δημος
Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2023 15:25

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ) ,  στις 09-08-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Στη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαχείριση κρίσεων προχώρησε ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας.

Με την Απόφαση Δημάρχου και με βάση τη σχετική Νομοθεσία, συγκροτείται ομάδα διαχείρισης κρίσεων στο Δήμο Σπάρτης, με έδρα τη Μαγούλα και επικεφαλής της Αντιδήμαρχο Γεωργία Ζαχαράκη και αντικείμενο της υποβοήθησης των μηχανισμών του Δήμου στη διαχείριση κρίσεων, την εφαρμογή του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ και δράσεις πολιτικής προστασίας με στόχο την βελτιστοποίηση, τον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητα του Δήμου Σπάρτης.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας δήλωσε «χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Δήμο, θωρακίζουμε και προστατεύουμε την περιοχή μας όσον είναι δυνατό, όχι μόνο μέσω τεχνολογίας και εξοπλισμού αλλά και με το ανθρώπινο δυναμικό μας. 

Συγκροτούμε Ομάδα Διαχείρισης κρίσεων η οποία όχι μόνο θα υποστηρίξει τον Δήμο στην αντιμετώπιση διαφόρων φαινομένων και κρίσεων, αλλά θα στηρίζει και άλλες δράσεις κρίνονται αναγκαίες.

Όλο το εκπαιδευμένο προσωπικό του Δήμου μας θα συμμετέχει στην Ομάδα, ώστε να αξιοποιήσουμε όλη την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών μας!

Εκ του Δήμου

 

Η Δημοτική Αρχή καινοτομεί και στην πυροπροστασία. O Δήμος Σπάρτης είναι ο 2ος Δήμος στην Ελλάδα που εφαρμόζεται από αύριο το πρωτοποριακό σύστημα ασύρματης ηλεκτρονικής προληπτικής πυροπροστασίας, με drones!Μια ιδιαίτερα σημαντική και πρωτοποριακή πρωτοβουλία υλοποίησε η Δημοτική Αρχή Σπάρτης: Από αύριο 'θα βρίσκονται στον αέρα' drones για την άμεση κατάληψη περιοχών του Δήμου με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και την πρόληψη της εξάπλωσης των πυρκαγιών. Αυτό το σύστημα ηλεκτρονικής προληπτικής προστασίας από πυρκαγιές με τη χρήση καμερών και υπερύθρων αισθητήρων, θα λειτουργεί στο Δήμο Σπάρτης σε 24ωρη βάση, εντοπίζοντας όχι μόνο τους καπνούς, αλλά και άλλες φυσικές καταστροφές και σχετικά.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Ο Πέτρος Δούκας εξέφρασε τη συγχαρητήριά του στην Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κα. Η Γεωργία Ζαχαράκη και η Ομάδα της Πολιτικής μας Προστασίας για την όλη πρωτοβουλία και «δήλωσε ότι είμαστε υπερήφανοι που ο Δήμος Σπάρτης γίνεται ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα, με τέτοια drones στο δυναμικό του, που ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν αποτελεσματικά στον έγκαιρο εντοπισμό και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ θα αποτρέψουν εμπρηστές και πυρομανείς από το αποτρόπαιο έργο τους. Επιστρατεύουμε την τεχνολογία για να προστατεύσουμε, όσο πιο αποτελεσματικά, τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες των συμπολιτών μας, τα δάση, τα ζωάκια, την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής μας! Εύγε στην Αντιδήμαρχο , όλη την ομάδα Πολιτικής Προστασίας , την τεχνική και οικονομική υπηρεσία »

Στην Σπάρτη σήμερα γίνονται όσα ποτέ άλλοτε!

Εκ του Δήμου

Πέμπτη, 03 Αυγούστου 2023 15:01

Ασφαλτοστρώσεις στη Σπάρτη

Ξεκίνησαν στην είσοδο της πόλης και καλύπτουν όλο το μήκος της οδού Ορθίας Αρτέμιδος οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, σε εφαρμογή της Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σπάρτης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου (που αφορά ασφαλτοστρώσεις στην πόλη της Σπάρτης).

Ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Ο Πέτρος Δούκας δήλωσε: «Ξεκίνησε η εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Σπάρτης και της Περιφέρειας, στην είσοδο της πόλης αλλά και σε όλη την οδό Ορθίας Αρτέμιδος. Συνεχίζουμε σταθερά τα έργα στην πόλη. Όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθούν, και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν πλήθος άλλων.

Αλλά εκτός από τα δημοτικά έργα, εντείνουμε και τις προσπάθειές μας για την καθημερινότητα των πολιτών και την ποιότητα της ζωής τους.»

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ  έτους 2023

 

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) άτομα για εργασία έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ  έτους 2023, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χωρών) για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

20

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Έως 5

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τις προσπάθειές τους τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών κατά την υποβολή της αίτησης.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι συμμετέχοντες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας .
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα στο άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με ηλεκτρονικό τρόπο, αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Τα έντυπα της αιτήσεως και των υπευθύνων δηλώσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr.

Το e-mail στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους είναι: dhmos.spartis@gmail.com.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, θα γίνεται προς:

Δήμο Σπάρτης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευαγγελιστρίας 85 – 87 – Σπάρτη Λακωνίας TK 231 00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι, από 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 έως και 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023.

  

 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση