δημος

Με την αριθ. 333/2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΥ5ΔΩ1Ν-ΧΔΨ), κηρύχτηκε άγονη  η διαδικασία με διαπραγμάτευση,  σύναψης δημόσιας σύμβασης  του τμήματος του διαγωνισμού για την ομάδα 3 « Προμήθεια  εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση  των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» που περιλαμβάνεται στα πλαίσια  εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια φαρμακευτικού – κτηνιατρικού υλικού/Ζωοτροφών /Εργαλείων και λοιπών υλικών  για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς». που προκηρύχτηκε με την αριθ. 19600/21-7-2017  Διακήρυξη Δημάρχου.

Με την αριθ.  413/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ  ΩΡΓΠΩ1Ν-ΒΕΒ), εγκρίθηκε η επανάληψη  της διαπραγμάτευσης , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ΄εφαρμογή των άρθρων  32 και 106 του Ν. 4412/2016, για την ομάδα 3  προμηθευομένων ειδών  Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται σε  2.491,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο προσφοράς

Σας γνωρίζουμε ότι στις 29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  γεύμα πεντακοσίων πενήντα (550) ατόμων (αθλητών-συνοδών) , το οποίο θα δοθεί τη Κυριακή το μεσημέρι 1 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1) ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ  ή  ΑΤΟΜΙΚΗ (550 άτομα)

2) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΑΝΑ 2 ΑΤΟΜΑ (550 άτομα)

3) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ (550 ΜΕΡΙΔΕΣ)

4) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Μέγιστη τιμή ανά άτομο 10,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Απαραίτητη προϋπόθεση το  κατάστημα(ή όμορα καταστήματα σε απόσταση 100μέτρων) να μπορεί να εξυπηρετήσει γεύμα πεντακοσίων πενήντα (550) ατόμων το οποίο θα αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος , την οποία παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε σε φωτοαντίγραφο .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Παρασκευή 22/9/2017  και  ώρα 13:00  στα  γραφεία  του Αθλητικού Οργανισμού.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη Παρασκευή  22/9/2017  και  ώρα  13:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .

 

Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ


Σας γνωρίζουμε ότι στις  29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά  για δυόμιση χιλιάδες (2.500) καρέκλες που θα χρειαστούμε το βράδυ του Σαββάτου 30 Σεπτεμβρίου 2017 για τη τελετή λήξης του Σπάρταθλον στη κεντρική πλατεία Σπάρτης  καθώς και για εξήντα (60) καρέκλες το Σάββατο 30/9/2017 από τις 7.00 πμ έως τις 21.00 στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται και το άπλωμα και μάζεμα των καρεκλών από τη πλευρά σας .Η ανώτερη τιμή να ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη  21/9/2017  και  ώρα 14:00 στα  γραφεία  του  Αθλητικού Οργανισμού.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη Πέμπτη  21/9/2017    και  ώρα 14:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .

Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  γεύμα πεντακοσίων πενήντα (550) ατόμων (αθλητών-συνοδών) , το οποίο θα δοθεί τη Κυριακή το μεσημέρι 1 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1) ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ  ή  ΑΤΟΜΙΚΗ (550 άτομα)

2) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΑΝΑ 2 ΑΤΟΜΑ (550 άτομα)

3) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ (550 ΜΕΡΙΔΕΣ)

4) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Μέγιστη τιμή ανά άτομο 10,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Απαραίτητη προϋπόθεση το  κατάστημα(ή όμορα καταστήματα σε απόσταση 100μέτρων) να μπορεί να εξυπηρετήσει γεύμα πεντακοσίων πενήντα (550) ατόμων το οποίο θα αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος , την οποία παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε σε φωτοαντίγραφο .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Παρασκευή 22/9/2017  και  ώρα 13:00 στα  γραφεία  του Αθλητικού Οργανισμού.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη Παρασκευή  22/9/2017  και  ώρα  13:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .

 

Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για :
COCA-COLA (1,5lt)                      90τεμ
COCA-COLA κουτάκι                    100τεμ
ΜΠΥΡΕΣ  ΚΟΥΤΑΚΙ                     250τεμ

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη  21/9/2017    και  ώρα 12:00 στα  γραφεία  του Αθλητικού Οργανισμού.

Tο  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη Πέμπτη  21/9/2017  και  ώρα  12:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .


 

Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στις  29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για την φύλαξη  των  χώρων που  θα  διεξαχθούν  οι  εκδηλώσεις  και  ο  αγώνας του Σπάρταθλον 2017.

Η φύλαξη  θα  περιλαμβάνει  τους  κάτωθι  χώρους:

1)Παρασκευή βράδυ 29/9/2017 στις 22:00  έως  Σάββατο 30/9/2017 το πρωί 8:00  ένα (1) άτομο στη Κεντρική πλατεία Σπάρτης.

2)Παρασκευή βράδυ 29/9/2017 στις 21:00  έως  Σάββατο 30/9/2017 το πρωί 7:00  ένα (1) άτομο στο Δημοτικό  Στάδιο  Σπάρτης.

3)Σάββατο  30/9/2017  πέντε  (5) άτομα όλη  την  ημέρα στο  χώρο  του τερματισμού στο Δημοτικό  Στάδιο  Σπάρτης  από τις 07:00  έως  τις 19:00 .

