πόρτα σε περισσότερες συνοικίες αλλά και χωριά.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος πόρτα -πόρτα είναι κατά γενική ομολογία θετικά, σε βαθμό που πολλοί από εμάς παραδεχθήκαμε την ωριμότητα των πολιτών και την συνέπεια λόγων και πράξεων των.  Όπου υπήρχε ανάγκη προσαρμογής του συστήματος οι υπηρεσίες μελέτησαν και έδωσαν την εξατομικευμένη  λύση.

Εν συντομία σας αναφέρω ότι τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά με την μέθοδο πόρτα - πόρτα  παρουσιάζουν εντυπωσιακό βαθμό καθαρότητας στην ανάκτηση στο ΚΔΑΥ, όπου φτάνει στο 98% του συνόλου της αποκομιδής. Αντίθετα αυτά τα υλικά που ακόμη συλλέγονται και μεταφέρονται με το σύστημα του σύμμεικτου μπλέ κάδου η ανάκτηση δεν ξεπερνάει το 70-75% ανάλογα την εποχή.

Ο Δήμος μας σύμφωνα και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει συγκαταλέγεται στους πρώτους αν όχι ο πρώτος Δήμος  στο κατά κεφαλή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών που πλησιάζει περίπου τα 50 κιλά ανά κάτοικο ανά έτος.

Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 2.200 τόνους συλλεγμένων υλικών ανά έτος σε σχέση με τους 1.050 τόνους, την περίοδο 2014-2015.

Στόχος  μας είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας με ίδρυση μονάδας κομποστοποίησης  προδιαλεγμένων βιοαποδομήσιμων υλικών και δημοτικού ΚΔΑΥ.

Υπολογίζουμε ότι το κόστος αυτής της διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου του κόστους για τη διάθεση του υπολείμματος σε ΧΥΤΥ, δεν  ξεπερνάει τα 35-40 €/τόνο .

Σε συνδυασμό με την πώληση ανακτημένων υλικών, το κόστος είναι λιγότερο των 30€/τόνο συνολικά διαχειριζόμενου υλικού.

 

Συνοπτικά εκτός από το οικονομικό όφελος , ο Δήμος στοχεύει και επενδύει σε μια κοινωνία παραγωγής ελάχιστων ή δυνατόν μηδενικών αποβλήτων με περιβαλλοντική προστασία του νερού, του εδάφους και του αέρα, με διαλογή των αποβλήτων στην πηγή και αποκομιδή με το σύστημα πόρτα -πόρτα.

Ταυτόχρονα η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Δήμο, προχώρησε στην πλήρη αποκατάσταση των τριών (3) ΧΑΔΑ και βρίσκεται στην ολοκλήρωση και του τέταρτου (4ου) ΧΑΔΑ , που λειτουργούσαν στο Δήμο μας.

Σε αντίθεση με τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου μας, που δεν είναι άλλη από την καθολική διαλογή στη πηγή και συλλογή πόρτα -πόρτα, η προσδοκόμενη από κάποιους ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της ΣΔΙΤ Πελοποννήσου  είναι εξαιρετικά κοστοβόρα, ανελαστική στο χρόνο και περιβαλλοντικά μη αποδεκτή.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΣΔΙΤ, ο Δήμος θα υποχρεωθεί να παραδίδει εγγυημένα για 21 ή έως και 28 χρόνια στην είσοδο του εργοστασίου της ΤΕΡΝΑ το 70% των αποβλήτων που παράγει ο δήμος, δηλ. 8.700 τόνους ετησίως με κόστος 80,5 + ΦΠΑ ανά τόνο, πλέον της μεταφοράς και κόστους μεταφόρτωσης και επιπλέον τυχόν ποιοτικές ρήτρες της σύνθεσης των απορριμμάτων που μέχρι στιγμή κανένας δεν γνωρίζει.

Πρακτικά σημαίνει υπερδιπλασιασμό των δημοτικών τελών καθαριότητας ,επιβαρύνοντας τους δημότες μας, παρόλο που προχωράμε στη μείωση των απορριμμάτων.

Από την πρώτη στιγμή ήμασταν αντίθετοι στην  μελέτη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το εκφράσαμε με πολλές αποφάσεις μας και φαίνεται να δικαιωνόμαστε όλοι αυτοί που με σύνεση και ξάστερα λόγια είχαμε προτείνει την εναλλακτική αποκεντρωμένη διαχείριση.

Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν τα συνοδά έργα προσωρινής  διαχείρισης που προβλέπονται  ή να αξιοποιηθεί η Σ.Μ.Π.Ε που προβλέπει τη διαχείριση  στο μεσοδιάστημα αυτό, για να μην έχουμε  σαν αποτέλεσμα σκουπίδια στις πόλεις ή άνοιγμα νέων ΧΑΔΑ.

Παρόλα αυτά είμαι πεπεισμένος ότι ένας πραγματικός δημοκρατικός διάλογος με πλούσιες και ειλικρινείς εισηγήσεις, απ' όπου και αν προέρχονται συμβάλλουν στην αλήθεια και το κοινωνικό όφελος . Κοινωνικό όφελος  δεν είναι τίποτα άλλο από την ευημερία και του πιό αδύνατου κρίκου μέσα στον κοινωνικό ιστό που δεν είναι άλλος  από τον αδύναμο και ανήμπορο πολίτη να έχει ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση.

Συνάδελφοι,

ως Τ.Α. καλούμαστε να σηκώνουμε το βάρος κορυφαίων ιστορικών στιγμών τις οποίες ζει η χώρα μας, με αξιοπρέπεια και αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μας αναλογεί, καθώς οι Δήμοι είναι ο πιο κοντινός θεσμός προς τους πολίτες.

Σ΄ αυτή την προσπάθεια θέλουμε σύμμαχό μας την Πολιτεία αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Με την αγαστή συνεργασία Αιρετών, Πολιτείας και Δημοτών μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

 Να συμβάλλουμε αποτελεσματικά, όχι μόνο στη λύση της διαχείρισης των ΑΣΑ αλλά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας, διεκδικώντας, χωρίς υπαναχωρήσεις, το δικαίωμα να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Είναι σίγουρο ότι μόνο με την Αυτοδιοίκηση σε ανάπτυξη, μπορεί να υπάρξει εθνική ανάπτυξη!

Εύχομαι το συνέδριο αυτό να συμβάλλει τα μέγιστα στην ανταλλαγή  γνώσεων  και  εμπειριών στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου μας.

Καλή παραμονή στην ιστορική και φιλόξενη πόλη της Σπάρτης και ιδιαίτερα στην ιστορική έδρα του Δήμου μας, το Μυστρά.

Σας Ευχαριστώ.

                                                                                   Ευάγγελος  Βαλιώτης

                                                                                        Δήμαρχος Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.