δημος

O Δήμαρχος Σπάρτης, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2019, όταν αυτό απαιτηθεί, καλεί  όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι και την Δευτέρα 17/12/2018.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Ευαγγελιστρίας 85-87, Σπάρτη ) , ή στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της υπ’ αριθ. 26254/6-12-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2019.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους κλπ) και ότι δεσμεύονται οποτεδήποτε ζητηθεί η χρήση των μηχανημάτων τους, τα νομιμοποιητικά  έγγραφα  των οχημάτων και μηχανημάτων έργου και των χειριστών αυτών θα βρίσκονται σε ισχύ για όσο διάστημα απαιτηθεί .
  3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου).

 

Οι ιδιοκτήτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Σπάρτης.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στo Δήμο.

Η υπ’ αριθ. 26254/06-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αίτηση συμμετοχής, καθώς και υποδείγματα των Υπευθύνων Δηλώσεων,  βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.sparti.gov.gr.

Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο του  Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, κ. Αναστασία Δρίβα,  στο Ψυχικό (Αποθήκη Δήμου, Λυόμενο) τηλέφωνο 2731027785 εσωτ 3, fax 2731023241 και E-Mail : a.driva@ 1504.syzefxis.gov.gr.

 

Συνημμένα

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης ενημερώνει τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  πλησίον Λαϊκής Αγοράς  Δήμου Σπάρτης, Βρασίδου 131, την  Πέμπτη  6 Δεκεμβρίου 2018  και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 από τις  10:00-13:00 

 Ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), οι οποίοι στην αίτησή τους, έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διανομών ΤΕΒΑ.

Οι ωφελούμενοι του παραπάνω προγράμματος θα ειδοποιηθούν ατομικά με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο .

Τα προϊόντα που θα διατεθούν είναι : Κοτόπουλο, είδη παντοπωλείου και είδη καθαριότητας.

Κατά την παραλαβή της αντίστοιχης ποσότητας θα πρέπει  να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο πιστοποίησης του ΑΜΚΑ τους και την ταυτότητα τους ή το διαβατήριό τους.

Εάν για σοβαρούς λόγους δεν μπορεί να παραλάβει ο ωφελούμενος, μπορεί να παραλάβει μέλος της οικογένειας ή άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.

Τα είδη θα διανεμηθούν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των ωφελουμένων, ενώ για την διευκόλυνσή τους θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τη μεταφορά των προϊόντων (καρότσι λαϊκής ) .

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ωφελούμενων η διανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας  και παρακαλούνται να τηρηθούν αυστηρά οι ώρες προσέλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης στο τηλέφωνο: 2731022226 εσωτ.121,122,123,124 .

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

 

Ακόμη ένα σημαντικό έργο πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Σπάρτης, κατόπιν της ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση- αναστήλωση- συντήρηση- στερέωση- αξιοποίηση οικίας Σαλβαρά» στο ΕΣΠΑ. Το έργο υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής περιουσίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.583.000,00 ευρώ.

Σημειώνεται, πως το κτίριο αυτό έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού στον πρώην Δήμο Μυστρά, προκειμένου να λειτουργήσει σ’ αυτό «Μουσείο Λαϊκής Τέχνης».

Με την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ, ο Δήμος Σπάρτης στοχεύει στην αξιοποίηση και λειτουργική επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου, μέσω της συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής και στατικής επάρκειάς του, ώστε να αναδειχθεί, καθώς και ν’ εναρμονίζεται με τα νέα κτιριολογικά δεδομένα.

Το αρχοντικό Σαλβαρά θα αποτελέσει ένα «ζωντανό» κύτταρο της ιστορίας της περιοχής. Θα είναι ένας πόλος έλξης, ένας χώρος προσβάσιμος σε όλους, που θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση, με στόχο τη διαδραστική- βιωματική εμπειρία των επισκεπτών στο χωροχρόνο. Επιπρόσθετα, θα συμβάλλει στη διασύνδεση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής με την ιστορία του τόπου. Συνολικά, το παρόν έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και επίκεντρο της δημόσιας ζωής.

Η εκτεταμένη αξιοποίηση των εργαλείων του ΕΣΠΑ, εντάσσεται στις αξιακές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Με τη συγκεκριμένη Δράση, στοχεύει στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό των υποδομών, για την ανάδειξη της κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου και την ουσιαστική αναζωογόνηση περιοχών, ιδιαίτερης πολιτιστικής και τουριστικής δυναμικής.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

Νέες δομές που θα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες, συνεισφέροντας συνολικά στην τοπική κοινωνία, εγκαινίασε ο Δήμος Σπάρτης και το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του παραρτήματος ΚΑΠΗ της Τοπικής Κοινότητας Καρυών, στα οποία χοροστάτησε ο π. Γεώργιος Μπλάθρας, ενώ το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, εγκαινιάσθηκε η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Κοινότητας Καστορείου, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου κ.κ. Ευστάθιου.

