δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια 32.000 φακέλων αλληλογραφίας (με τυπωμένα τα στοιχεία του Δήμου) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της προμήθειας έως την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361110, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σφραγίδων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 8η Μαΐου 2015  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

 

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361123, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός ).

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ & Α.Α.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει  ότι στις 12 του μήνα Μαϊου 2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:00 π.μ. (11:00 π.μ. ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγηση, για την εργασία με τίτλο :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ,  προϋπολογισμού  50.500,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες ( ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις) που λειτουργούν κατάλληλα διαμορφωμένο αδειοδοτούμενο συνεργείο.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δύνανται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών ή για μέρος αυτών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων) Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς  Φ.Π.Α., ήτοι:  822,00 € , διαφορετικά 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του συνόλου των ομάδων εργασιών που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος να δώσει προσφορά.

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται : 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής και ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού αναγράφονται στο άρθρο 5 και 6   της αναλυτικής διακήρυξης,   για την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν από την Δ/νση Περ/ντος του Δήμου, καθώς και να προμηθευτούν  έντυπο προσφοράς,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,
Ψυχικό Σπάρτης τηλ. 27310 23241.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας.                                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ε.Δ.
Ο Αναπλ.Προϊστάμενος Δ/νσης Περ/ντος
Β. Βαχαβιώλος

 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Έντυπο Προσφοράς

Πίνακες Οχημάτων

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι στις 13  του μήνα Μαϊου 2015 ημέρα Tετάρτη και ώρα  11:00 πμ. (11:00 π.μ. ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές , με συμπλήρωση τιμολογίου ( συμφερότερη προσφορά από οικονομικής άποψης), για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ , προϋπολογισμού  62.788,24 €. , συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23% .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα , Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 11389/93.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό μπορούν  να σταλούν στο Δήμο και ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  της ημερομηνίας του διαγωνισμού .Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 2.553,00 €  (δηλ. 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς  Φ.Π.Α.). Διαφορετικά  5% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., της μερικής δαπάνης του συνόλου των ειδών που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος να δώσει προσφορά.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης της προμήθειας είναι ένας χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπο προμήθεια είδη εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προέλευσης ( αρθ. 18 του ΕΚΠΟΤΑ).

Η προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα συμπληρώνεται σε έντυπο που θα διατίθεται από την Υπηρεσίας μας, στην παρακάτω αναγραφόμενη διεύθυνση.

Δικαιολογητικά συμμετοχής αναγράφονται στο αρθρο 7 της αναλυτικής διακήρυξης , για την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και για την Μελέτη της προμήθειας , να ενημερωθούν από την Δ/νση Περ/ντος του Δήμου, Ψυχικό Σπάρτης, τηλ. 27310 23241, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στοιχεία από την Μελέτη και  έντυπα προσφοράς παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα , από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Τα έξοδα της παρούσης δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ε.Δ.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Περ/ντος


Β. Βαχαβιώλος

 

Έντυπο Προσφοράς

Πίνακες Οχημάτων

Προϋπολογισμός

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Έκθεση

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στην γραμματεία του Πρωτοκόλλου του Δήμου Σπάρτης ( Ευαγγελιστρίας 85-87, ισόγειο, υπ’ όψιν κ. Σανιδά Αικατερίνης), μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00. Στην αίτηση να επισυνάπτεται, σε κλειστό φάκελο, και η οικονομική προσφορά.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-61236, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σανιδά Αικατερίνη.

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

 

Σπάρτη  4-5-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού «7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τρίτη «5-05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Σπάρτη  30/04/2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ», προϋπολογισμού «7.000,00» ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της αναφερομένης Προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Τρίτη «5-05-2015 και ώρα 12:00 . Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Πτυχίο ανάλογης δυναμικότητας και ειδικότητας η Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-63202 και 27313-63370

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Ιστοσελίδα του Δήμου .

 

Σπάρτη  30/04/2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης», προϋπολογισμού 1.845,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 4 Μαίου 2015 και ώρα 12.00. Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

- Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

 

Διοικητήριο: 29-4-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση συντριβανιών», προϋπολογισμού: 3.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της εργασίας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο, μέχρι και την Δευτέρα 4 Μαίου 2015 και ώρα 12.00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε σφραγισμένο έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας.

- Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63208 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Μανιάτη Παναγιώτη.

- Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

- Η παρούσα όπως αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Διοικητήριο: 29-4-2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνική Περιγραφή

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σκιάστρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 20η Απριλίου 2015  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361123, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός ).


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Α.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κάντε κλικ εδώ για τις τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.