4)Σάββατο βράδυ ένα (1) άτομο στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης από τις 21:00 έως τις 9:00   και  δύο  (2)  άτομα  στην  τελετή  λήξης  από τις 20:00 έως τις 22:30.

Η ανώτερη τιμή να ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη  21/9/2017   και  ώρα 13:00 στα  γραφεία  του  Αθλητικού Οργανισμού.

To  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη  Πέμπτη  21/9/2017   και  ώρα 13:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .


Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Τετάρτη, 24 Μαϊος 2017 11:53

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Written by

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας προτίθεται να διοργανώσει εκδρομή από την 25/9/2017 για τα  μέλη του ΚΑΠΗ στην Αρχαία Ολυμπία συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με ένα λεωφορείο

Με βάση τα ανωτέρω, καλείσθε μέχρι και την Πέμπτη 21/9/2017 και ώρα 14.00 μ.μ. να υποβάλετε έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Ο φάκελος θα περιέχει :

1. Την οικονομική προσφορά.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Ο Πρόεδρος

 

Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΣΠΑΡΤΗ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΣΠΑΡΤΗ

Αναχώρηση νωρίς τo πρωί από Σπάρτη με προορισμό τον Αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας έναν από τους πιο διάσημους χώρους της Αρχαίας Ελλάδας.

Θα θαυμάσουμε τα υποβλητικά ερείπια του ιερού που χρησίμευε ως πλαίσιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και καθιερώθηκαν επίσημα το 776 Π.Χ.

Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας που φιλοξενεί τους θησαυρούς που έφεραν στο φως οι ανασκαφές του 18ου αιώνα.

Στη συνέχεια, μετάβαση στο γνωστό παραλιακό κέντρο του Κατάκολου, έξω από τον Πύργο. Γεύμα σε μια από τις παραλιακές φαροταβέρνες.

Συνεχίζουμε για Σπάρτη με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.

Άφιξη στην πόλη της Σπάρτης αργά το απόγευμα.

Σας γνωρίζουμε ότι στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για τη φωτογράφιση των τερματισάντων αθλητών του Σπάρταθλον 2017 καθώς και για την αναπαραγωγή σε ηλεκτρονική μορφή (DVD) αναμνηστικών φωτογραφιών . Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1) Δύο(2) εκτυπωμένες φωτογραφίες ανά αθλητή κατά τον τερματισμό του , διαστάσεων 10Χ15 εκ έκαστη.

2) Δύο (2) Φωτογραφίες των πρωτευσάντων αθλητών κατά την τελετή απονομής .

3) Το DVD θα περιέχει φωτογραφίες όλων των τερματισάντων και των πρωτευσάντων αθλητών σε ανάλυση τέτοια ώστε ο κάθε αθλητής να μπορεί να εκτυπώσει όσες φωτογραφίες θέλει .

4) Δημιουργία δύο (2) DVD με το σύνολο των φωτογραφιών για χρήση του Αθλητικού Οργανισμού σε ανάλυση τέτοια ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν οι φωτογραφίες .

Ως ανώτερο κόστος των παραπάνω εργασιών ορίζονται τα 1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .Η παράδοση των παραπάνω προβλέπεται για το μεσημέρι της Κυριακής 1 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε αθλητή ο οποίος θα αναγράφει το νούμερο του κάθε αθλητή και θα περιλαμβάνει ένα DVD και τις φωτογραφίες του κάθε αθλητή . Ο τόπος παράδοσης θα οριστεί από τον Αθλητικό Οργανισμό.

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 13:15 στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων 13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό .

 


Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 14:27

Συλλογή προσφορών για ταξί (35ο Σπάρταθλον)

Written by

Σας γνωρίζουμε ότι στις 29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε να έχουμε μια οικονομική προσφορά για  δέκα  (10) ταξί που θα μεταφέρουν τους αθλητές από το χώρο του τερματισμού στα ξενοδοχεία που θα διαμένουν  από  τις  06:00 π.μ  έως  και  τις  20:00. Ανωτατη τιμή 700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι την Τρίτη 19/9/2017  και  ώρα 14:00 στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  την  Τρίτη 19/9/2017  και  ώρα 14:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού  (Δωριέων  13-15).

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .

 


Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 14:22

Συλλογή προσφορών για σάντουιτς (35ο Σπάρταθλον)

Written by

Σας γνωρίζουμε ότι στις  29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον . Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη ιχνηλάσιμη (προμηθευτές υλικών) οικονομική προσφορά για  πεντακόσια (500) σάντουιτς , εκ των οποίων τα εκατό (100) θα παραδοθούν τη Παρασκευή 29/9/2017 το βράδυ στις 22:00 και τα υπόλοιπα τετρακόσια (400) το Σάββατο 30/9/2017 το πρωί στις 9:00 σε άτομο που θα ορίσει ο Αθλητικός Οργανισμός .Τα σάντουιτς θα περιέχουν μόνο τυρί και μαρούλι . Το μήκος του ψωμιού να είναι μεταξύ 20 εκ έως 25  εκ . Η ανώτατη τιμή να ανέρχεται στα 600ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Δευτέρα  18/9/2017  και  ώρα 14:00 στα  γραφεία  του Αθλητικού Οργανισμού.

Το άνοιγμα  των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 14:15 στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15).

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .


Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.