Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια σπιτάκια σκύλων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΣΚΥΛΩΝ»,  συνολικού ποσού  9.941,03 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019  μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α234/07-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ 672ΔΩ1Ν-7Ρ8, ΑΔΑΜ 19REQ004579200 2019-03-07 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 27 Μαρτίου 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

ε. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  

 

   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Έντυπο προσφοράς

Μελέτη