δημος
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023 13:39

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

    

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) στις 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 . 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Παρών ήταν ο Δήμαρχος Σπάρτης κος Πέτρος Δούκας στην Πλατεία Σπάρτης για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου.  Ο κος Δούκας σχολίασε σχετικά:

"Τι φοβερή βραδιά ήταν αυτή στη Πλατεία για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου μας;!!!

Ρεκόρ συμμετοχής, φίσκα η Πλατεία με όλες τις ηλικίες που αψήφησαν τον ψόφο (3 βαθμούς Κελσίου), και ρεκόρ παρουσιάσεων και παράλληλων εκδηλώσεων!

Και όλα τα γύρω μαγαζιά γεμάτα - χρυσές δουλειές!!

Συγχαρητήρια στην ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ που ανέλαβε και οργάνωσε όλο το Πρόγραμμα, στους εργαζόμενους στο Δήμο, Βασίλη Δημητρόπουλο και Ηλία Περδίκη που έδειξαν τι θα πει εργαζόμενος με περίσσιο φιλότιμο και περίσσια όρεξη για δουλειά πέρα από τα ωράρια εργασίας, τις Αντιδημαρχίνες μας Γεωργία Ζαχαράκη και Δήμητρα Παπανικολάου και τα Νομικά Πρόσωπα Πολιτισμού, και Αλληλεγγύης, και τις αφεντιές μας στο ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ!

Και για τους ξένους επισκέπτες μας  MERRY CHRISTMAS".

 

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2023

 

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2023, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων) για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ Εργατών  Γενικών Καθηκόντων

20

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Έως  5

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης  τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με ηλεκτρονικό τρόπο, αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Τα έντυπα της αιτήσεως και των υπευθύνων δηλώσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr.

Το e-mail στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους είναι: dhmos.spartis@gmail.com.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, θα γίνεται προς:

Δήμο Σπάρτης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευαγγελιστρίας 85 – 87 – Σπάρτη Λακωνίας TK 231 00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι, από 07 Δεκεμβρίου 2023 έως και 13 Δεκεμβρίου 2023.

 

 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 

 

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023 08:52

Επισκέψεις Δημοτικής Αρχής

Σειρά επισκέψεων πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή Σπάρτης. Αναλυτικά:

1. Επίσκεψη στη ΔΕΥΑΣ με τους Αντιδημάρχους Χρήστο Κανακάκο και Δήμητρα Παπανικολάου και ενημέρωση για τη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης (μετά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών), για την κατάργηση των διαφόρων ΔΕΥΑ στη σημερινή τους μορφή και την ‘Ιδρυση 15  νέων φορέων που θα καλύπτει ο καθένας πολλούς νομούς!

Ταυτόχρονα, οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ θα επεκτείνουν τη χωρική τους αρμοδιότητα σε όμορες περιφερειακές ενότητες.

 1. Οι υφιστάμενες Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως τοπικά παραρτήματα του νέου φορέα, αλλά θα χάσουν την νομική τους οντότητα και αυτοτέλεια.
 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμμετέχει με εκπροσώπους της στη διοίκηση του νέου φορέα.
 1. Το χρέος των Δ.Ε.Υ.Α. προς τη ΔΕΗ θα αποπληρωθεί με δάνειο που θα εξυπηρετείται σε δόσεις από τους πόρους της Αυτοδιοίκηση (δηλαδή θα στερηθούν οι Δήμοι πόρων)!
 1. Διασφαλίζονται οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας στις Δ.Ε.Υ.Α.
 1. Αφορμή για αυτά ήταν η επισήμανση του Προϊστάμενου της DG Regio για Ελλάδα και Κύπρο, κ. Carsten Rasmussen, ότι οι φορείς διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Ελλάδα είναι πολλοί και πρέπει να μειωθούν για να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση. Βέβαια, δεν υπέδειξε και ούτε είχε αρμοδιότητα να υποδείξει, τον τρόπο μείωσης και αναδιοργάνωσης του τομέα υδάτων. 

Η βασική ιδέα φυσικά είναι να δημιουργηθούν με τις συνενώσεις οικονομίες κλίμακας και ομοιομορφία στη διαχείριση και τιμολόγηση!

Αλλά οι υποδομές των κατά δήμο ΔΕΥΑ είναι κατακερματισμένες και οι οικονομίες κλίμακος θα πάρουν πολύ καιρό να εμφανισθούν, ενώ θα χαθεί άμεσα η τοπική αποτελεσματικότητα αντίδρασης και διαχείρισης!

2. Επίσκεψη στη ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και το Σταύρο Αργυρόπουλο με τους Αντιδημάρχους Χρήστο Κανακάκο και Δήμητρα Παπανικολάου και τη Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Μπέσσυ Πολυζωγόπούλου, για τα θέματα ανακύκλωσης για τα οποία η Δημοτική μας Αρχή έχει δείξει ιδιαίτερο βάρος!

Δήμαρχος Σπάρτης: "Θεωρώ ότι κεντρικοί πυλώνες της επόμενης μέρας είναι

 1. Η διαλογή στην πηγή - συνταγή που ακολουθούν αποτελεσματικά Κοκκινόραχη, Κλαδάς και Αφισσού,
 1. Οικονομική Συμφωνία για τη δημιουργία μονάδας ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στην ΤΕΡΝΑ - ΣΚΑΛΑ,
 1. Συμφωνία με την ΤΕΡΝΑ -ΣΚΑΛΑ για την διοχέτευση των ‘προϊόντων’ της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ώστε η Σκάλα να καταστεί κεντρικός πυλώνας της ολικής διαχείρισης των σκουπιδιών!"