Η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων ΚΑΠΗ συμβάλλει στην κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών, λειτουργώντας ως «βαλβίδα» ανακούφισης σε έννοιες και προβληματισμούς της καθημερινότητας. Τα εν λόγω κέντρα αποτελούν χώρο έκφρασης, ζωντάνιας, ανάπτυξης της δημιουργικότητας, παροχής φροντίδας και κάλυψης πολιτιστικών αναζητήσεων. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη να συνεχίζουν να είναι δημιουργικά, παραγωγικά και δυναμικά.

Συγχρόνως, με τη δημιουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστορίου, επιδιώκεται η άνοδος της πνευματικής και πολιτιστικής στάθμης των δημοτών. Σαφέστατα, η γνώση συνιστά μια από τις πιο σταθερές και ουσιαστικές επενδύσεις, ενώ ανεκτίμητη είναι η συμβολή του βιβλίου στην πνευματική εγρήγορση και τη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Στις τελετές παρέστησαν ο Δήμαρχος Σπάρτης Ευάγγελος Βαλιώτης, ο Πρόεδρος του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Θέμης Πατσιλίβας, ο Βουλευτής Λακωνίας Αθανάσιος Δαβάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Αδαμαντία Τζανετέα, ο Διοικητής του ΚΕΕΜ Σπάρτης, Ταξίαρχος Ιορδάνης Χατζηνικολάου, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Σκρουμπέλος, η Πρόεδρος του ΝΠ Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Γεωργία Γαλανοπούλου, Δημοτικοί Σύμβουλοι και λοιποί εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων του τόπου.

Ο Δήμος Σπάρτης ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Άλλωστε, η πολυπληθής παρουσία δημοτών στα εγκαίνια είναι ενδεικτική της απήχησης του εγχειρήματος.

Η Δημοτική Αρχή με εντατικές και συντονισμένες προσπάθειες, παρουσιάζει τα έμπρακτα αποτελέσματα της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει συνειδητά, εδώ και τέσσερα χρόνια, με αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς. Διαβεβαιώνει, δε, πως η προαγωγή της ποιότητας ζωής των δημοτών, εντάσσεται στις αξιακές προτεραιότητές της.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

  

 

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δίνει την ευκαιρία στους θεσμικούς φορείς, τους οργανισμούς και την κοινωνία να εγκύψουν στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία, συνιστώντας παράλληλα μια αφορμή για συνολική περίσκεψη επί του ευαίσθητου αυτού θέματος.

Στόχος όλων μας είναι τα άτομα με αναπηρίες να έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, την ίση μεταχείριση, την αυτόνομη διαβίωση και την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία με ίσες ευκαιρίες σε εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας.

Με πίστη στην παραπάνω αρχή, ο Δήμος Σπάρτης συμπράττει με φορείς των ΑμΕΑ και κρατώντας ανοικτό δίαυλο επαφής αποσκοπεί στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό των φυσικών και κοινωνικών εμποδίων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Αρχή υλοποιεί έργα, που διευκολύνουν την προσβασιμότητά τους, ενισχύει την ασφάλεια διέλευσής τους με την οριοθέτηση ελεγχόμενων θέσεων στάθμευσης και τη δημιουργία ραμπών. Επιπλέον, διοργανώνει εκδηλώσεις και ημερίδες, οι οποίες ενημερώνουν, εξοικειώνουν και ευαισθητοποιούν τους δημότες.

Η παροχή πολύπλευρης αρωγής είναι δηλωτικό γνώρισμα της ποιοτικής στάθμης, η οποία πρέπει να διακρίνει κράτος και κοινωνία. Τα άτομα με ειδικές ικανότητες μάς δίνουν καθημερινά μαθήματα ζωής, αποτελώντας παράδειγμα αντοχής και υπομονής.

Ας μάθουμε, λοιπόν, από τους μαχητές της ζωής κι ας σταθούμε πλάι τους.

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του 13 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς  που βρίσκεται στην Δημοτική αγορά Σπάρτης  συνολικής επιφανείας  46,50τ.μ.

Η δημοπρασία είναι δημόσια πλειοδοτική φανερή και προφορική θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στην Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 10η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

(Στην υποβολή των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνο όσοι έγιναν δεκτοί κατά τον έλεγχο των δικ/κων)

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 227,28 ευρώ.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο  272,74 ευρώ .

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης Αρμόδιος: κ. Ζάβρας- κ. Βάγια  Διεύθυνση: Μαγούλα Τηλέφωνο:2731361102-106.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 15:32

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 6η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 4η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 15:12

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 4η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 09:56

Υποβολή δηλώσεων αμπελοοινικών προϊόντων

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ότι οι υπόχρεοι σε «Δήλωση παραγωγής» ή/και «Δήλωση επεξεργασίας/εμπορίας» υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ

        

μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019

 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας και στα τηλέφωνα 2731363320.

Δείτε εδώ το έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λακωνίας.

 

 

Από το Δήμο

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.